• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • SD:s rättspolitiska talesman går på Polisens definition av ”kriminella organisationer” vilket medför att mc-klubbarna är direkt utsatta för SD:s Diko-lagförslag!

SD:s rättspolitiska talesman går på Polisens definition av ”kriminella organisationer” vilket medför att mc-klubbarna är direkt utsatta för SD:s Diko-lagförslag!

Vi vill börja med att tacka den enskilde person som via kontakter inom SD möjliggjort att vi efter många år och många mejförsök äntligen fått ett svar från Sverigedemokraternas ledning hur de ser på mc-klubbarna.

SD går på polisens definition och internationella exempel på förbud mot organisationer

Efter många och långa försök har äntligen en representant från Sverigedemokraternas högsta ledning besvarat frågan hur SD ser på mc-klubbarna Hells Angels MC, Red Devils MC och Bandidos MC:s och Diamantpatchklubbarna av polis, politiker och medias pålagda kriminella status. Tobias Andersson är idag SD:s rättspolitiska talesman:

SD som politiskt parti har ingen egen definition av, eller förteckning över, kriminella organisationer. Vi gör vårt yttersta för att ge de brottsbekämpande myndigheterna de verktyg och resurser de behöver för att bekämpa grov organiserad brottslighet – oavsett om det rör sig om kriminalitet från ett MC-gäng eller ett förortsgäng.

I frågan om vilka grupperingar som kan anses utgöra kriminella organisationer så överlåter jag den frågan till polisen m.fl.

SD som länge drivit motioner om införande av Diko-lagstiftning där personer ska kunna sättas i fängelse bara utefter medlemskap i föreningar som utgör ”kriminella organisationer” är således inte intresserade av att ta fram en definition av begreppet eller i klartext tala om vilka som ingår. De litar istället på polisens definition och internationella exempel (i vilka mc-klubbar är nästan ensamma när det gäller förbud mot föreningar) av vilket bara går att dra en slutsats: Att SD stödjer Polisens definition av att mc-klubbarna ifråga är kriminella organisationer.

Tobias Andersson kan därmed också sägas bekräfta det uttalandet som gjordes av Kungsbacka Kommuns kommunfullmäktigeledamot 2021 där han pekade ut både Hells Angels MC och Red Devils MC som kriminella organisationer. Och medlemmar i ”kriminella organisationer” ska utefter SD:s Dikolagstiftning som maxstraff kunna få livstids fängelse för medlemskap utan att bindas till ett specifikt brott

Tobias Anderssons svar
  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin