• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Brå ska utreda polisens etniska profilering av utlandsfödda? Varför inte utreda bikerprofilering samtidigt?

Brå ska utreda polisens etniska profilering av utlandsfödda? Varför inte utreda bikerprofilering samtidigt?

Brå ska nu utreda polisens etniska profilering!

Etnisk profilering föreligger när Polisen kontrollerar personer endast utefter personens etnicitet.

Människorättsorganisationen Civil Rights Defenders fastslog 2017 i en rapport att personer med utländsk bakgrund blir misstänkta för brott och kroppsvisiterade på lösare grunder än personer med svensk bakgrund. Polisen bortförklarade slutsatsen med att det var mänskliga misstag och/eller enstaka rötägg inom kåren.

På uppdrag av Polismyndigheten ska nu Brå utreda hur arbetar med med och hanterar frågan om etnisk profilering. Civil Rights Defenders har länge tryckt på regeringen för att en utredning ska komma till stånd.

Aida Samani, jurist inom Civil Righs Defenders uttalar: Vi vill se att Brå undersöker i vilka situationer som etnisk rasprofilering är som mest vanligt förekommande, vilka skäl som ligger bakom profileringen och vilka brister i rutiner och arbetssätt det är som möjliggör rasprofilering från polisens sida.

Varför inte låta Brå samtidigt utreda profileringen av bikers?

Profilering föreligger när Polisen kontrollerar bikers endast utefter personens föreningstillhörighet.

Payback Sverige har fått fastslaget att Polisen kroppsvisiterat samt genomfört fordonsgenomsökningar endast utefter föreningstillhörigheten i nio olika fall i strid med artikel 8 i Europakonventionen. I 1 fall ytterligare har JK konstaterat att Polisen genomfört husrannsakan i klubblokal i strid med Europakonventionen om mänskliga rättigheter, artikel 8.

Här föreligger således ett typiskt fall där bikers inte anses vara skyddsvärda. För om Brå ska undersöka om Polisen gör sig skyldig till Etnisk profilering borde de samtidigt undersöka om Polisen gör sig skyldig till Bikerprofilering. Det är ju samma felaktiga rutiner och olaga arbetsmetoder oavsett vem som drabbas.

Den enda skillnaden i sammanhanget är att bikerkulturen inte har några externa organisationer bakom sig som är beredda att stå upp för våra rättigheter att slippa bli profilerade. Man kunde ju tänka sig att människorätts-organisationer inte borde göra skillnad på olika grupper av människors rätt att slippa olaga tvångsmedels-ingripande men så är inte fallet. Bikers särbehandlas negativt av såväl stat som myndigheter som Polis samt av människorättsorganisationer. Ingen vill och/eller vågar stå upp för bikerkulturen! Vi är inte skyddsvärda tyvärr enligt någon.

Vad var det fil.dr Maz Harris sa: We get no support from concerned MPs (riksdagsledamöter) or civil rights organisations. But I guess we wouldn´t have it any other way. We have our own voice, we fight our own battles, we choose our own friends and we look after ourselves. We are the bikernation, and while we live and breathe we will protect our heritage. 

Harris uttalande är fortfarande lika aktuellt. Vare sig riksdagsledamöter eller människorättsorganisationer är beredda att stå upp för bikers mänskliga rättigheter!

Artikel i ämnet

Bikers står alldeles ensamma! Det är upp till oss själva att försöka rädda bikerkulturen!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin