• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Så fick Payback rätt! Polismyndighetens misstankeregister gallras ej på laga vis! Forskningsrapport därmed helt felaktig!

Så fick Payback rätt! Polismyndighetens misstankeregister gallras ej på laga vis! Forskningsrapport därmed helt felaktig!

Polisens registerföring har brutit mot lagen om misstankeregister

I November 2018 anmälde Payback Sverige Polisens misstankregisterförande utefter att orimliga antalet av 9 miljoner misstankar presenterades som fakta i en forskningsrapport kring bland annat mc-klubbmedlemmars misstänkta kriminalitet men även flera andra grupper såsom förortsgäng m.fl. Ärendet fick diarienumret DI-2019-10790 efter att ha slagits ihop med flera andra anmälningar mot registret från forskningshåll.

Onsdagen den 29 juli 2022, efter 2 1/2 års utredande och ett års betänketid innan utredningen beslutades, konstaterar nu Integritetsskyddsmyndigheten, tidigare Datainspektionen, att Polisen brustit i sin behandling av personuppgifter som omfattas av brottsdatalagen (2018:1177) genom att inte säkerställa att uppgifter gallras i enlighet med 13 § lagen (1998:621) om misstankeregister, LMR.

IMY förelägger också Polisen att senast den 31 december 2022 skicka in en skriftlig redogörelse om slutfört arbete samt upprätta en handlingsplan som säkerställer en gallring av personuppgifterna i misstankeregistret enligt 13 § LMR senast den 31 januari 2023.

Paybacks kommentar

I misstankeregistret finns personuppgifter för de som är skäligen misstänkta för brott. Misstankarna ska enligt lag gallras bort så fort åtal lagts ned eller förundersökning avslutats utan att åtal väckts.

Institutet för Framtidsstudiers rapport Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet i Sverige har legat till grund för en helt onyanserad och uppförstorad kriminalitet vars grund var att Sverige hade över 15 000 kriminella ingående i olika konstellationer varav över 5 000 var bikers. I rapporten presenterades kring att dessa personer hade 9 miljoner noteringar i misstankeregistret. Båda uppgifterna var helt osannolika för alla som har någon uppfattning om de olika former av konstellationer som existerar i Sverige och antalet misstankar var helt orimligt med tanke på att misstankar ska raderas när åtal väcks eller när förundersökning leds. Dock var det bara ett antal polisforskare som reagerade och också anmälde. Media och politiker köpte uppgifterna rakt upp och ner och har använt uppgifterna för att stigmatisera alternativt införa och kommer att införa än fler svårt integritets-kränkande lagar.

Det pratas mycket om källkritik i Sverige och vikten att se igenom lögner, genomskåda dem och bemöta dem. Men när hela landets politikerkår samt hela landets journalistkår likväl köper uppgifter bara de står i en rapport så undrar man hur personer som inte har insyn i en sådan här fråga skulle kunna kritiskt granska materialet? De som arbetar med just dessa frågor, politiskt och journalistiskt har låtit sig välvilligt luras kapitalt och står där idag nakna, avslöjade och grundlurade. Men Payback Sverige och tre polisforskare kan sträcka på sig. Vi förstod att det var falska uppgifter där media och politiker blev grundlurade!

Länk till beslut: https://www.imy.se/globalassets/dokument/beslut/beslut-tillsyn-misstankeregister.pdf

Anmälan kring uppförstorat antal bikers i rapport: https://payback.name/datainspektionen-utreder-polisens-misstankeregister-men-inte-felaktigt-registrerade-bikers-da-de-saknar-sanktioneringsverktyg/

9 miljoner misstankar i misstankeregistret är fullkomligt orimligt! https://payback.name/ar-9-miljoner-noteringar-i-misstankeregistret-rimliga-da-de-bara-far-kvarsta-om-forundersokningarna-ar-oppna/

Tre polisforskare anmäler rapporten: https://payback.name/nu-reagerar-aven-forskare-pa-rapporten-om-organiserad-brottslighet-m-m-tre-forskare-anmaler-rapporten-som-raknade-5-693-bikers-med-en-medelalder-pa-278-ar-for-oredlighet-vid-forskning/

Om belastnings- och misstankeregister: https://payback.name/belastnings-och-misstankeregister/

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin