• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Om tystnaden om sanningen! Den som har makten har medel att bestämma vad som är sant och kan tiga ihjäl sanningen!

Om tystnaden om sanningen! Den som har makten har medel att bestämma vad som är sant och kan tiga ihjäl sanningen!

”Sanningen är stor men större är tystnaden om sanningen”!

Boken Du sköna nya värld, skriven av författaren Aldous Huxley 1932, är en skräckfylld framtidsvision om medborgarkontroll. En föregångare till 1984 av George Orwell. I den förstnämnda boken förekommer nedanstående mycket intressanta citat.

Sanningen är stor men ännu större – från praktisk synpunkt – är tystnaden om sanningen. Genom att helt enkelt inte nämna vissa ämnen, genom att sänka vad mr Churchill kallade en ”järnridå”, mellan massorna och sådana fakta eller argument, som de lokala politiska bossarna anser vara icke önskvärda har den totalitära propagandan påverkat opinionen mycket mer effektivt än den skulle kunnat göra genom de mest vältaliga fördömanden och de mest övertygande logiska motbevis.        Aldous Huxley från boken Du sköna nya värld

Från stort till noll intresse från media kring Payback

När Payback startade upp sin verksamhet var det en ny och intressant verksamhet då bikers aldrig haft ett eget organ på nätet att ge en alternativ bild av bikerkulturen. Vi fick in insändare, genmälen och ombads av tidningar att skriva artiklar. Vi deltog i och inbjöds till TV- och radioprogram.

Efter något år fick vi inte längre några inbjudningar att skriva artiklar eller delta i TV- eller radio. Våra genmälen möttes med kalla handen och publicerades inte längre. Inte heller publicerades inskickade artiklar längre.

Vi skapade bikerskolan och motparterna kontrade med låsta betalartiklar!

Vi uppfann då som motmedel Bikerskolan. Där vi under rubriken på Nättidningen skrev svarsartiklar riktade till tidningar som skrivit lögnaktigt eller väl fantasifullt kring bikers och bikerklubbar. Vi skrev också Bikerskolan-artiklar riktade direkt till olika namngivna journalister men framförallt polischefer. Efter ett tag så togs den möjligheten också bort genom att samtliga nyhetstidningar låste sina artiklar kring bikers och bikerklubbar så  att endast prenumeranter kunde ta del av artiklar kring bikerklubbarna.

Så har också journalister, politiker och poliser genom samtidigt iscensatta åtgärder effektivt tystat sanningen. Helt sonika tigit ihjäl sanningen kring bikers och Paybacks motbild. Så att endast den minoritet som tidigare upptäckt Nättidningen Payback numer kan få information och en  alternativ bild av bikerkulturen. Och vi, kan helt enkelt inte längre ta del av vad som skrivs kring bikers då vi inte kan läsa låsta artiklar och kostnaden är skyhög för att prenumerera på alla de tidningar som kan tänkas skriva om bikers.

Så kring bikers råder nu just Tystnaden om sanningen! Då polis, media och politiker inte i sak förmått bemötta våra fakta- och forskningsbelägg så tigs vi helt enkelt ihjäl. Vi äger inte längre någon röst i debatten kring bikers.

Professor och Doktor bekräftade bilden om tystnaden kring bikers!

Bilden kring tystnaden om sanningen bekräftades till fullo av den professor och doktor som forskat och skrivit avhandlingar kring bikers, när de framträdde på fjolårets Payback Bikerdays. Även deras forskningsarbeten hade rönt närmast obefintligt intresse i media under de 20 åren som gått sedan de publicerats.

Så precis som historien alltid skrivs av makthavarna och segermakterna i krig bestäms även sanningen av de som har medel att tiga ihjäl sanningen och som kan tillse att oliktänkande inte får röst i samhällsdebatten. Och, sanningen om tystnaden är bara ett annat fenomen för censur!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin