Högsta Domstolen i Holland slår fast att kommunernas västförbud är olagligt!

Högsta Domstolen i Holland fastslog att kommunernas västförbud är olagligt!

Högsta Domstolen i Nederländerna har slagit fast att det västförbud, colorban, som 200 olika kommuner upprätthåller mot förbjudna mc-klubbar är lagstridigt och skall upphöra! Förbudet strider direkt mot Yttrandefriheten!

Det specifika fallet som överklagats ända upp till Högsta Domstolen föranleddes av att en medlem i Hells Angels MC i september 2020 arresterades och fick sin väst beslagtagen.

Klubbar som är förbjudna får dock inte bära någonting med klubblogga!

Högsta Domstolens beslut innebär dock inte att klubbar som är oåterkalleligt förbjudna i Holland på allmän plats kan bära mc-väst. Bärandet av dessa klubbars västar är fortfarande förbjudna enligt Hollands brottsbalk, artikel 140. Att så är fallet fastslogs så sent som för en månad sen när en man bärande en t-shirt, keps och en bältväska med Bandidoslogga dömdes till en och en halv månads fängelse, villkorligt.

De klubbar som faller under detta oåterkalleliga förbud är idag: Bandidos MC och Saturdarah MC. Dessa klubbar har fått ett förbud mot mc-klubben och dess verksamhet fastslaget i Högsta Domstolen. Hells Angels MC och No Surrender MC har förbjudits i lägre instans men förbudsärendet har ännu inte nått Högsta Domstolen varför de klubbarna inte är ovillkorligt förbjudna ännu och kan därvid principiellt även fortsättningsvis bära mc-väst på allmän plats utefter artikeln, länkad nedan från Bikernews. Fortsättning lär följa.

Källartikel

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin