• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Så tvingades SD till slut ta ställning emot mc-klubbarna och förklara HA som kriminell organisation! Del 2/3

Så tvingades SD till slut ta ställning emot mc-klubbarna och förklara HA som kriminell organisation! Del 2/3

Bakgrund

Under många år har Payback försökt få ett klart svar kring om Sverigedemokraterna anser att mc-klubbarna tillhör den skara organisationer som de utefter sitt Dikoförslag vill sätta i fängelse på grund av sitt medlemskap i en mc-klubb. SD-ledningen har duckat och undvikit varje gång att direkt svara på frågan. Men efter Acta-rapporten Makten nästa – En kartläggning av politiska kandidater med starka band till mc-brottslighet har SD-toppen Jimmie Åkesson äntligen tvingats ta ställning för eller emot mc-klubbarnas kriminella status. På detta enda sättet var rapporten positiv trots dess sagolika framställning.

Jimmie Åkesson tar klart och tydligt ställning för att HA är en kriminell organisation!

I två olika artiklar i Expressen tar Sverigedemokraterna slutgiltig ställning emot mc-klubben Hells Angels MC och förklarar som partiledare SD:s officiella ställning gentemot mc-klubben Hells Angels MC enligt följande: Man bör ta avstånd från all organiserad brottslighet,

Jag tycker att alla borde ta avstånd från Hells Angels och andra organisationer som ägnar sig åt organiserad kriminalitet, säger Jimmie Åkesson.

Tar du själv avstånd från Hells Angels som organisation?

– Ja, det gör jag absolut.

Dikoförslaget från Sverigedemokraterna

Payback Sverige har länge påpekat att SD inte är något politiskt alternativ emedan de lagt ett Fikoförslag som innebär att blotta medlemskapet i ett kriminell organisation ska innebära fängelsestraff.

Sverige demokraterna har under många år lanserat sitt Diko-program som svar på USA:s Rico-lagstiftning mot kriminella organisationer. Förslaget innebär bland annat följande:

En ny lagstiftning mot ”Deltagande i kriminell organisation” (DIKO) bör införas. Denna ska innefatta deltagande i kriminell organisation eller nätverk samt uppvisande av kriminellt mönster. Miniminivån på straffvärdet ska vara högt och maxstraffet för grovt DIKO ska kunna ge riktigt livstidsstraff. Vidare ska inte villkorlig frigivning tillämpas. Utvisning efter avtjänat straff ska göras obligatoriskt om den dömde är utländsk medborgare.

 Inför möjlighet att åtala och fälla för organiserad brottslighet utan att binda vid specifikt brott

Det centrala i vårt förslag handlar om att införa möjligheten att åtala och fälla en person utan att denna behöver bindas vid ett specifikt brott. Istället ska det, i fall av organiserad brottslighet, kunna räcka med att personen i fråga uppvisar ett kriminellt mönster av deltagande i en kriminell organisation eller nätverk (DIKO-brott).

Med vårt förslag blir det således olagligt att vara medlem i en kriminell organisation såväl som att vara en del av dess verksamhet eller aktiv i ett kriminellt nätverk. Denna typ av lagstiftning finns sedan 70-talet i bland annat USA och går där under beteckningen Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO). RICO-lagar har bland annat används effektivt för att bekämpa de kriminella nätverk som tidigare härjade i New York. Enligt uppgifter som framkommit från den amerikanska kongressens utredningstjänst utgör RICO den enskilt viktigaste lagen i USA rörande bekämpande av organiserad brottslighet.

Förslaget måste utredas och på vilket sätt mönstret av deltagande i organiserad kriminalitet ska definieras måste noga framgå av lagstiftningen.

Kommentar: Lagen ska således vara instrumentet som fastställer vilka organisationer som ska räknas som kriminella. Frågan ska inte kunna prövas i domstol. Nu vet vi att SD syftar, om än inte endast, men likväl även på mc-klubbar när SD vill att det ska vara kriminaliserat att vara medlem i en mc-klubb samt att de som är medlem-mar ska kunna dömas till livstids fängelse endast på grund av medlemskap i mc-klubben utan att saken ska kunna prövas i domstol ens och utan att medlemmen behöver ha begått ett enda brott!

Vill ni fortsatt rösta på SD? Har ni redan förtidsröstat på SD men nu ångrat er. Var lugn. Ni kan fortfarande gå till vallokalen på valdagen den 11 september och rösta en gång till. Då är det din slutliga röst som räknas och din förtidsröst räknas bort.

Aktuella artiklar

https://www.expressen.se/tv/nyheter/val-2022/akesson-sd-man-bor-ta-avstand-fran-all-organiserad-brottslighet/

https://www.expressen.se/nyheter/jimmie-akessons-ultimatum-ta-avstand-fran-hells-angels/

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/inforande-av-diko-lag_H502893

Del 1: https://payback.name/om-en-avhumaniserande-rapport-i-fyra-avsnitt-med-en-avsikt-riktad-mot-yrkesforbud-och-forbud-mot-bikerklubbar-del-1-3/

https://varberg.se/nyhetsarkiv/nyheter/fortidsrostagarnaihostensval.5.6b9bf6e7181800f2eabea64c.html 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin