Tankar från en biker!

Tankar från en biker

Ja jag är med i en motorcykelklubb (inte en stor internationell klubb) där jag spenderar mycket av min fritid. Det är mitt val ingen annans.

Vi i klubben är nära vänner som ställer upp för varandra i vått och torrt, varken mer eller mindre.

Vi har valt att ha ett ryggmärke på våra västar för att det är vår demokratiska rättighet att bära vilka kläder vi vill.

Vi välkomnar alla men när folk är på klubben så är det vårt välstädade vardagsrum ni får besöka. Det är ingen pub eller restaurang eller annan offentlig plats.

Här gäller våra regler precis som att man inte skriker och lever rövare på ett bibliotek eller inne i religiösa byggnader hur som helst, så förväntas det att man är artig och beter sig som en människa och inte beter sig som en galen apa.

De flesta bikers vet och förstår detta.

Då kommer folk utifrån och säger att ni umgås ju med kriminella. Det har vi läst i tidningen.

Ja, och tidningen har en agenda nämligen att sälja lösnummer och få saker sticker ut mer i samhället än en biker på sin fritid.

Man kan även misstänka att det är på det viset att bikers nekas rätten att försvara sig genom media av den enkla anledningen att media inte får tillgång till smaskiga nyheter av Polisen om de skriver positivt om bikers.

Polisen drar nämligen något som tydligen kallas för centrala resurser för att förfölja bikers och deras klubbar något som gör att de kan inleda utredningar som pågår i åratal med spaningsresultat noll. För att kunna dra dessa resurser måste det finnas ett samhällshot.

Vadå spaningsresultat noll, statistiken visar att nästan alla bikers är kriminella.

Nja, det är så att Polisen faktiskt inte följt lagen när det gäller gallring av sina register- utan om du har besökt en MC-fest oavsett syfte eller blivit kontrollerad på allmän väg för att någon på den fest du besöker är straffad eller varit, är misstänkt.

Då lägger Polisen rent otroliga resurser på att registrera och dokumentera just dig. Då blir du en del av statistiken. Efter 30 år bör ju ett ogallrat register vara rätt omfattande.

Polisen har av det som förr hette datainspektionen blivit ålagda att senast i december rätta till detta.

Det här är viktigt för bikers eftersom hela misstänkliggörandet av en massa oskyldiga människor inte längre kan rättfärdigas.

Dessvärre är det nog så att myndigheter håller varandra lite om ryggen och att det kommer att hittas på sätt att frångå olaga registrering av bikers.

Databasen växer och det gör att det kan motiveras att ännu mer centrala resurser dras från myndigheten.

Idag använder myndigheterna ett analysverktyg som antingen är eller liknar the analyst note book från IBM. Googla på det.

All data registreras där. Om du blir registrerad och du ringer en vän så blir vännen registrerad och får med hjälp av AI vara en del av statistiken.

Vilket i förlängningen för med sig att alla registreras överallt.

Jag har inget att dölja, säger en del. Då så, registrera på.

Men förutom att enorma register utarmar myndigheters resurser så kan registret i en framtid med odemokratiska värderingar missbrukas. Det är lätt att avstå rättigheter och frihet men väldigt dyrköpt att få tillbaka dem i ett samhälle.

Men ni har ju ställt er utanför samhället.

Nejdå, här har du missuppfattat saker helt och hållet. Jag känner ingen biker som någonsin avsagt sig samhället.

Däremot har över 30 års bombardemang av lögner och halvsanningar, och felaktig statistik, gjort att samhället och arbetsgivare blivit mer och mer restriktiva med att anställa bikers och låta oss vara en del av samhället.

Under 30 år har det Sverige jag en gång kände förfallit till en nivå som börjar likna en bananrepublik.

Detta har möjliggjorts genom att i stället för att belysa samhällsproblemen, missriktat nyhetsflöden politiskt.

Politiker och media har medvetet gjort som när det gamla Romarriket var i förfall, gett folket skådespel och blod.

Vi bikers har ofrivilligt stått för det offentliga skådespelet genom att ständigt vara i medias eviga rondo sedan trettio år. Men, det virtuella blodet som flyter är inte bara bikers utan hela demokratins principer dräneras i förlängningen på sitt blod, nämligen folkets fria vilja och rörelsefrihet.

Ivrigt påhejade av en myndighet med sin egen statistik som bevis och medias bevakning, läs Polisens tyckande.

Det finns i Sverige ingen författningsdomstol och inget kontrollorgan som granskar polisens arbete viket är en utmärkt grogrund för odemokratiska beslut av både domstolar och media och politiker får det mesta av sin input från just media och myndigheter.

Varje gång det krävs att polisen skall ha ett kontrollorgan viftas det undan med att det inte behövs i ett så demokratiskt land som Sverige.

Det har gång på gång visat sig att JK bedömt att ja Sverige bryter mot de mänskliga lagarna när det gäller bikers men påföljden är hittills noll, trots att Polisen bryter mot mänskliga rättigheter.

Hade en etnisk grupp råkat ut för detta i Sverige så hade det blivit ett ramaskri. Det har uteblivit.

Något som alltid är på tapeten däremot är att så fort Polisen uttalar sig i media när det gäller resurser talas det om den grova organiserade mc-brottsligheten, som vi nu vet är baserad på om man vill hårdra det OLAGLIG statistik, om man tittar på det hela med polisiär logik att det som inte är tillåtet är just olagligt.

Vad då olaglig? Jo om man det hade varit ett företag eller en privatperson som så här grovt åsidosatt sina register så hade säkert fängelse funnits i straffskalan.

Folk har blivit hårt drabbade av registret, inte bara medlemmar i klubbar som förlorat jobb, vapenlicenser sina möjligheter att få vissa arbeten m.m även familjemedlemmar och släktingar åker förmodligen med av bara farten i det allsmäktiga registret.

Det blev ett ramaskri när Romer hamnade i sådana register för en massa år sedan. Nu kommer inget att hända mer än att det kommer att hävdas att detta är en molntjänst som hyrs in från utlandet och att sekretessen är viktigare än individens rättigheter av utredningstekniska skäl.

De som hamnat i registret av fel skäl borde få ett rejält skadestånd, då skadan en del drabbats av är så stor att den inte kan mätas i pengar.

Eftersom tjänstemannaansvaret är avskaffat, lär ingen straffas för att man inte följt lagar och regler som myndigheten själva är skyldiga att följa, för att garantera en fungerande rättsstat.

Det passar ju sittande myndigheter väldigt bra att man har fria händer att leka med statistiken och att sedan inte behöva stå till svars när det så att säga skiter sig och man står med byxorna vid knävecken och skägget i brevlådan, så förtigs och förnekas fakta.

Something is rotten in the state of Sweden skulle man kunna tycka.

Så här i valtider får man hoppas att det finns ett parti som man kan ge sin röst och som har föreningsrätt och demokrati högt på dagordningen.

Jag ber avslutningsvis er som inte är bikers och läser att konsumera all media med samma källkritik som när ni läser Facebook eller liknande.

Läs gärna nättidningen Payback för att få en mer nyanserad bild av verkligheten.

Jag läste i dagarna i SVD att SÄPO har ansökt om att få föra just ett sådant här register.

De har dock inte sagt att det skall gälla bikers bara att AI skall hjälpa till vid jakten av kriminella i register. Det stinker av efterkonstruktion för att slippa ansvar lång väg eller så är jag överdrivet konspiratorisk.

Med vänliga hälsningar

En biker

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin