Högsta Domstolen förbjuder Hells Angels MC i Holland!

2019 förbjöds Hells Angels MC att verka i Holland i en underrätt.

Efter ytterligare en negativ dom som överklagats så har nu Högsta Domstolen i Holland prövat Hells Angels MC:s legalitet som mc-klubb. Högsta Domstolen fastslår tyvärr att Hells Angels MC enligt domstolen är en förening med en strukturell våldskultur som utgör en fara för samhället, skall upplösas och förbjuds att bära märkena offentligt. Vidare blir alla kläder m.m. som kan associeras med Hells Angels MC förbjudna.

Domen innebär att det enda som nu går att göra är att överklaga Högsta Domstolens beslut direkt till Europa-domstolen, inom fyra månader för prövning. Tyvärr brukar domstolens beslut fattas inom en period på 8-12 år efter överklagan vilket gör att domen inte kommer att kunna upphävas på länge!

https://www.dr.dk/nyheder/seneste/hollands-hoejesteret-hells-angels-er-ulovlig

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin