• Hemsida
 • >
 • Payback Sverige
 • >
 • Regeringen vill att webbmejl, samtals- och meddelandetjänster, molntjänster och sociala mediekonton ska få utsättas för husrannsakan på distans!

Regeringen vill att webbmejl, samtals- och meddelandetjänster, molntjänster och sociala mediekonton ska få utsättas för husrannsakan på distans!

Democracy Dictatorship - geralt / Pixabay

Regeringen lade under tisdagen fram ännu ett förslag med än mer grovt kränkande tvångsmedelsanvändande.  Nu avses att webbmejl och andra typer av samtals- och meddelandetjänster samt molntjänster och sociala mediekonton bör kunna bli föremål för genomsökning på distans.

Regeringen föreslår i proposition 2021/22:119  Modernare regler för tvångsmedelsanvändande följande:

 • ett nytt tvångsmedel, genomsökning på distans, som kan säkra tillgång till elektroniska handlingar, till exempel i externa servrar eller i molntjänster,
 • ett avskaffat förbud mot att beslagta meddelanden mellan den misstänkte och en närstående,
 • en möjlighet att i vissa fall dröja med en underrättelse om att ett tvångsmedel har använts,
 • en skyldighet för en enskild att i vissa fall medverka till biometrisk autentisering, till exempel med hjälp av sitt fingeravtryck, för att öppna en mobiltelefon eller liknande,
 • en möjlighet att förelägga enskilda att tillhandahålla handlingar på ett tidigare stadium i förundersökningen, och
 • en reglering av möjligheterna att kopiera handlingar och en rätt till domstolsprövning när en kopia förvaras hos en myndighet.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 juni 2022

Källa Justitiedepartementet

Propositionen

 • facebook
 • googleplus
 • twitter
 • linkedin