• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Myndighetsutövare måste hålla sig inom toleransens ramar! Demokratin är inget substitut ni kan bruka med övervåld!

Myndighetsutövare måste hålla sig inom toleransens ramar! Demokratin är inget substitut ni kan bruka med övervåld!

Myndighetsutövare måste hålla sig inom toleransens ramar!

Att samhälles utövare använder makt mot den demokratiska ordningen. Att de som skall enas och leva som fria individer tas i från sin grundläggande rättighet att få vara sig själva.

Att tro och tycka det man själv vill är främst något vi inombords själva bäst vet. Det skall inte ske med en form av kollektiv bestraffning genom uteslutning och trakasserier. Är det på den nivån frihet ligger på numera, bör ett lagråd se över våra rättigheter genast.

Är ni födda i mörker eller är er värdegrund sjukligt infekterad och fel informerad? Är Sverige ett land där vi plötsligt äger friheten över andra medborgare. Alla har sin plats och ingen ska behöva rätta sig efter en påhittad fasad som kommer ur föråldrade synsätt. Myndighetsutövare måste hålla sig inom toleransens ramar, annars begår de kriminella handlingar utan grund, fyllda av ett föråldrat dömande och tänkande.

De har satt sin bild av vad en medmänniska är, som har sin själ och hjärta i en större gemenskap. Få förstår detta som inte själva kör en motorcykel. Man får inte missbruka demokrati. Det är inget substitut ni kan bruka med övervåld för att få andra att agera och tänka som ni vill ha er Sverige bild.

Det är gravt handikappat att dansa runt en gran och sjunga små grodorna då ni makthavare saknar musklerna att vara för ett demokratiskt samhälle. Vilka är ni? Ett slutet sällskap eller en maktlysten sekt som suger ut vår mänsklighet genom att straffa olika grupper ni döper och kallar för vissa namn?

Nej vi är inga problem. Vi är självständiga individer sedan den dagen vi tog vårt första steg ut i samhället. Vi döljer inget och vi ger av oss själva till andra. Det är vår rätt att försvara vår medmänsklighet, utan att bli inmålade i ett fack, under en paragraf utan täckning

Förbannad biker

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin