• Olycklig prejudicerande och särbehandlande dom för bikerkulturen!

  Till att börja med vill vi påpeka att Payback Sverige inte haft någonting med nedanstående rättsfall att skaffa men då fallet pekar på ett väldigt väsentligt problem är det ändå av yttersta vikt att skriva om.
 • Nya tygmärkespriser!

  Payback Sverige har under veckan varit offentligt inaktiva vilket beror på att vi under veckan arbetat intensivt med att färdigställa två för framtiden mycket viktiga rättsfall för bikerkulturen, vilka kommer att redovisas under kommande vecka. Nya tygmärkespriser  Payback Sverige gick under föregående vecka ut med erbjudande om två olika former av klubbmedlemsskap. Ett Premiummedlemskap för 1000 […]
 • Brå svarar Payback Sverige att västförbud inte är en fråga för BRÅ!

  Bakgrund Efter att den lokala Brå-organisationen i Norrköping lagt ett förslag om att ”alla symboler som står i strid mot kommunens demokratiska värderingar skulle förbjudas inom kommunens verksamheter” skrev Payback Sverige ett mejlbrev till Brottsförebyggande Rådet centralt.
 • Payback publicerade debattartikel i Norrköpings Tidningar (NT)!

  Med anledning av torsdagens förslag från den lokala Brå-organisationen i Norrköping om västförbud inom kommunens verksamhet publicerade Payback Sverige idag en debattartikel i Norrköpings Tidningar (NT). Länk till Payback-artikeln ”MC-västar är här för att stanna!” http://www.nt.se/debatt/default.aspx?articleid=7422643 Länk till Brå-utspelet: http://www.nt.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=7413038 We´ll stand the ground & We won´t back down!
 • Recension av bikerboken ”E DE NATT?? av Lisa Bäckbrant

  Jag fick en tunn bok i min hand och öppnade den utan att veta vad jag hade att förvänta mig. Författaren var okänd för mig och bokens titel: E De Natt gav snarare fler frågor än svar. Men boken fångade mig från första stund. Den handlar om en bikertjej som besöker bikerfester, kör hoj, campar, förälskar […]
 • Payback fyller tre år idag!

  Paybacks verksamhet startades upp den 15 januari 2009 varför det idag är exakt tre år sedan. Payback har under dessa tre åren gått från att ha startats upp som en nättidning till att vara världens näst största mc-organisation – räknat i antal anslutna länder (4 st)  under samma namn! Läs mer om Paybacks historia och […]
 • Brev till Brå utefter nytt förslag om västförbud i kommunal verksamhet!

  Med anledning av att den lokala Brå-organisationen i Norrköping har lagt fram ett förslag om att förbjuda västar inom kommunens verksamhet reagerade Payback Sverige snabbt utefter ett inledande tips från en biker. Följande mejlförfrågan skickades till chefen för forskning om organiserad brottslighet, Lars Korsell, samt till vikarierande chef Cecilia Bergman.
 • Information om Payback Sveriges klubbmedlemsskap!

  Nu är det klart med allt kring klubbmedlemsskapet i Payback Sverige. Payback Sverige väljer att erbjuda klubbmedlemsskap enligt två olika nivåer. Ett Premiummedlemsskap för de klubbar som inbetalar minst 1 000 kronor per år och klubb. De klubbar som väljer att gå med enligt Premium-modellen får dels ett Premium Supporter-intyg i A4-format för att sätta i […]
 • Västförbudet upphävt på mc-mässan efter tre olika mc-organisationers agerande

  Efter ett senkommet mejl från Svenska Mässan är det tidigare västförbudet på Svenska Mässans arrangemang ”På Två hjul” upphävt. Under måndagen och helgen har enligt uppgifterna tre?? olika mc-organisationer (varav Payback är en) varit i kontakt med mässarrangören och framlagt sina synpunkter varav två av organisationerna ställt frågor om västförbudets precisa innehåll samt påpekat att de […]
 • Omkring ”västförbudet” på mc-mässan ”På Två Hjul”!

  Payback Sverige har under helgen överösts med frågor kring västförbudet på mc-mässan ”På Två Hjul” som arrangeras av Svenska Mässan i Göteborg mellan den 26-29 januari. En mängd olika information från olika personer föreligger i saken om förbudets omfattning (västar, kläder, alla former av märken såsom organisationsmärken, touringklubbsmärken m.m). Då således förvirringen är total kring […]
 • Skriv på ”Namninsamlingen mot all form av negativ särbehandling av bikerkulturen”!!

  ‎”Namninsamlingen mot all form av negativ särbehandling av bikerkulturen” går nu in i sitt slutskede och avslutas den 15 januari. Låt oss gemensamt ta ett sista tag för att få ihop fler underskrifter. Länka och dela på era Facebook-sidor och uppmana era vänner att gå in och skriva under. Namn och bostadsort är allt som krävs […]
 • Mer om övervåld och husrannsakan vid julfesten hos Punisher MC!

  Payback Sverige håller för närvarande på att tillsammans med en advokat sammanställa materialet kring den olaga husrannsakan och övervåldet vid Punisher MC:s julfest. Anmälan kommer att resultera i både en polisanmälan och en JO-anmälan. Det insamlade materialet består av filmer, fotodokumentation, rättsintyg, sjukskrivningsunderlag, journaler samt 26 olika vittnesmål från festdeltagarna. Bevisläget är således både gott […]
 • Om Jimmy Jansson, västförbud, skyltförbud och kommunalt nätverk mot organiserad brottslighet!

  Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna, har utvecklat samma sjukdom som landets polismyndigheter. Han lider av en svår åkomma som förenklat kan karakteriseras såsom en oförmåga att respektera landets domstolsväsendes domslut samt de lagar vi alla lever under.
 • Polisen bryter öppet mot lagen och skrävlar om sina brott!

  I en artikel idag uttalar sig polismyndigheten i Skåne, i form av Tommy Sverngard polisområdeschef i Nordöstra Skåne om en mc-klubbs närvaro i området. Sverngard gör två uttalanden som förtjänar ett bemötande.
 • Framgångsrikt samarbete mellan Payback Sverige och klubbansluten biker!

  Payback har med framgång varit involverad i ett ärende rörande avsked utan saklig grund med anledning av tillhörighet till 1-% miljön. Bikern fick efter en konsekvent genomförd strategi behålla arbetet! Bikerkulturen har därmed satt ner foten och avvärjt en nygammal åtgärd att sättas i systematiskt bruk mot hela 1 %-miljön och dess medlemmar. Arbetet i […]
 • Vad får man för medlemsavgiften till Payback?

  Omfattningen av det hela tiden pågående arbetet inom Payback Sverige för bikerkulturen har inte tidigare varit känt. Endast vissa ärenden har redovisats och skrivit om. Men arbetet är hela tiden större än så. Av olika orsaker redovisas inte alla ärenden men det betyder inte att Payback ligger på latsidan. Arbetet pågår. Ibland i tysthet och […]
 • Payback Sverige driver väst- och klädförbud i offentlig miljö till Europadomstolen!

  Payback Sverige har nu digitalt insänt ett klagomål, som det heter på juridiskt fackspråk,  men som egentligen är en anmälan till Europadomstolen rörande väst- och klädförbud i offentlig miljö.
 • Information kring kostnaderna vid ett rättsfall!

  Norrköpings Tidning har gjort en intressant beräkning rörande kostnader förbundna med ett specifikt rättsfall vilket torde vara av intresse då det kan ge användas för att göra grova uppskattningar av kostnaden kring andra rättsfall.
 • På begäran: Ny Payback-grupp på Facebook!

  På fleras begäran startar vi nu upp en ny Facebookgrupp för Payback Sverige. Ett flertal personer har hört av sig och efterfrågat en grupp där man kan lägga till sina vänner varför vi nu hörsammat önskemålet. Gå med i gruppen och lägg till  era vänner så att Paybacks verksamhet och arbete för bikerkulturen får en […]
 • Information: Regeringen föreslår ny reglering för säkerhetskontroller vid domstolsförhandlingar!

  Regeringen har under fredagen skickat ut ett förslag om skärpt säkerhetskontroll på remiss till lagrådet. Uppdelningen mellan allmän och särskild säkerhetskontroll tas bort. Säkerhetskontroll i domstol får genomföras om en sådan kontroll behövs för att begränsa risken för att det i en domstols lokaler eller i andra lokaler som används vid domstolsförhandling begås brott som innebär […]
 • Göteborgs Biker Kultur skänkte pengar i TV!

  Göteborgs Biker Kultur, GBK, spred utmärkt goodwill för bikerkulturen när de under lördagen medverkade i TV och skänkte 25 000 kronor till Världens Flickor. Ett mycket lovvärt och behjärtansvärt initiativ! Bikerkulturen har under många år anordnat olika run och skänkt stora summor pengar till olika välgörande ändamål. Ett förhållande som närmast aldrig framgår ur den vinklade […]
 • Ännu en mc-kubbsmedlem får rätt mot Försäkringskassan!

  En del i den så kallade särskilda satsningen mot grov, organiserad brottslighet är myndigheternas kamp för att dra in alla former av sjukersättningar, bidrag, förmåner m.m från mc-klubbsmedlemmar. Under fredagen fick ännu en mc-klubbsmedlem rätt mot Försäkringskassan då Förvaltningsrätten underkände Försäkringskassans argument för en indragen sjukersättning. Mannen har diskbråck och nackbesvär sedan tidigt åttiotal. En […]
 • Maskerad polis dödade biker!

  En väldigt allvarlig händelse visar till fullo hur polisen avsiktligt undanhåller och manipulerar de väsentligaste fakta kring specifika händelser för att framställa sig själva i bättre dager. Jämför polisens pressmeddelande nedan med berättelsen om vad som verkligen inträffade under natten till söndagen den 11 december i samband med en mc-klubbsrazzia.
 • Polisen tvekar nu över lagligheten i fotografering och tar ställning emot en annan polismyndighet!!

  Idag rapporterar media om ett intressant rättsfall där Payback inte haft någon som helst del men som äger ett intresse i sakfrågan. I samband med en JO-anmälan rörande en insats med visitering och fotografering framförs från Rikspolisstyrelsen tveksamheter över lagligheten med fotografering av personer.
 • Information om signalspaning och Brå:s utvärdering av den särskilda satsningen mot organiserad brottslighet!

  Signalspaning Regeringen träffade idag en ramöverenskommelse med Socialdemokraterna att ge Rikskriminalen och Säpo tillgång till signalspaning i syfte att t.ex. kartlägga strategiska förhållanden avseende internationell terrorism och annan grov gränsöverskridande brottslighet som kan hota väsentliga nationella intressen.
 • Om Payback Sveriges funktion och framgångar!

  Payback i begynnelsen! Payback började så smått i maj 2009 omvandlingen till att bli en organisation för bikerkulturens rättigheter genom att då författa den första överklagan rörande kommunala västförbud i Eskilstuna. I snabb följd därefter författades liknande överklagan rörande västförbud i Luleå och Göteborg. Därefter dröjde det egentligen fram tills slutet av 2010 innan Payback […]
 • Uppdatering angående Europadomstolsärendet samt svar från postverket!!

  Enligt artikel 34 i Europakonventionen får ingen stat förhindra ett effektivt utövande av klagorätten till Europadomstolen. I den anmälan till Europadomstolen avseende de nordiska staternas ärende gör sig svenska staten sig skyldig till att förhindra och försena ärendet. Europadomstolsanmälan är färdigställd men två stycken principiellt viktiga ärenden återstår att infoga för att klagomålet skall vara […]
 • Medlemsuppmaning: Skicka namn och adress!

  Mot slutet av nästa vecka börjar Payback såsom informerades om vid uppstarten att sända ut tygmärke och välkomstbrev innehållande 2012 års verksamhetsplan till de som betalat medlemsavgiften. Vi har vid en genomgång av medlemmarna upptäckt att ett flertal personer inte uppgivit någon adress vid inbetalningen av medlemsavgiften varför vi nu publicerar en uppmaning: Ni som […]
 • Hells Angels MC Iceland stämmer Isländska staten för förtal!

  Hells Angels MC Iceland gör ett mycket vällovligt försök att stämma inrikesministern, landets polischef samt den Isländska staten för förtal i och med att klubben utpekas som ett organiserat brottssyndikat. I Sverige föreligger inte denna möjlighet. Payback prövade redan i början av 2009 att få till en prövning av begreppet kriminella mc-gängs laglighet genom en […]
Sida 20 av 26« Första...10«1819202122 » ...Sista »