Brev till Brå utefter nytt förslag om västförbud i kommunal verksamhet!

Med anledning av att den lokala Brå-organisationen i Norrköping har lagt fram ett förslag om att förbjuda västar inom kommunens verksamhet reagerade Payback Sverige snabbt utefter ett inledande tips från en biker. Följande mejlförfrågan skickades till chefen för forskning om organiserad brottslighet, Lars Korsell, samt till vikarierande chef Cecilia Bergman.

Hej!

Brå och Lars Korsell har tidigare tagit klar ställning emot västförbud. Nu lägger den lokala Brå-organisationen i Norrköping ett förslag om att ”Symboler som strider mot kommunens demokratiska värderingar, till exempel västar från kriminella gäng, bör förbjudas inom kommunens verksamhet”.

Västförbud inom komunala lokaler som ägs eller hyrs ut av kommunen var föremål för prövning ända upp i Högsta Förvaltningsdomstolen som vägrade prövningstillstånd varför domen fastställdes och ett sådant västförbud förklarades strida mot yttrandefriheten och sakna stöd av eller bemyndigande i lag. Då Högsta Förvaltningsdomstolen är landets högsta rättinstans i ärendet är domen prejudicerande med full rättsverkan över hela landet, det vill säga även i Norrköpings kommuns lokaler.

Vår fråga är därför hur ni ställer er till detta förslag, som utefter den prejudicerande domen med all säkerhet kommer att undanröjas redan i Förvaltningsrätten, utefter en given överklagan från Payback Sverige av ett kommande kommunalt beslut i Norrköping?

Se: http://www.nt.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=7413038

MVH

Peter Schjerva
Ordförande Payback Sverige

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin