Vad får man för medlemsavgiften till Payback?

Omfattningen av det hela tiden pågående arbetet inom Payback Sverige för bikerkulturen har inte tidigare varit känt. Endast vissa ärenden har redovisats och skrivit om. Men arbetet är hela tiden större än så. Av olika orsaker redovisas inte alla ärenden men det betyder inte att Payback ligger på latsidan. Arbetet pågår. Ibland i tysthet och ibland i det offentliga rummet. Som ett exempel på arbetets omfattning redovisar vi därför nedan de just nu aktuella ärendena.

 Payback arbetar för tillfället med:

– Ett arbetsrättsligt ärende

– Ett ärende med olaga husrannsakan på en klubb där ingen delgetts vare sig misstanke eller orsak till husrannsakan.

– Färdigställandet av det stora Europadomstolsärendet. (Två ärende skall tillföras som skickats via olika försändelsesätt sammanlagt sju gånger utan att nå Payback..) Ärendet omfattar idag 1330 sidor och 234 bilagor och 17 övergripande ämnesområden men kommer att växa ytterligare.

– Anmälan av västförbud på privata krogar till Europadomstolen

– Anmälan av västförbud i offentlig miljö till Europadomstolen

– JO-anmälan av masskontroller. JO har påbörjat utredningen och svar från polisen har begärts in till den 27 januari. Ett fall där vi kan hoppas på en prövning av lagligheten i alla masskontroller i samband med mc-evenemang.

– Ett föranmält ärende från en klubb som kommer att innebära fyra olika JO-anmälningar.

– Ett kriminalvårdsärende som innefattar inskränkning av föreningsfriheten på fyra olika områden.

– Ett prövningsrättsärende omkring ett juridiskt felaktigt domslut i Hovrätten.

– Ett ärende av mycket allvarligt natur i samband med en olaga husrannsakan hos Punisher MC.
http://www.payback.name/?p=4920

Så stöd Payback Sverige! Riksorganisationen för bikers rättigheter vad avser alla former av negativa särbehandlingar av bikers eller bikerklubbar! Se ytterligare information om Paybacks verksamhet under sidan Om Payback.

Se även uppgifter om medlemsskap: http://www.payback.name/?page_id=4288

Fotnot: Payback kommer snarast att även presentera ett klubbmedlemsskap.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin