Information om Payback Sveriges klubbmedlemsskap!

Nu är det klart med allt kring klubbmedlemsskapet i Payback Sverige.

Payback Sverige väljer att erbjuda klubbmedlemsskap enligt två olika nivåer.

Ett Premiummedlemsskap för de klubbar som inbetalar minst 1 000 kronor per år och klubb. De klubbar som väljer att gå med enligt Premium-modellen får dels ett Premium Supporter-intyg i A4-format för att sätta i baren samt sitt namn och logga på en speciell Premiumsida på Nättidningen Payback. Se: http://www.payback.name/?page_id=5095
samt http://www.payback.name/?page_id=28 

Det andra alternativet är ett Standardmedlemsskap som erbjuds de klubbar som inbetalar 600 kr per år och klubb.

Bankgiro: 803-9851

Se ytterligare information: http://www.payback.name/?page_id=4288

I ingetdera fall medföljer tyvärr tygmärken då det skulle ta för mycket av medlemsavgiften.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin