• Payback Finland har officiellt anslutit sig till Payback-rörelsen!

  Payback Finland hälsas hjärtligt välkommen till Payback organisationen! Payback Finland har nu officiellt anslutit sig till Payback-organisationen under Mika Vesanens ledning. Därmed har ett historiskt samarbete kommit till stånd. Ett officiellt samarbete inom fyra olika länder i Norden under ett och samma namn! En stor och historisk dag för Nordens bikerkultur!!
 • Payback publicerar debattartikel i Aftonbladet!

  Payback har idag fått publicerat en debattartikel på Sveriges största nyhetssajt och i Sveriges största tidning – Aftonbladet! Artikeln är också publicerad på nästan en helsida i pappersupplagan av Aftonbladet (sidan 6). En historisk dag och ett medialt genombrott för bikerkulturens företrädare att få göra sin röst hörd! Aftonbladet säljs i 380 000 exemplar på helgdagar och […]
 • Verkligheten bakom ”Bror Duktigpolisen” i Luleå!

  Under förra veckan publicerade Norrbottens Kuriren och Norrländska Socialdemokraten ännu en gång ett antal artiklar om Hells Angels Luleå där polisen ensidigt fick möjlighet att utveckla sin talan. Då ett antal av dessa uttalanden görs endast i avsikt att få bort fokus från polisens egna tillkortakommanden och då uttalandena även bygger på direkt felaktiga uppgifter, […]
 • Lögn och förtal stoppade Payback på SVT Debatt!

   Spelet om Polisens 20 miljarders anslag blir allt smutsigare Polisens anslag för 2011 uppgår till 19,6 miljarder kronor. En stor andel av dessa pengar  till olika kostnader kring övervakning, störa 0ch förstöra samt andra kringkostnader för åtgärder mot Sveriges bikerklubbar. Hur stor andel framgår inte ur polisens verksamhetsberättelse då det med största sannolikhet hade orsakat […]
 • Öppet brev med förfrågan ställt till SKL- Sveriges Kommuner och Landsting!

  Nedanstående brev har mejlats till SKL:s Ordförande Anders Knape samt Förbundsjurist Staffan Wikell på Sveriges Kommuner och Landsting Jag skickar detta brev med en direkt avsikt att ställa er inför en fråga och ett ställningstagande i slutskedet. Jag kommer inledningsvis att i komprimerad form presentera det svenska domstolsväsendets ställningstagande i saken samt under tiden genomlysa […]
 • Uttalande från Outbreak MC

    Outbreak MC svarar på Värmlands Folkblads artikel om fallet med en medlems vapentillstånd. Ett föredömligt bikerpolitiskt tilltag att direkt gå i svaromål på anklagelser som riktas mot klubb eller enskild medlem! Uttalande från Outbreak MC Flera av er har kanske läst nedanstående länkade artikel i Värmlands Folkblad. Vi vill härmed bemöta den desinformation som […]
 • Polisen försöker ljuga sig fria från ansvaret för västförbuden!

      Kungsbacka I en artikel rörande Kungsbacka kommuns västförbud ljuger närpolischef Christer Bartholdsson i ett medvetet försök att rädda ansiktet på polismyndigheten efter de sex olika förnedrande nederlagen vad gäller försöken att införa så kallade västförbud inom landets krognäring samt inom kommunala lokaler.
 • Information om Högsta Förvaltningsdomstolens dom i Västförbudsmålet!

  Ytterligare info om Högsta Förvaltningsdomstolens dom i Västförbudsärendet I Högsta Förvaltningsdomstolen beslut står följande att läsa: Högsta Förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens dom står därmed fast. Högsta Förvaltningsdomstolen finner att det inte har kommit fram skäl att meddela prövningstillstånd. I nedanstående pdf-fil kan hela beslutet läsas. Högsta Förvaltningsdomstolens dom
 • Belastningsregister som bevis för Paybacks oskuld!

  En biker använde sig nyligen av en artikel skriven av Payback i en rättsförhandling för att underbygga sin sak. Inget konstigt med det. Det har hänt ett flertal gånger. Det märkliga är reaktionen. Motpartens rättsliga ombud bemöter artikeln med att hävda att artikeln och uppgifterna är inget att fästa vikt vid då personen som skrivit artikeln […]
 • Statlig utredning föreslår lagstöd att stoppa utländska bikerbesök vid svenska mc-evenemang!

  Onsdagen den 6 april 2011 överlämnade utredaren Krister Thelin betänkandet Utökat polissamarbete i Norden och EU (SOU 2011:25) till justitieminister Beatrice Ask. Utredningens förslag tar sin utgångspunkt i det gränsöverskridande polisiära samarbete som möjliggörs genom beslut i EU, Prümrådsbeslutet och Atlasrådsbeslutet. Utredningen har även föreslagit utvidgad samtjänstgöring mellan nordisk polispersonal. Utredningen slår dock fast att […]
 • Payback Danmark hälsas hjärtligt välkomna til Payback-organisationen!

   En historisk dag för nordisk bikerkultur! Den 6 mars representerar en historisk dag för nordisk bikerkultur! För första gången finns en bikerorganisation under gemensamt namn representerat i tre olika nordiska länder! Det ger en aldrig tidigare uppnådd organisationsgrad samt en betydligt ökad tyngd och trovärdighet gentemot media och politiker.
 • Justitiedepartementet svarar Payback samt förnyad förfrågan per vändande post!

  Payback skickade den 22 februari ett mejlbrev med frågeställningar till Justitieminster Beatrice Ask. Idag kom svaret i form av ett intetsägande mejl från en person anställd på Justitiedepartementets informationsenhet. Svaret som helt underlät att besvara de två väsentligaste frågeställningarna rörande polisens underlag för stigmatiseringen av Sveriges bikerklubbar samt vad för motiv regeringen har för att […]
 • Högsta Förvaltningsdomstolen prövade inte västförbudet!

  Jag har varit på Copenhagen Ink Festival i Köpenhamn och därmed varit borta från arbetet i två dygn, bilder och intryck från festivalen kommer vid senare tillfälle. För ”straffet” kommer fort ibland för att man tar ledigt. Massor med mejl, ett nytt, helt horriblet bikerrättsfall trillade in och en artikel skall skrivas efter ett önskemål från […]
 • Krog tog ställning mot Västförbud – Mister alkoholtillstånd!

  Luleå kommun har beslutat dra in alkoholtillståndet för Allstar Sportbar i Luleå. Det är en sak som inträffar runt om i landet närmast dagligen och därför normalt sett inte förorsakat något större bry. Men när det gäller just restaurangen Allstar ringde varningsklockorna direkt.
 • Öppet brev till Sveriges (ofrivilligt kriminella) Ordningsvakter

    Nedanstående brev har skickats per mejl till Sveriges Förenade Ordningsvakter, SFO : Ordförande Gert Johannesson och Vice ordförande Kent Josefsson Nationell aktion mot västförbud Den 5 februari genomförde Sveriges bikerklubbar en första nationell aktion mot västförbud i krogmiljön. Aktionen föregicks av att landets polismyndigheter skickade sms/mejl till landets ordningsvakter varav ett löd som löd: Hej […]
 • Förvägras fotboja på grund av klubbmedlemsskap!?

  De polisen sorterar in under organiserad brottslighet??? En mc-klubbsmedlem förvägras att avtjäna ett två månaders fängelsestraff på grund av medlemskap i en mc-klubb, som enligt GP tillhör ”de sammanslutningar som av rikspolisen sorteras in under grov organiserad brottslighet”. Huruvida den citerade meningen är GP:s egenformulerade begreppsbeskrivning eller om Rikspolisstyrelsen verkligen skrivit eller uttryckt saken på […]
 • Payback publicerar Västförbudsartikel!

  Payback har lyckats publicera brevet till media och landets kommunpolitiker om de kommunala västförbuden på Newsmill. Artikeln har publicerats under rubriken: Västförbud strider mot grundlagen. Nerwsmill utgör Sveriges största debattsajt på internet men sveriges författarelit, journalister och samhällsedebattörer som medlemmar. Delta gärna genom att kommentera runt artikeln! http://www.newsmill.se/artikel/2011/03/31/v-stf-rbud-strider-mot-grundlagen
 • Den särskilda satsningen mot organiserad brottslighet – En utredningsmässig härdsmälta!

  Fredagen den 18 mars redovisade de samverkande myndigheterna resultatet av det första verksamhetsårets arbete mot den så kallade grova, organiserade brottsligheten. Redovisningen skedde dels genom en presskonferens och dels genom en rapport.
 • Du kan själv välja Svenska, Norska eller Alla artiklar

  Paybacks hemsida erbjuder valmöjligheten att välja vilka inläg du vill ta del av och läsa. I vänsterspalten högt upp fins en ruta som heter ”Visa endast Svenska eller Norska artiklar”.  Du som snabbt vill ta del av aktuella händelser rörande ditt hemland väljer att klicka på Payback Norge eller Payback Sverige länken under överskriften och […]
 • Öppet brev och Uppmaning till Media och Sveriges kommunpolitiker: Visste du detta om västförbuden?

  I förra veckan inledde jag en serie artiklar för att i komprimerad form snabbt och enkelt sprida information om olika företeelser ikring bikerkulturen. I den andra artikeln har vi kommit till de så kallade västförbuden och vad domslut och lag egentligen uttalar om dylika förbud. Att läsa igenom alla rättsinlagor, domslut och dessutom äga kännedom […]
 • Känner du till vad forskningen säger om bikerklubbarna?

  Payback har publicerat en artikel om vad forskningen säger om bikerklubbarna på Newsdesk. Artikeln är riktad till sveriges journalistkår i avsikt att ge direkta kontrollerbara fakta rörande forskningen kring bikerklubbarna men kan självfallet också ha relevans och intresse för alla Paybacks läsare:
 • Information rörande Kammarrättens dom över Luleå kommuns västförbud! Uppdaterad!

  Kammarrätten i Sundsvall avslog Luleå kommuns överklagande av Förvaltningsrättens dom som upphävde det kommunala beslutet att införa förbud mot västar i kommunala lokaler som ägs eller hyrs ut avLuleå kommun.
 • Paybacks intervju med Sveriges enda bikerforskare!

  Nedanstående intervju publicerades första gången den 12 januari 2010. Då intervjun är unik på det sättet att den intervjuade är en utav blott fyra stycken i världen som doktorerat på en studie av bikerkulturen är den dock värd att publiceras ännu en gång. Intervjun är också en del av Paybacks arbete att presentera fakta som inte kan ifrågasättas […]
 • Paybacks öppna brev till Rikspolischefen på Newsmill!

  Paybacks öppna brev till Rikspolischefen Bengt Svensson med frågeställningar är nu publicerat på Sveriges största debattsajt Newsmill! Delta gärna i debatten! http://www.newsmill.se/artikel/2011/03/18/ppet-brev-till-rikspolischefen-bengt-svensson
 • Paybacks utvärdering av den särskilda satsningen mot grov, organiserad brottslighet

  Länk till intervjun: http://www.regeringen.se/sb/d/1476 Fredagen den 18 mars redovisade de samverkande myndigheterna resultatet av det första verksamhetsårets arbete mot den så kallade grova, organiserade brottsligheten. Redovisningen skedde dels genom en presskonferens och dels genom en rapport.
 • Luleå kommun fick bakläxa för västförbudet i Kammarrätten!

  Kammarrrätten i Sundsvall fattade idag beslut om att ett  förbud mot så kallade mc-västar i kommunala lokaler strider mot yttrandefriheten. Kammarrätten skriver i sin dom: ”Kammarrätten finner i likhet med förvaltningsrätten att den grundlagsfästa yttrandefriheten omfattar rätten att ge till känna sin åsikt genom att bära klädsel som visar gäng- eller grupptillhörighet”. Kammarrätten motiver sitt […]
 • Nättidningen Payback nu officiellt organ för både Sverige och Norge!

  Nättidningen Paybacks förträfflige webbmaster har nu omarbetat sidhuvudet varför nu Payback är både Payback Sveriges och Payback Norges officiella organ! Tyngden och styrkan av att bägge länderna har en gemensam nättidning för bemötande av angrepp på bikerkulturen blir givetvis betydligt starkare!
Sida 26 av 26« Första...1020«2223242526