Maskerad polis dödade biker!

En väldigt allvarlig händelse visar till fullo hur polisen avsiktligt undanhåller och manipulerar de väsentligaste fakta kring specifika händelser för att framställa sig själva i bättre dager. Jämför polisens pressmeddelande nedan med berättelsen om vad som verkligen inträffade under natten till söndagen den 11 december i samband med en mc-klubbsrazzia.

 Polisens pressmeddelande:

Festdeltagare försökte slå polis

I samband med att polis kallades till en fest i en industrilokal i Kågeröd, där någon blivit hotad, angreps polisen av två festdeltagare. De två männen kunde dock gripas direkt och är misstänkta för försök till våld mot tjänsteman samt våldsamt motstånd.

Organisation
Polismyndigheten i Skåne
Text: Erik Jeppsson. Publicerad: 2011-12-11 05:53.

http://www.polisen.se/Skane/sv/Aktuellt/Handelser/Skane/2011-12-11-0127-Valdhot-mot-tjansteman-Svalov/

———————————-

Den sanna historien

Natten mot söndagen våldsgästade Polisen Punisher MC:s julfest. Med en styrka innehållande 2 pikébilar, 6-8 polisbilar samt Nationella insatstyrkan forcerade polisen grinden som vid tidpunkten inte var låst då många festdeltagare var på väg hem.

Alla personer som vid tillfället vistades utomhus omhändertogs omedelbart för visitering, identifiering samt beordrades därefter att sätta sig på marken i rad. Polisen bankade därefter på porten för att komma in i klubblokalen vilket klubben inte hörsammade då ingen anledning förelåg att släppa in polisen på vare sig privat mark eller i privat lokal..

Polisen valde då att slå sönder porten och storma in. Under sedvanlig polistaktik, det vill säga högljudda steroidstinna skrik, beordrades alla att sätta sig på golvet varefter de kvarvarande festdeltagarna, 15-20 män och kvinnor togs ut för enskild visitering och identifiering. Därefter beordrades var och en att sätta sig på marken i tre rader.

Under tiden genomförde polisstyrkan husrannsakan i lokalen. Insatsen försiggick under tre timmar varunder festdeltagarna tvangs sitta kvar på marken. Det finns många fler högst anmärkningsvärda händelser och skeenden i samband med polisinsatsen som kommer att återges efterhand som alla detaljer dokumenterats.

Klubben informerades av insatsledaren, Christian Andersson, att det inkommit ett samtal angående pågående misshandel och hot samt ytterligare ett samtal där det bara skrikits i luren. Och, då måste ”vi PMC” klubben förstå att polisen måste rycka ut.

Påståendet om ett inkommet hot är endast en konstruerad historia för att ge polisen ett mycket tveksamt underlag för det olaga intrånget på privat mark. För den saken talar dels de många vittnesmålen från de närvarande gästerna samt det faktum att den oproportionellt stora polisstyrkan fanns på plats under en längre tid före intrånget.

Under insatsen bröt maskerade polismän armen på en biker samt utsatte honom för en så våldsam manöver att hjärtat stannade. Mannens liv kunde räddas endast tack vare ett både snabbt och skickligt arbete av den snabbutryckande ambulanspersonalen.

Hela händelsen kommer att bli föremål för åtgärder från Payback Sveriges sida efter inkomna händelsrapporter, anmälningar och övrigt material.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin