Om Payback Sveriges funktion och framgångar!

Payback i begynnelsen!

Payback började så smått i maj 2009 omvandlingen till att bli en organisation för bikerkulturens rättigheter genom att då författa den första överklagan rörande kommunala västförbud i Eskilstuna. I snabb följd därefter författades liknande överklagan rörande västförbud i Luleå och Göteborg. Därefter dröjde det egentligen fram tills slutet av 2010 innan Payback tog upp den juridiska biten igen på grund av ett numera avvecklat engagemang i Frihetspartiet.

Mediala framgångar för Payback 2011

Under året som gått har Payback startats upp även i Danmark, Norge och Finland. Denna representation i flera länder ger en oerhörd tyngd och trovärdighet gentemot media vilket medfört att media bedömt Payback vara bikerkulturens naturliga företrädare i frågor om negativ särbehandling av bikerkulturen. Ett faktum som visat sig igenom att media numer själv kontaktar Payback och efterfrågar kommentarer och/eller information. Dessa mediakontakter innebär inte i alla fall artiklar men de sker och kontaktytor har skapats mellan Payback och svensk media!

 Payback Sverig har under 2011 bland annat medverkat i radio- och tv-intervjuer. Vi har fått en mycket uppmärksammad debattartikel publicerad i landets största tidning, Aftonbladet, samt blivit intervjuade och medverkat i en mängd olika tidningar under året. Payback kan således sägas ha uppfyllt målsättningen att axla rollen som bikerkulturens företrädare avseende ärenden kring all form av negativ särbehandling samt framgångsrikt drivit ärenden av övergripande natur för flertalet inom bikerkulturen!

Juridiska framgångar under 2011 för Payback!

Payback har även under 2011 vunnit principiellt väldigt viktiga mål för bikerkulturen. Kommunerna och Polismyndigheterna hade gemensamt bestämt sig för att blixtinföra västförbud över hela landet i såväl krogmiljö som i Luleå Kommuns fall i alla offentliga lokaler inklusive hyreslägenheter m.m. Nu blev det inte så. Under 2011 avgjordes samtliga dessa fall med Payback som författare till överklaganden och yttrandena i målen. Västförbuden olagligförklarades och vi fick en prejudicerande dom vilket medför att liknande förbud framöver inte kan införas.

Med Payback som juridiskt ombud vanns även ett vapentillståndsmål vilket medför att ett prejudikat skapades upp till Kammarrätten att det är okay att tillhöra vad polisen vill kalla kriminella mc-gäng eller 1%-miljön och inneha vapentillstånd. I detta ärende fick Rikskriminalens underrättelsetjänsts mc- expert stryka på foten och domstolarna underkände helt polisens påståenden. Payback har också som juridiskt ombud medverkat till att få masskontroller vid mc-evenemang upp till en laglighetsutredning vid JO-ämbetet.

Payback Sverige har således nått exceptionella framgångar som bikerorganisation som i Nordisk bikerhistoria saknar motstycke och endast kan sägas matchas av de framgångar som Payback Norge uppnått under samma tid.

Vi står nu inför ett vägskäl. Payback har till sina medlemmar presenterat en verksamhetsplan som åtminstone på sikt kommer att vända mediastormen och därigenom få slut på alla trakasserier igenom att vi fått ut vår bild av bikerkulturen och förföljelserna. Nu är det upp till bikerkulturen att visa att detta är vad vi vill. För planen kostar att genomföra. Vi har tagit fram verktygen. Vi har kontakterna och kan verkställa planen. Det enda som fattas är finansieringen…

Och, finansieringen kan endast ske genom medlemsavgifter ifrån enskilda bikers och från sveriges bikerklubbar. Formerna för ett klubbmedlemsskap kommer inom det närmaste att presenteras och under tiden kan enskilda personer betala in 200 kr på bankgiro 803-9851 och lösa individuellt medlemsskap i Payback Sverige!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin