• Reboot (återstarta) och Privatisera svensk polis!

  Ett antal politiker har idag publicerat ännu en verklighetsfrämmande artikel om polisens förtjänster och framgångar som tyvärr motsägs av verkligheten. Istället för att i sak ännu en gång bemöta faktafel tar vi idag ett nytt grepp och lägger istället fram en debattartikel hur dagens katastrofala polismyndighet kan förbättras i åtta punkter. Man kan ju inte […]
 • Myndigheterna ljuger och förvanskar sanningen! Del 3/3. Om justitieministerns förvanskande av verkligheten!

    Det har blivit dags att sy ihop artikelserien om att Myndigheterna ljuger och förvanskar sanningen. I den tredje delen har vi valt att granska hur justitieministern ser på polisens fiasko i satsningen mot grov, organiserad brottslighet. Justitieminister Beatrice Asks syn och uttalande kring polisens verksamhet
 • Kasta inte pil i kuvösen, polisman Andersson! Eller vem bevakar bevakarna?

  Polisens insatschef Per-Håkan Andersson i Ystad beklagade sig nyligen över att personer ifrån bikerkulturen bevistar rättegångar och att målsägarna därvid känner obehag. Tyvärr är inte Andersson särskilt påläst i sak vare sig om anledningarna till varför personer ur bikerkulturen går på rättegångar eller hur polisen själva som kår i många fall beter sig när det […]
 • Om Payback Sveriges syn på mc-relaterade konflikter!

  Payback Sverige har tillfrågats i mediala sammanhang rörande vår syn på olika mc-relaterade konflikter. Då det i såna sammanhang aldrig ges tillräckligt utrymme för att kunna ge rättvisande och fullödiga svar i ett väldigt komplext ämne så utnyttjar vi istället vår egen plattform, vår hemsida, för att utveckla ämnet och ge vår syn på saken […]
 • Från polis till polis: Instruktioner över lagliga och olagliga åtgärder i kontrollsammanhang!

  På förekommen anledning, då det under dagen arrangeras flera olika, polisärt intressanta mc-evenemang, publicerar Payback Sverige härmed instruktioner från polisens kommenderingschef Lena Matthijs rörande lagliga och olagliga åtgärder i kontrollsammnanhang avseende polisens behandling av mc-evenemangsdeltagare. Vi lägger samtidigt upp ettdokument: Händelseanmälan som direkt kan användas för att anmäla olika former av överträdelser från polisärt håll samt […]
 • Allt fler tunga aktörer börjar vakna för bikertrakasserierna!

  På senaste tiden har det kommit allt fler tecken på att tunga aktörer börjar vakna och tänka till vad gäller olika företeelser kring bikerkulturen. Payback bedömer detta som mycket värdefullt då det enda sättet att vinna tillbaka vår rätt till samma fri- och rättigheter samt likvärdig behandling som alla andra medborgare i landet är att […]
 • Köp, hyr, belåna och försäkra fastigheter i enskilds namn och ej i klubbens!

    På förekommen anledning repriserar vi härmed en artikel som är ytterst viktig för bikerklubbarna i Sverige. Vi kommer framöver när tiden är mogen att utveckla anledningen till att vi repriserar artikeln och även motiven bakom. Payback Sverige har tittat på vad som gäller avseende försäkring, lån och hyra av fastighet. Vi har därvid läst […]
 • Övergripande uttalanden samt slutsats ifrån Kriminaliseringsutredningen!

  Vi fortsätter att genomgå fakta kring försöken att kriminalisera eller definiera föreningar såsom varande kriminella för att efter citaten infoga våra kommentarer och dra slutsatser kring citaten: Statens Offentliga Utredningar, SOU 2000:88, Organiserad brottslighet, hets mot folkgrupp, hets mot homosexuella, m.m. straffansvarets räckvidd Sid 172: Ett ytterligare krav som måste ställas i sammanhanget är att […]
 • En god nyhet: Paybacks läsare nu så många att de orsakar serverproblem!

  Efter Payback Sveriges framträdande i samband med Kalla Fakta och på Nyhetsmorgon så har Payback läsarsiffror, från ett redan högt antal, ökat än mer. Så mycket att webbhotellet under december månad skickade meddelande om att vi var tvungna att installera ett särskilt cache-pluginprogram då företaget upplevde serverproblem orsakade av vår hosting! Vår eminenta webbmaster gjorde självklart […]
 • Regering och Advokatsamfundet om legaldefinition av ”kriminell organisation”!

  Under veckan ska vi bland annat gå igenom vad som egentligen skrevs och fastslogs i dels en proposition och dels en statlig utredning rörande definitioner av ”kriminella organisationer”. Vi ska också titta på vad en del röststarka aktörer nyligen uttalat m.m kring olika företeelser kring mc-klubbar, Vi börjar dock med att titta på exakt vad som […]
 • Presentation samt juridiskt material från Payback Sverige! Fritt att använda!

  Payback Sverige har nu tagit fram ett relativt kortfattat material att använda för att presentera och informera allmänheten om vad Payback är, arbetar med och står för. Payback har också sedan en längre tid tillbaka även tagit fram ett omfattande informationsmaterial kring bikerkulturen.
 • Myndigheterna ljuger och förvanskar sanningen! Del 2/3

  Polisen ljuger om framgångar mot gäng för att bibehålla resurser Polisen ljuger avsiktligt för att få satsningen mot organiserad brottslighet att framstå som en framgång när den i själva verket är ett komplett fiasko. Under senaste åren har polisen två gånger gått ut och påstått att deras arbete lett till att olika grupperingar slåtts ut. Första gången […]
 • Myndigheterna ljuger och förvanskar sanningen! Del 1/3

  Kampen mot bikers är en prestigefråga för myndigheterna! Myndigheterna ljuger, förvanskar och vägrar erkänna det kapitala fiaskot för satsningen kring organiserad brottslighet! Payback Sverige kommer att i tre olika artiklar beskriva hur Kriminalvården, polisen och justitieministern förvanskar sanningen och/eller förtränger sanningen för att kunna fortsätta klappjakten på fantombilden av en kriminell biker.
 • Hells Angels MC tar strid för bikers rättigheter i två viktiga fall!

  Stämmer Isländska staten, inrikesministern samt Islands Polischef Hells Angels MC Iceland tar strid för bikers rättigheter i två principiellt viktiga ärenden. Payback har tidigare rapporterat att klubben anmält inrikesministern, landets polischef samt den Isländska staten för förtal i och med att klubben utpekas som ett organiserat brottssyndikat. Ett viktigt ärende inte bara för klubben i […]
 • Payback fyra år idag!

    Payback fyller fyra år idag den 15 januari! Nättidningen Payback startades upp den 15 Januari 2009. Syftet med Payback var och är att i skriftlig form informera om bikerkulturens olika drivkafter och mekanismer i avsikt att förändra och förbättra villkoren för bikerkulturen. I slutet av 2010 kom Payback till Norge för att efterhand följas […]
 • Ingen klubb ställer sig utanför lagen! Bikers är precis som ”vanligt folk”! Del 2/2

  Myt och legend Ingen mc-klubb har sagt att de ställer sig utanför samhället eller över lagen. Det är polisens påståenden eller olika oseriösa journalisters utsagor. Det är inte bikerklubbarnas! Tvärtom verkar mc-klubbsmedlemmar, oavsett vad som står på ryggen, inom samhällets ramar precis på samma vis som alla andra medborgare. Allting annat är myt, propaganda samt ren […]
 • Polisens resultat försämras hela tiden för att polisen prioriterar att trakka bikers framför att lösa brott! Del 3/3

         I den tredje artikeln rörande det faktum att polisen löser ett allt mindre antal brott trots att polisstyrkorna och resurserna aldrig varit större och där vi, Payback Sverige, anför att anledningen är att Polisen föredrar att trakassera bikers istället för att lösa brott så ska vi titta på vad olika experter uttalar. Olika […]
 • Polisens resultat försämras hela tiden för att polisen prioriterar att trakka bikers framför att lösa brott! Del 2/3

    Payback Sverige proklamerar klart och tydligt att polisens allt sämre resultat beror på fokuseringen kring en uppförstorad och till stora delar chimär mc-kriminalitet som utgör själva spjutspetsen i satsningen mot organiserad brottslighet. Idag ska vi därför titta på vad experter med lång erfarenhet av arbete på området anser om så kallad organiserad brottslighet i […]
 • Polisens resultat försämras hela tiden för att polisen prioriterar att trakka bikers framför att lösa brott! Del 1/3

  Polisen har de senaste dagarna återigen råkat i blåsväder på grund av de mycket dåliga resultat de uppvisar. Detta speciellt med tanke på att polisen sedan 2005 förstärkts med 4 000 man utan att redovisa fler personuppklarade brott. Payback Sverige har tidigare skrivit om detta faktum ett flertal gånger och även kommit med motmedlet: Sluta trakassera […]
 • Inbjudan till Payback Western Run den 1 juni 2013!

  Inbjudan och information Payback Sverige inbjuder härmed alla Bikers och Bikerklubbar att deltaga i Payback Western Run den 1 Juni. Runet är avsett som en manifestation för att protestera mot all form av negativ särbehandling som riktas mot Bikerkulturen. Alla hälsas välkomna att deltaga oavsett medlemskap, hojmärke, ålder eller klubb.
 • Vredens galla över media, kommuner, myndigheter och polis!

  Då vare sig media. polis eller övriga myndigheter förmått inse konsekvenserna inte bara för bikers utan även för bikers nära anhöriga och släktingar repriserar vi härmed en längre artikel rörande bland annat orsak och konsekvens av bikertrakasserierna som accelerar i allt högre tempo. Vredens galla över media, kommuner, myndigheter och polis Jag har blivit varse […]
 • Ingen klubb ställer sig utanför lagen! Outlaw = Fredlös! Del 1/2

  Klara bevis för att Outlaw = Fredlös och inget annat! En del i den nygamla debatten kring att kriminalisera mc-klubbar är påståendet att klubbarna ställer sig utanför samhället. Till stor del bygger detta påståendet på att exempelvis Wierup och vissa poliser som inte har helt hundra engelskkunskaper väljer att felöversätta begreppet Outlaw mc-klubb. Outlaw översät […]
 • Polisen har inget lagstöd för sin störa och förstöra taktik mot bikers!

  När det nu blivit ett nytt år kan det kännas viktigt att påminna media om vissa allmängiltiga fakta kring polisens arbete mot bikerkulturen. Vi börjar med att reprisera en artikel som skrevs i juni 2012 men som har stort allmängiltigt värde för Sveriges journalister och hur de skildrar bikerkulturen och inte minst polisens arbete mot […]
 • Rekordstor klubbanslutning till Payback Sverige!

  Payback Sverige verkar under 2013 få den uppslutning bland landets mc-klubbar som behövs för att vinna tyngd och trovärdighet samt för att inför media och allmänhet kunna tala med en röst för bikerkulturen och därmed ge bikerkulturen en röst i debatten i bikerkulturens frågor.
 • Paybacks medlemsmaterial för 2013 nu utskickat!

  Payback Sverige har tidigare meddelat att medlemsmaterial till de enskilda personer och klubbar som inbetalt för Premiummedlemskap eller Standardmedlemskap kommer att börja skickas ut kring årskiftet. Vi kan nu meddela att medlemsmaterial för 2013 är på väg ut och kommer att nå fram under torsdagen eller fredagen. Alla vars inbetalningar inkommit till och med fredagen […]
 • Payback Sverige önskar GOTT NYTT ÅR!

  Payback Sverige tackar för året som gått och för gott samarbete samt önskar bikerklubbar, medlemmar, bikerbrödrar, bikersystrar och supportrar ett riktigt GOTT NYTT ÅR!
 • Kalendersida för att samla informationen kring Payback-aktiviteter!

  Vi har nu skapat en speciell sida benämnd ”Kalender” för att förenkla informationsinhämtningen kring Payback Sveriges olika aktiviteter. Sidan specificerar de olika klara aktiviteterna för Payback under året med länkar till fullständig information kring vart och ett arrangemang. Hittills klara arrangemang såsom årsmötet, Payback Western Run samt det nationella Payback Resistance Run är självklart med och […]
 • Nu kan du få Payback direkt i mobilen!

  Efter önskemål från bikers om att kunna få meddelande om uppdateringar från Payback direkt i mobilen har vi nu tagit fram instruktioner. Läs och följ instruktionerna på följande sida så missar du aldrig mer vad som händer, sker  eller skrivs på bikerkulturens egen nättidning! Se: http://www.payback.name/?page_id=9014 En enkel, funktionell och kostnadseffektiv lösning eller mobilapp om ni så […]
 • Om den stora faran av ett kriminaliseringsförbud!

  För polisen är klubbkriminalisering ett måste  Payback Sverige har hela tiden varit högst medvetna om att den polisinitierade satsningen mot så kallad grov, organiserad brottslighet aldrig varit polismyndighetens slutmål i kampen mot bikerkulturen och bikerklubbarna. Anledningen står att söka i två saker:
 • Uppenbart incestuöst samarbete mellan polis, media, TV 4 och Lasse Wierup!

  Det är oftast svårt att bevisa det alltför kärvänliga och incestuösa samarbetet mellan media, polisen och Lasse Wierup. Men om alla parter mobiliserar sina krafter och startar en kampanj exakt samma dag. Är inte det bevis nog för att samarbetet har fast form om det drar igång exakt samtidigt med samma tema? Jovisst är det […]
Sida 10 av 26« Första...«89101112 » 20...Sista »