• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Information: Regeringen föreslår ny reglering för säkerhetskontroller vid domstolsförhandlingar!

Information: Regeringen föreslår ny reglering för säkerhetskontroller vid domstolsförhandlingar!

Regeringen har under fredagen skickat ut ett förslag om skärpt säkerhetskontroll på remiss till lagrådet. Uppdelningen mellan allmän och särskild säkerhetskontroll tas bort. Säkerhetskontroll i domstol får genomföras om en sådan kontroll behövs för att begränsa risken för att det i en domstols lokaler eller i andra lokaler som används vid domstolsförhandling begås brott som innebär allvarlig fara för någons liv, hälsa eller frihet eller för omfattande förstörelse av egendom. Kontrollen kan avse viss tid, högst 3 månader eller viss förhandling.

Säkerhetskontrollen kommer att kunna beslutas av domstolens chef eller annan lagfaren domare. Avser beslutet viss förhandling kan kontrollen även beslutas av rätten. Före varje beslut ska samråd ske  med polismyndigheten och vid beslut vid viss förhandling även med åklagare. 

En säkerhetskontroll genomförs, efter närmare anvisningar av polismyndigheten, av en ordningsvakt under ledning av en polisman eller av en polisman. Vid kontrollen ska kroppsvisitation och undersökning av väskor och andra föremål i första hand ske genom användande av metalldetektor eller annan liknande anordning. Möjligheten att lämna okontrollerade väskor och andra föremål för förvaring tas bort.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2012. 

Länk till lagrådsremissen:
http://www.regeringen.se/content/1/c6/18/28/00/f40f1711.pdf

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin