Uppdatering angående Europadomstolsärendet samt svar från postverket!!

Enligt artikel 34 i Europakonventionen får ingen stat förhindra ett effektivt utövande av klagorätten till Europadomstolen. I den anmälan till Europadomstolen avseende de nordiska staternas ärende gör sig svenska staten sig skyldig till att förhindra och försena ärendet. Europadomstolsanmälan är färdigställd men två stycken principiellt viktiga ärenden återstår att infoga för att klagomålet skall vara komplett.

Dessa två ärenden har avsänts sammanlagt sju gånger via post till Payback utan att nå fram… På grund av sabotaget dröjer således insändandet tyvärr ytterligare. Det är inte enkelt att arbeta för bikerkulturens upprättelse…

När dokumenten väl anlänt återstår två dagars arbete med att färdigställa materialet. Genomläsning av dokumenten och infogandet av skrivningen runt dokumenten. Ärendet innehåller idag 1340 sidor och 234 bilagor!

Nedanstående länkade brev från Posten Sverige är det enda svar som posten kunnat åstadkomma såsom förklaring till de uteblivna försändelserna.

Postlagen – Bikerförordningen

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin