Brå svarar Payback Sverige att västförbud inte är en fråga för BRÅ!

Bakgrund

Efter att den lokala Brå-organisationen i Norrköping lagt ett förslag om att ”alla symboler som står i strid mot kommunens demokratiska värderingar skulle förbjudas inom kommunens verksamheter” skrev Payback Sverige ett mejlbrev till Brottsförebyggande Rådet centralt.

Svar från Brå

I svaret skriver Brå följande:
Om du har synpunkter på kommunens planer kan du alltid kontakta dem. Det du refererar till är inte en fråga för oss på Brå. Vi har inte något tillsynsansvar eller liknande över kommunala förvaltningar.

Brevet är undertecknat av Lars Korsell, chefsjurist samt chef för enheten om forskning kring organiserad brottslighet.

Kommentar

Att Brå inte har något som helst tillsynsansvar över kommunala förvaltningar eller kan styra dessa är självklart. Brå är en statlig forskningsinstitution.

Vad som är intressant är istället meningen: Det du refererar till är inte en fråga för oss på Brå. Ur det svaret att västförbud inte är en fråga för Brå framgår tydligt att den lokala organisationen har gått över gränsen och överträtt sina befogenheter.

Länk till Payback Sveriges brev till Brå:
http://www.payback.name/?p=5122

Länk till artikeln om den lokala Brå-organisationens förslag
http://www.nt.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=7413038

Länk till Payback Sveriges debattartikel om Brå-förslaget
http://www.nt.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=7413038

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin