Ännu en mc-kubbsmedlem får rätt mot Försäkringskassan!

En del i den så kallade särskilda satsningen mot grov, organiserad brottslighet är myndigheternas kamp för att dra in alla former av sjukersättningar, bidrag, förmåner m.m från mc-klubbsmedlemmar.

Under fredagen fick ännu en mc-klubbsmedlem rätt mot Försäkringskassan då Förvaltningsrätten underkände Försäkringskassans argument för en indragen sjukersättning. Mannen har diskbråck och nackbesvär sedan tidigt åttiotal. En skada där operation inte är ett alternativ då det skulle innebära ett ingrepp i ett område beläget alltför nära ryggmärken varför också operation avråtts.

”Förvaltningsrätten finner dock att inte annat är visat än att Xxx haft rätt till helt sjukbidrag under perioden april 2000 till december 2002 och hel sjukersättning från och med januari 2003 och tills vidare. Kent Nilsson ska följaktligen inte återbetala pengarna och Försäkringskassans beslut ska därför upphävas”.

Detta är andra gången Försäkringskassan får bakläxa av det Svenska Domstolsväsendet när det gäller indragna sjukersättningar för mc-klubbsmedlemmar. Det är bara drygt en månad sedan Kammarrätten likaledes underkände Försäkringskassans motiv för att dra in Thomas Möllers sjukersättning.

Polisen och de samverkande myndigheterna står inför hotet att förlora alltfler av de verktyg de planerat att arbeta med mot bikerkulturen. Fler och fler instrument som utpekades i den ursprungliga handlingsplanen underkänns av Sveriges domstolar samtidigt som Brå:s rapport rörande den särskilda satsningen konstaterat att både åklagare och poliser anser att fokuset på mc-klubbarna är alltför stort. Vi går onekligen en intressant tid till mötes då fler åtgärder står inför prövning!

Länkar till artiklarna:
http://www.pitea-tidningen.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleId=6598464
http://www.nsd.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleID=6595322

Länk till artikeln om Möllers vinst i Kammarrätten mot Försäkringskassan:
http://www.payback.name/?p=4425

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin