• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Payback Sverige driver väst- och klädförbud i offentlig miljö till Europadomstolen!

Payback Sverige driver väst- och klädförbud i offentlig miljö till Europadomstolen!

Payback Sverige har nu digitalt insänt ett klagomål, som det heter på juridiskt fackspråk,  men som egentligen är en anmälan till Europadomstolen rörande väst- och klädförbud i offentlig miljö.

Brott mot artikel 13 i Europakonventionen

Varje medlemsland i Europadomstolen har en skyldighet att tillse att medborgarna äger ett effektivt rättsmedel enligt artikel 13 i Europakonventionen. Artikel 13 fastslår nämligen: Var och en, vars i denna konvention angivna fri- och rättigheter kränkts, skall ha tillgång till ett effektivt rättsmedel inför en nationell myndighet och detta även om kränkningen förövats av någon under utövning av offentlig myndighet.

Under den senaste sommaren prövade polismyndigheterna genom olika kommunala bolag att införa väst- och klädförbud i offentliga miljöer såsom festivaler. Payback Sverige agerade juridiskt ombud och drev saken till Förvaltningsrätten som fastslog att ett kommunalt bolags beslut inte kan prövas rättsligt i Sverige. Det ger oss den öppning vi behöver för att istället direkt kunna föra frågan vidare till Europadomstolen då domstolen just fastslår att ett västförbud i ett kommunalt bolags regi inte kan prövas rättsligt i Sverige.

Vikten av en prövning

I den motion som lades fram för riksdagen under hösten yrkades på ett västförbud i såväl privat som offentlig lokal vilket  i värsta scenariot skulle kunna vara ett faktum redan 2014. För att förhindra ett sådant faktum har därför Payback beslutat bryta loss såväl de på många ställen fortfarande rådande västförbuden i privat lokal samt i offentlig lokal och anmäla dessa såsom två olika ärenden till Europadomstolen!

Riksdagsmotionen:
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2011/12&bet=K358

Juridiskt och Medialt utfall kring västförbudet på Luleåkalaset
http://www.payback.name/?p=3595

Payback och Outbreak MC anmäler Väst- och klädförbud i krogmiljö till Europadomstolen:
http://www.payback.name/?p=4547

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin