Framgångsrikt samarbete mellan Payback Sverige och klubbansluten biker!

Payback har med framgång varit involverad i ett ärende rörande avsked utan saklig grund med anledning av tillhörighet till 1-% miljön. Bikern fick efter en konsekvent genomförd strategi behålla arbetet! Bikerkulturen har därmed satt ner foten och avvärjt en nygammal åtgärd att sättas i systematiskt bruk mot hela 1 %-miljön och dess medlemmar.

Arbetet i det enskilda fallet har resulterat i ett strategidokument med konkreta råd och steg för liknande framtida ärenden. De som framöver blir uppsagda utan saklig grund för tillhörighet till 1-miljön ombedds vända sig till Payback Sverige så översänder vi redan i initialskedet dokumentet till den berörde.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin