• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Information om signalspaning och Brå:s utvärdering av den särskilda satsningen mot organiserad brottslighet!

Information om signalspaning och Brå:s utvärdering av den särskilda satsningen mot organiserad brottslighet!

Signalspaning

Regeringen träffade idag en ramöverenskommelse med Socialdemokraterna att ge Rikskriminalen och Säpo tillgång till signalspaning i syfte att t.ex. kartlägga strategiska förhållanden avseende internationell terrorism och annan grov gränsöverskridande brottslighet som kan hota väsentliga nationella intressen.

Promemorian ska efter att regeringen sammanvägt remissinstansernas yttranden utmynna i en proposition efter beaktande av remissinstansernas synpunkter.

Länk till promemorian:
http://www.regeringen.se/content/1/c6/18/22/41/1c847dde.pdf

Brå-rapporten om den särskilda satsningen

Brottsförebyggande Rådet, Brå, publicerade under torsdagen sin utvärdering av den särskilda satsningen mot grov, organiserad brottslighets första verksamhetsår. rapporten omfattar 162 sidor och kommer att genomläsas och sammanfattas av Payback. Då det under rådande arbetsbelastning kommer att ta sin tid lägger vi för tillfället bara upp en länk nedan till rapporten.

Rapporten kan dock sägas vara väldigt allmänt hållen och värderar eller kommenterar inte direkta insatser mot mc-klubbar. Ett enda citat på sidan 42 i rapporten berör de direkta insatserna mot mc-klubbarna:

Både intervjuade åklagare och poliser uttrycker att aktionsgruppernas arbete i alltför stor utsträckning har inriktats mot MC-gäng, som linjeverksamheten bedöms klara av att hantera relativt väl. De menar att man då missar de lösa nätverken, som inte är särskilt våldsamma, men som påverkar samhället i stort genom att deras kriminella aktiviteter skapar stora samhällskostnader. Det anses medföra att insatserna varken resulterar i att de mest strategiska personerna lagförs eller att deras verksamhet skadas i särskilt stor utsträckning.

http://www.bra.se/extra/measurepoint/module_instance=4&name=2011_20_Org_brottslighet_2011_12_07_webb.pdf&url=/dynamaster/file_archive/111215/4f5fe7f75ac2d2f1ee07a76c3040482f/2011%255f20%255fOrg%255fbrottslighet%255f2011%255f12%255f07%255fwebb.pdf

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin