På begäran: Ny Payback-grupp på Facebook!

På fleras begäran startar vi nu upp en ny Facebookgrupp för Payback Sverige. Ett flertal personer har hört av sig och efterfrågat en grupp där man kan lägga till sina vänner varför vi nu hörsammat önskemålet.

Gå med i gruppen och lägg till  era vänner så att Paybacks verksamhet och arbete för bikerkulturen får en ännu större spridning och genomslagskraft!

Observera: Alla som gillar Nättidningen Payback / Payback Sverige rekommenderas att gå med i den nystartade gruppen Payback Sverige istället på grund av att denna äldre gruppen snart kommer att ersättas för gott av den nystartade Payback Sverige-gruppen!

Länk till gruppen:
http://www.facebook.com/groups/286732988045012/

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin