• Chopperförbudet kommer att röstas om i april! Läs och agera!

  Fakta omkring chopperförbudet Efter att den svenska mc-tidningen Bike och flera internationella mc-tidningar skrivit om ett eventuellt kommande förslag om ett chopperförbud  och då SMC gick ut med kontrainformation om att så inte alls var fallet beslöt Payback att gå till botten med saken innan det var försent.
 • Fjärde och avslutande delen i C23-bloggens artikelserie om Payback Sverige och bikerkulturen!

  Fjärde och avslutande delen i C23-bloggens artikelserie om Payback Sverige och bikerkulturen är nu publicerad! Länk till den fjärde delen: http://c23.nu/2012/03/19/sanningen-om-peter-schjerva-och-payback-44/
 • Skatteverket påstår och Brå presenterar fakta om mc-klubbarna!

  Skatteverket följer i polisens spår! Skatteverket är en av de myndigheter som ingår i  myndighetssamverkan mot så kallad grov, organiserad brottslighet. Från att tidigare ha varit en aktör som varit väldigt försiktig i sina uttalanden har samverkan med polisen satt allt tydligare spår i verkets arbetsmetoder. De har numera till fullo anammat  polisens arbetsmetod att […]
 • Tredje delen i C23-bloggens artikelserie om Payback Sverige!

    Tredje delen i C23-bloggens artikelserie om Payback Sverige är nu publcerad. Länk till artikeln: http://c23.nu/2012/03/18/sanningen-om-peter-schjerva-och-payback-34/
 • Del 2 i C23-bloggens artikelserien om Payback Sverige!

  Del 2 i artikelserien om Payback Sverige publicerades inte långt efter den första delen.  I denna andra del startar själva intervjun med konkreta frågor. Då c-23-bloggen är mycket välläst är publiceringen till stor nytta för Payback Sveriges verksamhet då den även sprider information om arbetet långt utanför bikerkulturen. Länk till del 2 i C-23-bloggens artikelserie: […]
 • C-23-bloggen publicerar en fyradelars artikelserie om Payback Sverige!

  Den mycket uppmärksammade och vällästa C-23-bloggen har bestämt sig för att publicera en fyradelars artikelserie om Payback Sverige och organisationens verksamhet. Serien består dels av intervjusvar och dels av bloggägarens egna skrivningar för att sätta in intervjun i ett större sammanhang. Med början på lördagen publiceras fyra delar framöver. Länk till första delen: http://c23.nu/2012/03/17/sanningen-om-peter-schjerva-och-payback-14/
 • Information om Myndighetssamverkans och Internutredningens årsredovisningar gällande 2011

  Myndighetssamverkan mot grov, organiserad brottslighet och internutredningens årsredovisning gällande arbetets resultat för 2011 föreligger nu. Payback Sverige har självklart för avsikt att genomgå och analysera resultatet. Vi återkommer när vi haft tid att genomgå och företa en analys över resultaten. Tidpunkten för analyspubliceringen beror självklart på vilken arbetsbörda vi har framöver. Internutredningens årsrapport 2011 Myndighetssamverkan […]
 • Uppmaning till medlemskap och information om arbetsveckan som gått!

  Payback har under veckan hjälpt en enskild biker med föreningstillhörighet att få tillbaka arbetet efter avsked på grund av föreningstillhörighet. Vi har även avslutat  Namninsamlingen mot västförbud på offentlig lokal och restaurang/pub. Namninsamlingen har därefter tillsammans med en informationsskrivelse om det rättsliga läget kring västförbud skickat materialet till samtliga riksdagspartier såsom underlag inför den kommande […]
 • Payback Sverige har nu informerat riksdagens ledamöter inför västförbudsomröstningen!

  Payback Sverige har nu skickat såväl en informationsskrift som den totala “Namninsamlingen mot västförbud i offentlig miljö samt restaurang/pub” till samtliga partiers riksdagskanslier. Ledamöterna kommer nu att informeras om Payback Sveriges skrivelse och direkta innehåll samt delges resultatet av den namninsamlingen som avslutades under natten. Information om ytterligare åtgärder mot västförbudet kommer att delges via […]
 • Information rörande betänkandet om Penningtvätt – Kriminalisering, förverkande och dispositionsförbud, SOU 2012:12

  2010 års penningtvättsutredning har under dagen överlämnat betänkandet Penningtvätt – kriminalisering, förverkande och dispositionsförbud, SOU 2012:12, till justitieminister Beatrice Ask. Särskild utredare har varit Petter Asp som är professor i straffrätt vid Stockholms universitet.
 • Lagrådet underkänner regeringens lagförslag om kränkande fotografering!

  Lagrådet avstyrker regeringens förslag om en ny lagstiftning riktad mot kränkande fotografering. Lagrådet skriver:  I den nu framlagda remissen lämnas förslag till en straffbestämmelse för vissa former av fotografering och annan bildupptagning. Däremot behandlas inte frågan om spridning av integritetskränkande bilder. Lagrådet anser att regeringen bör invänta Yttrandefrihetskomitténs betänkande över det generella skyddet för enskildas integritet och […]
 • Rör inte våra västar! Skriv på Namninsamlingen mot västförbud idag!

  Det är nu knappt ett dygn kvar av Namninsamlingen mot västförbud i offentlig lokal och restaurang/pub innan den avslutas. Låt oss alla hjälpas åt att lägga upp en spurt nu och plocka in så många namnunderskrifter som möjligt. SKRIV INTE UNDER TVÅ GÅNGER men lägg upp uppmaningar på era privata facebooksidor eller era klubbsidor där […]
 • Bikerkriminaliteten har grundats på dubbelstigmatisering!

  En enskild person begår ett brott. Där borde nyhetsrapporteringen slutat och gör så också normalt. Undantaget utgörs av om personen råkar vara medlem i en mc-klubb. Då slutar plötsligt inte nyhetsrapporteringen här utan leder mycket längre. Då läggs istället artikeln upp kring klubbmedlemsskapet och hjälper till att bygga på myten om såväl den utpekade mc-klubbens […]
 • Payback Sveriges arbete mot olaga avsked röner ännu en framgång!

  Payback Sverige utarbetade tillsammans med klubbansluten biker strax före julen 2011 en strategi för hur man ska bemöta olaga avskedande på grund av förenings- eller 1 %-tillhörighet. Strategin fungerade framgångsrikt på det sätt att personens uppsägning upphävdes och personen fick behålla jobbet. Under de senaste veckorna har ett liknande fall aktualiserats där en klubbansluten biker […]
 • Medlemskap ingen försvårande omständighet vid vapenbrott!

  Vi har tidigare rapporterat om Riksåklagarens försök att vinna prejudikat för att medlemskap i vad Sveriges myndigheter,  utan att någonsin redovisa  bevis i sak, väljer att kalla kriminella organisationer per automatik ska medföra strängare straff vid vapenbrott. Riksåklagaren försökte få till stånd en straffskärpning utefter två orsaker:
 • Payback hyllar Bikerbrudarna på Internationella Kvinnodagen!

       Bikervärlden kan väl knappast anses vara den mest jämlika av alla världar som existerar. Det hade varit att hyckla att påstå detta och Payback hycklar inte. Vad vi däremot säkert alla kan enas om inom bikerkulturen är det oersättliga värde som kvinnorna inom bikerkulturen representerar. Vad vore ett barhäng eller en bikerfest utan kvinnliga […]
 • Ännu en stor JO-anmälan färdigställd och inlämnad!

  Den JO-anmälan vi förannonserade förra veckan att vi arbetade med är nu färdigställd och postad. Ärendet berör en enskild, klubbansluten biker som utsatts för såväl långvariga och omfattande trakasserier och kontroller från polismyndighetens sida och dokumentationen är god. Personen tillhör inte någon medialt intressant klubb. Med ärendet söker vi få till en prövning av legaliteten […]
 • Replik till Jimmy Jansson och Tidningen Folket!

  Oseriös journalistik För det första vill vi påpeka att Payback Sverige inte säger sig företräda bikers rättigheter. Vi gör det – Företräder bikerkulturen! Man kan ju tycka att det kanske inte borde vara så svårt för två välutbildade kvinnor att googla namnet Payback Sverige på nätet och få fram fakta i saken istället för att […]
 • Läsbara artiklar om Yggdrasil MC Strängnäs!

  Efter att erhållit pdf-filer direkt från Yggdrasil MC kan vi nu presentera pdf-filer av högsta kvalité över Eskilstuna-Kurirens artiklar om Yggdrasil MC Strängnäs. Klicka på länkarna nedan och läs. Inlägg 1 Inlägg 2 Inlägg 3  
 • Om Chopperförbud och Töntväst! Uppmaning till omedelbar handling!

        Agera nu – Imorgon är det försent!  Payback Sveriges ansvar är att bekämpa alla former av negativ särbehandling såsom trakasserier, förföljelser, masskontroller och övergrepp gentemot enskilda bikers eller bikerklubbar. Payback Sveriges uppgift är vidare att driva övergripande juridiska ärenden vars utgång har betydelse för flertalet inom bikerkulturen och ärenden där ett rättegångsutslag kan komma […]
 • Polisen fortsätter arbeta utan lagstöd! Inbjuder krögare med serveringstillstånd!

  Regeringsformen stadgar att den offentliga makten ska utövas under lagarna. I praktiken innebär det att varje enskild åtgärd från en myndighets sida ska ha ett lagstöd. Polismyndigheten i Lysekil bjöd under tisdagen in samtliga krögare med serveringstillstånd samt ordningsvakter  till en träff på polishuset. Mötet hölls för att avhandla hur man bör agera om man […]
 • Eskilstuna-Kurirens artiklar om Yggdrasil MC Strängnäs!

      Efter välvillig hjälp från Trisse med att fota och mejla över artiklarna i Eskilstuna-Kuriren rörande Yggdrasil MC kan vi nu presentera artiklarna. Klicka på bilderna så får ni upp dem i en ny ruta där ni med hjälp av ett förstoringsglas kan klicka upp läsbar storlek. Artiklarna ger ju till stora delar en […]
 • Media gav positiv bild av bikerklubb!

  Det är inte så ofta bikers och bikerklubbar får komma till tals och sprida en positiv bild av kulturen i media. Idag publicerar dock Eskilstuna-kuriren ett kortare reportage i nätupplagan rörande Yggdrasil MC, Strängnäs som vi vill delge våra läsare. Payback vill också säga: Bra, jobbat, Kenth Slotthed  samt till hela Yggdrasil MC Strängnäs!! Samtidigt vill […]
 • Information rörande regeringsförslag om kränkande fotografering!

  Fotografering med uppsåt att kränka förbjuds Regeringen lämnade under torsdagen dag ett förslag rörande kränkande fotografering till Lagrådet för granskning av legaliteten. Förslaget innebär bland annat att det för straffansvar ska krävas att fotograferingen sker olovligen. Fotograferingen måste ha skett utan samtycke eller utan stöd av uttryckliga tillåtande bestämmelser.
 • Information: Regeringen ger direktiv att utreda frågan om ett fristående organ som ska granska Polisen, Säpo och Kriminalvården!

  Efter alltmer ökad kritik och alltfler anmälningar speciellt emot Polisens verksamhet ger nu Regeringen tilläggsdirektiv att utreda behovet av en särskilt fristående organ som ska granska polisens, säpos samt kriminalvårdens verksamhet. Polisorganisationskommittén får i uppdrag att utreda behovet av ett fristående organ som ska granska Polisens, Säkerhetspolisens och Kriminalvårdens verksamhet.
 • Polisen förklarad vara en kriminell organisation enligt Rico samt om konsekvenserna av en nationell polismyndighet!

  Nationell polismyndighet På sistone har Justitieminister Beatrice Ask återigen förordat en övergång till en enda nationell polismyndighet. Att en sådan nyordning sannolikt är på g talar det faktum att Ask under förra veckan besökte  Los Angeles och Chicagopolisen samt FBI.
 • Payback sätter ner foten – Begär och får genmäle i tavelärendet!

  Under onsdagen publicerades en artikel om ett tavelärende i tidningen Folket som inte innehöll många rätt. Då artikeln berörde ett ärende där Payback Sverige är juridiskt ombud kontaktade vi tidningen och begärde genmäle. Den ansvarige utgivaren beviljade snabbt vårt önskemål varefter en mer nyanserad, om än inte fullständig, artikel nu publicerats. Länk till artikeln: http://folket.se/nyheter/eskilstuna/1.1363913 […]
 • Information om kommande JO-anmälan!

  Ännu en omfattande anmälan med stor övergripande betydelse för bikerkulturen har inkommit och kommer att färdigställas framöver. Anmälan kommer från en klubbansluten person som utsatts för omfattande trakasseringar från polismyndighetens sida under en längre tid. Dokumentationen är även i detta fall omfattande och mycket god och vittnesmål förekommer från flera personer. Anmälan kommer från en […]
 • Payback Sveriges informationsskrivelse en del av Konstitutionsutskottets beredningsmaterial!

  Konstitutionsutskottet höll ett första beredningssammanträde kring bland annat västförbudsmotionen den 21 februari. Sammanträdesprotokollet har nu offentliggjorts och som ni kan ta del av under punkt 5 i protokollet  informerades samtliga ledamöter under beredningen om Payback Sveriges skrivelse och innehåll rörande västförbudsmotionen.  Att diarienumret avser just Paybacks skrivelse framgår ur nedanstående mejlsvar från Konstitutionsutskottet där de […]
 • Den sanna bilden kring masskontrollen hos Wheel Legs MC nu överlämnad till JO!!

      Payback Sverige har som juridiskt ombud för Wheel Legs MC lämnat in svar på polismyndighetens yttrande kring masskontrollen kring Wheel Legs MC:s arrangemang Österlen Rumble Run. En enkel redogörelse över polisens svar samt om vilka uppgifter som nu redovisats till JO framgår nedan: