Paybacks material är fritt att använda för bikers!

Allt material som publicerats i Nättidningen Payback eller som förekommer på webbplatsen www.payback.name är copyrightskyddat. Materialet får endast användas efter överenskommelse med utgivaren! Alla överträdelser beivras!

Fritt fram att använda för bikerklubbar och bikers under villkor

För bikers och bikerklubbar gäller inte ovanstående copyrightskydd. Det innebär att allt material som finns på Payback är fritt fram att använda, skriva ut och använda eller lägga ut på klubbens eller enskilda bikers hemsidor eller facebooksidor på ett villkor:

Ange alltid källan på följande sätt vid publicering på annan plats: Källa: Payback Sverige, www.payback.name

Varför vill vi källan ska framgå? Nättidningen Payback är en bikerpolitisk och bikerjuridisk plattform som innehåller  väldigt mycket material som ger bikerkulturens egna fakta och syn på saker och företeelser kring bikerkulturen. Det är därför av största vikt att vid varje enskild gång materialet används också referera till källan då det vid intresse från läsaren leder han/henne till Paybacks faktabank. Därvid skapas ett intresse för att ta del av mer ikring bikerkulturen vilket ju är själva avsikten. Att leda varje läsare till korrekt information i bikerämnen!

Länk till artikeln “Lägg upp pressmeddelanden, viktig info samt lufta era åsikter på Payback!”:
http://www.payback.name/?p=7289

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin