Om medialt demoniserande säkerhetskontroller!

http://www.youtube.com/watch?v=Ly7AnQkQ2Ik

Vi fortsätter att ösa ur vår mycket omfattande artikelskatt genom att reprisera en mycket aktuell artikel rörande säkerhetskontroller. På senaste tiden har polisen fört ett omfattande medialt skådespel igenom iscensättande av en mycket omfattande bevakning medelst stora styrkor utanför rättegångssalar samt genom säkerhetskontroller inuti domstolsbyggnaderna av samtliga åhörare. Låt er dock inte luras. Säkerhetskontrollerna har ingenting med fruktan för attentat, fribrytningar eller våld i rättsalen. De är ett gammalt knep för att framkalla en bild av bikers och bikerklubbarnas farlighet som köps av media och allmänhet utan att ifrågasättas. Men det är ett mycket äldre knep som har gamla traditioner inom internationell polis och därför bara är ytterligare ett knep för att demonisera mc-klubbarna. Läs och lär!

Polisen har speciellt under de senaste två åren infört rigorösa säkerhetskontroller runt varje rättsförhandling med någon form av mc-anknytning. Alla åhörare tvingas att genomgå metallbågar och visitationer om de önskar närvara vid rättegångarna. Polisen har motiverat åtgärden med den förhöjda hotbilden i samband med rättegångarna utan att närmare kunna specificera vad dessa hotbilder skulle bestå i.

Denna, enligt polisen nya, åtgärd har dock inte sitt ursprung i bikerklubbarnas farlighet utan är bara en utstuderat genomtänkt strategi från polismyndighetens sida för att förstärka den redan tidigare uppmålade bilden av bikerklubbarnas farlighet. Det är således bara ytterligare ett verktyg som polisen satt i bruk gentemot allmänhet och media istället för att utföra brottsbekämpande verksamhet.

Och, medlet är alls inte nytt. Jag citerar ur boken “Hell´s Angels” av Ralph “Sonny” Barger. Sidan 217: “Expanding metal barriers were put up outside, seats were taken out of courtroom, and the Marshals installed bulletproof partitions, although there was no shield between defendants and the outside. The windows were covered so nobody could see in from the outside”.

“The Government´s security overkill continued. Every morning they marched us through metal detectors right outside the court, and marshals would take each of us aside and search us with metal-sensitive wands. Metal detectors in courtrooms were a rare sight in 1979“.

Således är polisens åtgärder med säkerhetsbågar och förstärkt säkerhet kring rättsförhandlingar inte betingade av säkerhetsskäl utan ett led i polisens demonsieringskampanj gentemot bikerkulturen. Åtgärderna är heller ingen ny företeelse utan var i bruk redan 1979! Hela scenariot är bara ännu ett onödigt instrument satt i bruk av den svenska copycatpolisen i deras mediala kampanj gentemot bikerkulturen. En kampanj med ända målsättning att ta bort fokus från den kapitalt misslyckade satsningen mot så kallad grov, organiserad brottslighet med bikerklubbarna som måltavla.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin