• Information om kommande JO-anmälan!

  Ännu en omfattande anmälan med stor övergripande betydelse för bikerkulturen har inkommit och kommer att färdigställas framöver. Anmälan kommer från en klubbansluten person som utsatts för omfattande trakasseringar från polismyndighetens sida under en längre tid. Dokumentationen är även i detta fall omfattande och mycket god och vittnesmål förekommer från flera personer. Anmälan kommer från en […]
 • Payback Sveriges informationsskrivelse en del av Konstitutionsutskottets beredningsmaterial!

  Konstitutionsutskottet höll ett första beredningssammanträde kring bland annat västförbudsmotionen den 21 februari. Sammanträdesprotokollet har nu offentliggjorts och som ni kan ta del av under punkt 5 i protokollet  informerades samtliga ledamöter under beredningen om Payback Sveriges skrivelse och innehåll rörande västförbudsmotionen.  Att diarienumret avser just Paybacks skrivelse framgår ur nedanstående mejlsvar från Konstitutionsutskottet där de […]
 • Den sanna bilden kring masskontrollen hos Wheel Legs MC nu överlämnad till JO!!

      Payback Sverige har som juridiskt ombud för Wheel Legs MC lämnat in svar på polismyndighetens yttrande kring masskontrollen kring Wheel Legs MC:s arrangemang Österlen Rumble Run. En enkel redogörelse över polisens svar samt om vilka uppgifter som nu redovisats till JO framgår nedan:
 • Bli medlem! Stöd Payback – Payback stödjer dig!

  Idag får många ut sin lön. Passa på att lösa medlemsskap i Payback Sverige och stöd vår verksamhet för bara 200 Kr/år. Bankgiro: 803-9851. Stöd Payback Sverige – Payback Stödjer dig! Uppmuntra även dina vänner och din eventuella klubb att gå med som medlem. Alla behövs i kampen för våra fri- och rättigheter och alla är […]
 • Två av Payback Sveriges Europadomstolsärenden har nu inletts!

  Payback Sveriges Europadomstolsärenden gällande västförbud i privat lokal samt det stora och övergripande ärendet har nu tilldelats inte bara anmälningsnummer (som redovisats tidigare) utan även Europadomstolens referensnummer. Ett referensnummer tilldelas när ärendet inletts och då tilldelas även den som anfört Klagomålet eller den som juridiskt driver ärendet såväl ett ärendenummer att hänvisa till vid korrespondens […]
 • Rawhide MC söker ny klubblokal i Helsingborgsområdet!

  Rawhide MC Flatland söker ny klubblokal i Helsingborgsområdet Anledningen är att den nuvarande lokalen är alldeles för dyr att värma upp under vinterhalvåret. Klubben är öppen för alla lokalförslag i Helsingborgsområdet med rimlig hyra! Kontakta:  Tony på 0765-54 99 66
 • Sanningen om Polismyndigheten och Kommunerna i Östergötlands Handlingsplaner!

  Polismyndigheten i Östergötland går idag ut i media och talar väl om det nya årets satsningar mot så kallad organiserad brottslighet. En icke påläst mediakår köper resonemangen helt ut och ställer inga frågor om de lagvidriga handlingsplaner de driver mot framförallt de mc-klubbar de valt att sortera som kriminella. (Det sista är ju som bekant […]
 • Payback får positivt förhandsbesked angående riksdagsmotionen om västförbud samt om beredningen och riksdagens beslutsgång!

  Skriftväxling mellan Justitieutskottets ledamot Johan Linander och Payback Sverige Johan Linander är ledamot av Justitieutskottet. Linander skrev på sin blogg följande angående föreningsfrihet: Jag tycker att man ska vara mycket försiktig med att ändra grundlagen för att göra ytterligare inskränkningar i våra grundläggande fri- och rättigheter. Gränsdragningen är mycket svår. Vad är en kriminell organisation? Ska […]
 • Donera pengar till Payback Sverige genom PayPals “Donera-knapp!

  Payback Sverige har skapat ännu en enkel funktion för att snabbt och smidigt kunna donera pengar till Paybacks verksamhet. Längst upp i vänstra kolumnen finns nu en Donera-knapp. Genom att klicka på knappen vidarebefodras man direkt till en PayPalsida där valfritt belopp ifylls. Betalningen sker via kreditkort, bankkonto eller via ditt PayPalkonto.
 • Rock´n roll ERBJUDANDE TILL PAYBACK SVERIGE med vänner!

  Var? LOTTA ROCK, Kristianstad – lottarock.se När? 3 mars kl 20 – 02 Kampanjerjudande: ”Gå 5 – betala för 4” Inom kort är det dax igen för LOTTA ROCK. Denna gång 3 mars – 3 akter: Double Tumble (från Olofström) med sin Boogie Rock, originalbandet SIDEBURN från Stockholm – tänk Black Sabbath, Deep Purple, the […]
 • Det finns inga kriminella mc-gäng!

  Då media och allmänhet flitigt läser Nättidningen Payback och då allt fler nya läsare tillkommer har det en funktion att med jämna mellanrum reprisera viktiga äldre artiklar där viktigt innehåll sprids till nya läsare. Vi publicerar därför idag artikeln “Det finns inga kriminella mc-gäng” där polisen för första gången ställts mot vägen och tvingats besvara […]
 • Payback Sverige om Bikervärldens brödraskap!

  För att bjuda på lite uppbygglig och trevlig helgläsning mitt i all förföljelse mot bikerkulturen publicerar vi här en länk till Payback Sveriges tidigare publicerade artikel på internets största debatt forum – Om bikerkulturens brödraskap! Länk till artikeln: http://www.newsmill.se/artikel/2011/06/01/om-bikerkulturens-br-draskap
 • Nu föreslår SD förbud mot deltagande i “kriminella organisationer”!

  I tider för debatter kring stora samhällsproblem träder alltid populistiska organisationer fram och vill synas och märkas för att vinna röster eller sympatier. Det är därför knappast förvånande att Sverigedemokraterna i samband med dagens riksdagsdebatt kring skottdåden i Malmö försöker plocka enkla poäng genom att lansera en handlingsplan mot organiserad brottslighet.
 • Regeringskansliet bekräftar att informationen kring Paybacks hemställan om remissyttranden meddelats departementen!

  Då det inte finns några villkor förknippade med vilka organisationer som kan komma ifråga som  remissinstans hemställde Payback Sverige nyligen att komma ifråga  i alla ärenden som berör negativ särbehandling av bikerkulturen, bikerklubbar eller enskilda klubbmedlemmar. Fredrik Ahlén, Expeditionschef på Regeringskansliet har nu bekräftat att informationen om Payback Sveriges hemställan om att framöver komma ifråga […]
 • Payback Sveriges Premium Supporter-certikat färdiga och skickas under torsdagen!

  Det Premium Supporter-certikatet som Payback Sverige belönar de bikerklubbar, enskilda personer och företag som betalar in mist 1 000 kr/år i medlemsavgift eller gåva är nu färdiga och kommer idag, torsdag, att skickas till de som inbetalt Premium-summan! Se ytterligare information under medlemssidan: http://www.payback.name/?page_id=4288 PremiumSupportsidan: http://www.payback.name/?page_id=5095
 • Komplett information kring Payback Sveriges Europadomstolsärenden!

        Då Payback Sveriges och Payback Nordens Europadomstolsärenden har ifrågasatts om de ens existerar redovisar väljer vi nu att lägga fram komplett information om ärendena!
 • Payback Sverige startar Sponsorgrupp!

  Payback Sverige inför nu ett nytt verktyg i avsikt att skapa ekonomiska förutsättningar för den fortsatta verksamheten riktad mot all form av negativ särbehandling av bikerkulturen. Vi låter Payback Sveriges ordinarie medarbetare, Anna Hylander berätta:  Jag fick i uppdrag av Payback Sverige att skapa en grupp som arbetar med supporters/sponsorer. Ideén var att vi skulle […]
 • Namninsamling mot västförbud som nästa steg mot riksdagsförslaget om västförbud!

  Payback Sverige drar nu igång en “Namninsamling mot västförbud i offentlig lokal och restaurang”. Namninsamlingen kommer efter avslut den 14 mars att skickas tillsammans med ett informationsbrev till samtliga riksdagspartier före omröstningen i frågan den 29 mars i riksdagen. Skriv på Namninsamlingen och visa att nu är det nog!  Tipsa och övertala också alla dina […]
 • Information till Konstitutionsutskottet inför riksdagsbeslut om västförbud i privat såväl som offentlig miljö!

  Nu närmar sig på allvar tiden för riksdagsbeslutet om ett eventuellt införande av västförbud i såväl privat som offentlig miljö.  Som ett första, av tre, steg i kampen för bikervärldens rätt att även framledes bära väst  har nu Payback Sverige skickat ett informationsdokument till Konstitutionsutskottet inför KU:s kommande beredning av ärendet den 21 och 28 februari […]
 • Regeringsförslag om betydligt utökade övervakningsmöjligheter!

  Regeringen överlämnade under fredagen en proposition till riksdagen med förslag till nya och moderniserade regler när det gäller brottsbekämpande myndigheters tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation. Regeringen har samtidigt också beslutat att det inom ramen för en offentlig utredning ska övervägas om det av rättssäkerhetsskäl finns behov av att offentliga ombud medverkar vid beslut om […]
 • Information om möjligheten till månadsvis Payback-support!

  Payback Sveriges ordinarie medarbetare Anna Hylander har tittat runt på olika alternativ utefter önskemål om spontansupport, månadsvis support och betalnummersupport och avlägger nedanstående  första rapport. Mer information senare om betalnummer, Paypal, sms-support m.m kommer senare. Månadssupport via bank  Har man Nordea som bank finns det något som heter x-tra spar och man hittar det under […]
 • Mejl med information har nu översänts till TV:s samhällsredaktioner!

  Ett mejl med information om dokumentationen i ärendet samt om Händelseförloppet i 30 punkter kring Polisövergreppen i samband med Punisher MC:s julfest har nu avsänts. Mejlet som uppmanar TV-redaktionerna att ta upp och granska hela ärendet har skickats till redaktionerna för Veckans brott, Agenda, Uppdrag Granskning, SVT Debatt samt Kvällsöppet. Ärendet har ju tidigare lagts […]
 • JO-anmälan av Polisövergreppen kring Punisher MC:s julfest nu fritt fram för media att granska!

  Ärendet kring polisövergreppen kring Punisher MC:s julfest är nu fritt fram att granska för media. JO-anmälan, med tillhörande dokumentation, som gjorts av Payback Sverige på uppdrag av Punisher MC och 26 festdeltagare har tilldelats diarienummer: 586-2012. Handläggare på JO-ämbetet är Peter Lidman. JO-anmälan ställdes direkt till Peter Lidman, då han även är handläggare i JO-granskningen […]
 • Öppet brev från Thomas Möller!

                                           ÖPPET BREV                                                               2012-02-08 Detta är […]
 • Payback Sveriges Premium-certikat nu skickat till tryckning!

  Payback Sveriges Premiumcertifikat är nu färdigdesignat och skickat till tryckning. Beräknad trycktid 7-10 arbetsdagar. Därefter levereras dokumentet omedelbart till de klubbar och privatpersoner som valt att inbetala 1 000 kr i Premium-medlemsavgift. Se: http://www.payback.name/?page_id=5095
 • Svar till GT!

  Dummerjönsarnas parad fortsätter i media. Olika aktörer försöker ånyo skaffa sig en välvillig position hos polismyndigheterna genom att försöka blanda bort korten kring polisens kapitala misslyckande kring Malmöskjutningarna genom att försöka dra in mc-klubbarna i saken. Idag är det GT och Peter Bodis som kopplar olika former av smutsiga  grepp. Bodis börjar med att prata om […]
 • Till polis och media: Sluta demonisera mc-klubbarna och börja gräva fakta och jobba brottsbekämpande!

                Polisen har under de senaste åren tillförts historiska resurser. 3 500 fler poliser och ett antal miljarder har tillförts polisväsendet.   Resultatet av satsningen är dock djupt nedslående. Brottsuppklarningsprocenten minskar alltmer även om polisen försöker blåsa upp statistiken genom att avskriva alltfler fall och därigenom förstora upp uppklarningsprocenten. […]
 • Stöd Payback – Stöd dig själv!

  Stöd Payback – Stöd dig själv! Payback Sverige är inte en mans verk. Payback Sverige är inte heller frukten av styrelsens och Paybacks övriga medarbetares arbete. Payback Sverige är hela bikerkulturens egen organisation som vi tillsammans bygger som en front mot all form av negativ särbehandling från myndigheter, media, polis och politiker!
 • Frågeställningar till Polismyndigheten i Skåne

  Payback Sverige skickade ett Öppet brev med frågeställningar till de två enskilda polismän som uttalat sig kring JO-utredningen av masskontrollerna kring Wheel Legs MC:s Österlen Rumble Run för publicering i Ystads Allehanda. Då Ystads Allehanda mejlat att de inte kommer att upplåta vare sig redaktionellt utrymme eller insändarplats för vidare belysning av detta ämne har vi […]
 • Payback publicerar artikel på Sveriges största debattforum om obligatorisk kamera på polishjälmar och polisfordon!!

  Payback Sverige har i avsikt att få ut informationen till allmänheten om de många övergrepp som polismyndigheterna förövade i samband med insatsen mot Punisher MC:s julfest publicerat en artikel på Sveriges största debattforum – Newsmill. Artikeln är upplagd så att den del innehåller direkt information omkring polisövergreppen och även lägger förslag om monterande av kameror […]