JO-svar i Punisher MC:s julfestärende inlämnat!

Efter sedvanligt nära samarbete mellan Payback Sverige och anmälande part och efter juridiska överväganden har nu ett svar på polismyndighetens yttrande i JO-utredningen sammanställs och inskickats till JO för vidare bedömning.

Ärendet handlar om de många och allvarliga polisiära övergrepp som deltagarna i en julfest för inbjudna vänner hos Punisher MC utsattes för.

Länk till artikeln om övergreppsarterna i samband med julfesten:
http://www.payback.name/?p=5260

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin