Medan gruppvåldtäkter och mord förblir ouppklarade ofredar polisen möhippor!

Medan ouppklarade gruppvåldtäkter i Sverige samlas på hög och medan olika falanger skjuter ihjäl varandra i Malmö helt ostraffade anser polisen helt tydligt att de har viktigare och mer höprioriterade ärenden att ta hand om. Ett sådant ”mycket viktigt ärende” var under tisdagen att sabotera en möhippa. Polisen ansåg sig ha lagstöd för att sätta in fyra poliser för att kontrollera det fordon den kommande bruden skulle få sig en åktur uppå.

Anledning och lagstöd?

Polisen hävdar i sedvanlig stil att de bara genomför en rutinkontroll av fordon i samband med avfärden. Det finns förvisso ett lagstöd för enkilda fordonskontroller i trafiksammanhang men lagens intention och syfte har aldrig varit att ge utrymme för trafikkontroller med det enda syfte att trakassera, ofreda och förfölja allt och alla ikring bikerkulturen. Saken blir ju inte bttre av att GP via sin skrivning i artikeln antyder att de anser åtgärden helt ok med orden: Kanske kan det faktum att båda motorcyklisterna bar skinnvästar med texten Hells Angels Sweden vara en förklaring till polisingripandet.

Nej, självklart kan aldrig en kontroll av fordon vara ok eller utgöra en förklaring för att den sker mot en eller två medlemmar i en mc-klubb. Polisen ska lagföra överträdelser av lagen enligt brottsbalk eller annan lag och förordning. När åtgärder från polisens sida sker som ett led i att störa och förstöra för mc-klubbar saknas all form av lagstöd! Det är så enkelt! Och när polisens felriktade prioriteringar iscansatta mot bikerkulturen sker medan alla former av ouppklarade brott staplas på hög och polisens uppklarningsprocent är den lägsta på 17 år trots enorma resursökningar, borde media reagera kraftigt på denna typen av insatser. Polisinsatsen medförde ju med största sannolikhet också ytterligare irreparabla skador i allmänhetens förtroende då möhippedeltagarna knappast kommer att återfå förtroendet för en sjuk poliskår framöver!

Insatsen utgör bara ännu ett inslag av polisiära insatser i den så kallade särskilda satsningen mot grov, organiserad brottslighet som sker utan lagstöd och som inte har något som helst samband med brottsbekämpning. Det är bara trakasserier och ofredande!

Det har också inkommit rapporter från olika håll under de senaste veckorna om nya former av störningsmetoder som kommer att beskrivas och kommenteras i ett särskilt inlägg så fort de dokumenterats och svar inkomit från specifika myndigheter i ärendena.

Länk till artikel:
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.1014401-stoppade-mohippa-med-hells-angels

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin