• Lagrådet underkänner regeringens lagförslag om kränkande fotografering!

  Lagrådet avstyrker regeringens förslag om en ny lagstiftning riktad mot kränkande fotografering. Lagrådet skriver:  I den nu framlagda remissen lämnas förslag till en straffbestämmelse för vissa former av fotografering och annan bildupptagning. Däremot behandlas inte frågan om spridning av integritetskränkande bilder. Lagrådet anser att regeringen bör invänta Yttrandefrihetskomitténs betänkande över det generella skyddet för enskildas integritet och […]
 • Rör inte våra västar! Skriv på Namninsamlingen mot västförbud idag!

  Det är nu knappt ett dygn kvar av Namninsamlingen mot västförbud i offentlig lokal och restaurang/pub innan den avslutas. Låt oss alla hjälpas åt att lägga upp en spurt nu och plocka in så många namnunderskrifter som möjligt. SKRIV INTE UNDER TVÅ GÅNGER men lägg upp uppmaningar på era privata facebooksidor eller era klubbsidor där […]
 • Bikerkriminaliteten har grundats på dubbelstigmatisering!

  En enskild person begår ett brott. Där borde nyhetsrapporteringen slutat och gör så också normalt. Undantaget utgörs av om personen råkar vara medlem i en mc-klubb. Då slutar plötsligt inte nyhetsrapporteringen här utan leder mycket längre. Då läggs istället artikeln upp kring klubbmedlemsskapet och hjälper till att bygga på myten om såväl den utpekade mc-klubbens […]
 • Payback Sveriges arbete mot olaga avsked röner ännu en framgång!

  Payback Sverige utarbetade tillsammans med klubbansluten biker strax före julen 2011 en strategi för hur man ska bemöta olaga avskedande på grund av förenings- eller 1 %-tillhörighet. Strategin fungerade framgångsrikt på det sätt att personens uppsägning upphävdes och personen fick behålla jobbet. Under de senaste veckorna har ett liknande fall aktualiserats där en klubbansluten biker […]
 • Medlemskap ingen försvårande omständighet vid vapenbrott!

  Vi har tidigare rapporterat om Riksåklagarens försök att vinna prejudikat för att medlemskap i vad Sveriges myndigheter,  utan att någonsin redovisa  bevis i sak, väljer att kalla kriminella organisationer per automatik ska medföra strängare straff vid vapenbrott. Riksåklagaren försökte få till stånd en straffskärpning utefter två orsaker:
 • Payback hyllar Bikerbrudarna på Internationella Kvinnodagen!

       Bikervärlden kan väl knappast anses vara den mest jämlika av alla världar som existerar. Det hade varit att hyckla att påstå detta och Payback hycklar inte. Vad vi däremot säkert alla kan enas om inom bikerkulturen är det oersättliga värde som kvinnorna inom bikerkulturen representerar. Vad vore ett barhäng eller en bikerfest utan kvinnliga […]
 • Ännu en stor JO-anmälan färdigställd och inlämnad!

  Den JO-anmälan vi förannonserade förra veckan att vi arbetade med är nu färdigställd och postad. Ärendet berör en enskild, klubbansluten biker som utsatts för såväl långvariga och omfattande trakasserier och kontroller från polismyndighetens sida och dokumentationen är god. Personen tillhör inte någon medialt intressant klubb. Med ärendet söker vi få till en prövning av legaliteten […]
 • Replik till Jimmy Jansson och Tidningen Folket!

  Oseriös journalistik För det första vill vi påpeka att Payback Sverige inte säger sig företräda bikers rättigheter. Vi gör det – Företräder bikerkulturen! Man kan ju tycka att det kanske inte borde vara så svårt för två välutbildade kvinnor att googla namnet Payback Sverige på nätet och få fram fakta i saken istället för att […]
 • Läsbara artiklar om Yggdrasil MC Strängnäs!

  Efter att erhållit pdf-filer direkt från Yggdrasil MC kan vi nu presentera pdf-filer av högsta kvalité över Eskilstuna-Kurirens artiklar om Yggdrasil MC Strängnäs. Klicka på länkarna nedan och läs. Inlägg 1 Inlägg 2 Inlägg 3  
 • Om Chopperförbud och Töntväst! Uppmaning till omedelbar handling!

        Agera nu – Imorgon är det försent!  Payback Sveriges ansvar är att bekämpa alla former av negativ särbehandling såsom trakasserier, förföljelser, masskontroller och övergrepp gentemot enskilda bikers eller bikerklubbar. Payback Sveriges uppgift är vidare att driva övergripande juridiska ärenden vars utgång har betydelse för flertalet inom bikerkulturen och ärenden där ett rättegångsutslag kan komma […]
 • Polisen fortsätter arbeta utan lagstöd! Inbjuder krögare med serveringstillstånd!

  Regeringsformen stadgar att den offentliga makten ska utövas under lagarna. I praktiken innebär det att varje enskild åtgärd från en myndighets sida ska ha ett lagstöd. Polismyndigheten i Lysekil bjöd under tisdagen in samtliga krögare med serveringstillstånd samt ordningsvakter  till en träff på polishuset. Mötet hölls för att avhandla hur man bör agera om man […]
 • Eskilstuna-Kurirens artiklar om Yggdrasil MC Strängnäs!

      Efter välvillig hjälp från Trisse med att fota och mejla över artiklarna i Eskilstuna-Kuriren rörande Yggdrasil MC kan vi nu presentera artiklarna. Klicka på bilderna så får ni upp dem i en ny ruta där ni med hjälp av ett förstoringsglas kan klicka upp läsbar storlek. Artiklarna ger ju till stora delar en […]
 • Media gav positiv bild av bikerklubb!

  Det är inte så ofta bikers och bikerklubbar får komma till tals och sprida en positiv bild av kulturen i media. Idag publicerar dock Eskilstuna-kuriren ett kortare reportage i nätupplagan rörande Yggdrasil MC, Strängnäs som vi vill delge våra läsare. Payback vill också säga: Bra, jobbat, Kenth Slotthed  samt till hela Yggdrasil MC Strängnäs!! Samtidigt vill […]
 • Information rörande regeringsförslag om kränkande fotografering!

  Fotografering med uppsåt att kränka förbjuds Regeringen lämnade under torsdagen dag ett förslag rörande kränkande fotografering till Lagrådet för granskning av legaliteten. Förslaget innebär bland annat att det för straffansvar ska krävas att fotograferingen sker olovligen. Fotograferingen måste ha skett utan samtycke eller utan stöd av uttryckliga tillåtande bestämmelser.
 • Information: Regeringen ger direktiv att utreda frågan om ett fristående organ som ska granska Polisen, Säpo och Kriminalvården!

  Efter alltmer ökad kritik och alltfler anmälningar speciellt emot Polisens verksamhet ger nu Regeringen tilläggsdirektiv att utreda behovet av en särskilt fristående organ som ska granska polisens, säpos samt kriminalvårdens verksamhet. Polisorganisationskommittén får i uppdrag att utreda behovet av ett fristående organ som ska granska Polisens, Säkerhetspolisens och Kriminalvårdens verksamhet.
 • Polisen förklarad vara en kriminell organisation enligt Rico samt om konsekvenserna av en nationell polismyndighet!

  Nationell polismyndighet På sistone har Justitieminister Beatrice Ask återigen förordat en övergång till en enda nationell polismyndighet. Att en sådan nyordning sannolikt är på g talar det faktum att Ask under förra veckan besökte  Los Angeles och Chicagopolisen samt FBI.
 • Payback sätter ner foten – Begär och får genmäle i tavelärendet!

  Under onsdagen publicerades en artikel om ett tavelärende i tidningen Folket som inte innehöll många rätt. Då artikeln berörde ett ärende där Payback Sverige är juridiskt ombud kontaktade vi tidningen och begärde genmäle. Den ansvarige utgivaren beviljade snabbt vårt önskemål varefter en mer nyanserad, om än inte fullständig, artikel nu publicerats. Länk till artikeln: http://folket.se/nyheter/eskilstuna/1.1363913 […]
 • Information om kommande JO-anmälan!

  Ännu en omfattande anmälan med stor övergripande betydelse för bikerkulturen har inkommit och kommer att färdigställas framöver. Anmälan kommer från en klubbansluten person som utsatts för omfattande trakasseringar från polismyndighetens sida under en längre tid. Dokumentationen är även i detta fall omfattande och mycket god och vittnesmål förekommer från flera personer. Anmälan kommer från en […]
 • Payback Sveriges informationsskrivelse en del av Konstitutionsutskottets beredningsmaterial!

  Konstitutionsutskottet höll ett första beredningssammanträde kring bland annat västförbudsmotionen den 21 februari. Sammanträdesprotokollet har nu offentliggjorts och som ni kan ta del av under punkt 5 i protokollet  informerades samtliga ledamöter under beredningen om Payback Sveriges skrivelse och innehåll rörande västförbudsmotionen.  Att diarienumret avser just Paybacks skrivelse framgår ur nedanstående mejlsvar från Konstitutionsutskottet där de […]
 • Den sanna bilden kring masskontrollen hos Wheel Legs MC nu överlämnad till JO!!

      Payback Sverige har som juridiskt ombud för Wheel Legs MC lämnat in svar på polismyndighetens yttrande kring masskontrollen kring Wheel Legs MC:s arrangemang Österlen Rumble Run. En enkel redogörelse över polisens svar samt om vilka uppgifter som nu redovisats till JO framgår nedan:
 • Bli medlem! Stöd Payback – Payback stödjer dig!

  Idag får många ut sin lön. Passa på att lösa medlemsskap i Payback Sverige och stöd vår verksamhet för bara 200 Kr/år. Bankgiro: 803-9851. Stöd Payback Sverige – Payback Stödjer dig! Uppmuntra även dina vänner och din eventuella klubb att gå med som medlem. Alla behövs i kampen för våra fri- och rättigheter och alla är […]
 • Två av Payback Sveriges Europadomstolsärenden har nu inletts!

  Payback Sveriges Europadomstolsärenden gällande västförbud i privat lokal samt det stora och övergripande ärendet har nu tilldelats inte bara anmälningsnummer (som redovisats tidigare) utan även Europadomstolens referensnummer. Ett referensnummer tilldelas när ärendet inletts och då tilldelas även den som anfört Klagomålet eller den som juridiskt driver ärendet såväl ett ärendenummer att hänvisa till vid korrespondens […]
 • Rawhide MC söker ny klubblokal i Helsingborgsområdet!

  Rawhide MC Flatland söker ny klubblokal i Helsingborgsområdet Anledningen är att den nuvarande lokalen är alldeles för dyr att värma upp under vinterhalvåret. Klubben är öppen för alla lokalförslag i Helsingborgsområdet med rimlig hyra! Kontakta:  Tony på 0765-54 99 66
 • Sanningen om Polismyndigheten och Kommunerna i Östergötlands Handlingsplaner!

  Polismyndigheten i Östergötland går idag ut i media och talar väl om det nya årets satsningar mot så kallad organiserad brottslighet. En icke påläst mediakår köper resonemangen helt ut och ställer inga frågor om de lagvidriga handlingsplaner de driver mot framförallt de mc-klubbar de valt att sortera som kriminella. (Det sista är ju som bekant […]
 • Payback får positivt förhandsbesked angående riksdagsmotionen om västförbud samt om beredningen och riksdagens beslutsgång!

  Skriftväxling mellan Justitieutskottets ledamot Johan Linander och Payback Sverige Johan Linander är ledamot av Justitieutskottet. Linander skrev på sin blogg följande angående föreningsfrihet: Jag tycker att man ska vara mycket försiktig med att ändra grundlagen för att göra ytterligare inskränkningar i våra grundläggande fri- och rättigheter. Gränsdragningen är mycket svår. Vad är en kriminell organisation? Ska […]
 • Donera pengar till Payback Sverige genom PayPals “Donera-knapp!

  Payback Sverige har skapat ännu en enkel funktion för att snabbt och smidigt kunna donera pengar till Paybacks verksamhet. Längst upp i vänstra kolumnen finns nu en Donera-knapp. Genom att klicka på knappen vidarebefodras man direkt till en PayPalsida där valfritt belopp ifylls. Betalningen sker via kreditkort, bankkonto eller via ditt PayPalkonto.
 • Rock´n roll ERBJUDANDE TILL PAYBACK SVERIGE med vänner!

  Var? LOTTA ROCK, Kristianstad – lottarock.se När? 3 mars kl 20 – 02 Kampanjerjudande: ”Gå 5 – betala för 4” Inom kort är det dax igen för LOTTA ROCK. Denna gång 3 mars – 3 akter: Double Tumble (från Olofström) med sin Boogie Rock, originalbandet SIDEBURN från Stockholm – tänk Black Sabbath, Deep Purple, the […]
 • Det finns inga kriminella mc-gäng!

  Då media och allmänhet flitigt läser Nättidningen Payback och då allt fler nya läsare tillkommer har det en funktion att med jämna mellanrum reprisera viktiga äldre artiklar där viktigt innehåll sprids till nya läsare. Vi publicerar därför idag artikeln “Det finns inga kriminella mc-gäng” där polisen för första gången ställts mot vägen och tvingats besvara […]
 • Payback Sverige om Bikervärldens brödraskap!

  För att bjuda på lite uppbygglig och trevlig helgläsning mitt i all förföljelse mot bikerkulturen publicerar vi här en länk till Payback Sveriges tidigare publicerade artikel på internets största debatt forum – Om bikerkulturens brödraskap! Länk till artikeln: http://www.newsmill.se/artikel/2011/06/01/om-bikerkulturens-br-draskap
 • Nu föreslår SD förbud mot deltagande i “kriminella organisationer”!

  I tider för debatter kring stora samhällsproblem träder alltid populistiska organisationer fram och vill synas och märkas för att vinna röster eller sympatier. Det är därför knappast förvånande att Sverigedemokraterna i samband med dagens riksdagsdebatt kring skottdåden i Malmö försöker plocka enkla poäng genom att lansera en handlingsplan mot organiserad brottslighet.