• Fastighetsägare vittnar om polismyndigheternas olaga hot! – Del 1

  I oktober 2009 publicerade Payback ett brev från en fastighetsägare någonstans i Sverige. Då brevet vittnade till förmån för bikerkulturen har det inte fått någon spridning i andra medier men utgör likväl ett lika viktigt som sällsynt vittnesmål om polisens olaga metoder mot bikerkulturen. Payback Sverige uppmanar fler fastighetsägare, krogägare med flera aktörer att träda […]
 • Brottsförebyggande Rådets uttalanden kring bikerkriminalitet!

  Denna artikel behandlar vad Brå, Brottsförebyggande Rådet, uttalat om Sveriges bikerklubbar. Vad är det då för speciellt med just Brå som gör att jag vill informera om deras verksamhet? Jo, Brå utgör själva centrumet för all forskning och utvecklingsverksamhet inom rättsväsendet och arbetar utefter ett direkt uppdrag från Sveriges Regering samt svarar samtidigt för Sveriges […]
 • Polisen försökte värva dotter som informatör i JO-ärende!

  Payback Sverige har nu som juridiskt ombud för den enskilde klubbmedlemmen, som grovt trakasserats, förföljts och ofredats av polismyndigheten i Jämtland, under sex års tid lämnat in svar på polismyndighetens remissyttrande till Justitieombudsmannen. Ärendet skildrades även i LT under veckan som gick.
 • Payback Sverige publicerar debattartikel på Newsmill, Sveriges största debattforum!

  Payback Sverige har fått publicerat en artikel på internets största debattforum, Newsmill. Sajtens medlemmar består av olika politiker, poliser, proffessionella debattörer, författare, journalister, kriminologer med flera. Artikeln är benämnd Polisen har inget mandat att störa bikers och har tidigare publicerats på Payback. Hjälp till med att kommentera artikeln och försvara bikerkulturen!  Länk till artikeln: http://www.newsmill.se/artikel/2012/06/20/polisen-har-inget-mandat-f-r-att-st-ra-bikers
 • Payback JO-anmäler polisens DNA-topsning av bikers!

  Payback Sverige har på uppdrag av en enskild bikerklubbsmedlem i Jönköpings Län nu anmält ett fall av DNA-topsning till JO i avsikt att få till en prövning av legaliteten i polisens systematiska DNA-topsningar av bikers. Lagstiftning gällande DNA-topsning DNA-topsning får enligt Rättegångsbalk 1942:740, 28:12 a ske utefter följande föreliggande omständigheter:Kroppsbesiktning genom tagande av salivprov får […]
 • 14 aktörers uttalanden om mc-kriminaliteten ställda mot polisväsendets!

  I artikeln nedan, som tidigare publicerats på Payback, ställs 14 aktörers olika uttalanden och bevis för att bikerklubbarna inte är kriminella organisationer mot den enda parten som påstår motsatsen, Sveriges polisväsende. Frågan som osökt måste ställas i sammanhanget är då: Vilken part har mest trovärdighet? De många parter som stödjer sig på forskning och vetenskapliga […]
 • En svidande uppgörelse med polisarbetet mot bikerkulturen!

  Det finns inget samband mellan fler poliser och fler lösta brott Polisen har under de senaste åren tillförts i runda tal 3 500 nya poliser och 5,5 miljarder nya kronor. Samtidigt uppvisar polisen också de lägsta siffrorna för personuppklarade brott på 17 år! Precis det som kriminologer med flera experter varnade för i samband med […]
 • Nu går Paybacks Sveriges märke att få i jätteformat!

  Payback Sveriges tygmärke går nu efter önskemål även att få i ett jätteformat mätande 27 cm på höjden. Priset är 275 kr inkl moms och frakt. Märkena beställs och betalas i förskott (bankgiro: 803-9851) varefter vi lägger en beställning när antalet beställda uppgår till 10 stycken. Leveranstiden är därefter 3-4 veckor. Priset är högt då det […]
 • LT tar upp JO-utredningen mot Polismyndigheten i Jämtland!

  LT skriver idag om den JO-anmälan från en enskild klubbmedlem där Payback Sverige är juridiskt ombud. I en allsidig artikel beskriver Östersundsposten anmälningens art och ställer även den viktiga frågan vi ställt i JO-anmälan. Hur långt får polisen gå när det gäller att störa och kontrollera personer med koppling till mc-klubbar? Det förekommer dock ett […]
 • Payback Sverige intervjuar Sveriges enda bikerforskare!

  Som ett led i att utröna vilka forskningsmässiga grunder som föreligger för den stigmatisering av mcklubbarna som fått ett alltmer accepterat förlopp under de senaste åren intervjuade Payback Sverige landets enda forskare som doktorerat på en avhandling om bikerkulturen. Finns det konkret fog för förföljelsen eller är det uteslutande en akt av att tillskansa sig […]
 • Viktigt! Om FOA-rapporten från år 2000!

  Ibland måste man titta i backspegeln för att se framtiden vilket nog sällan besannats så grundligt som när det gäller den rapport vi här ska titta närmare på. Med anledning av ett kommande inlägg vill vi åter publicera en äldre artikel om en rapport där Försvarets Forskningsanstalt gav förslag på hur man skulle arbeta mot […]
 • Veckouppdatering och uppmaning rörande JO-fallen!

  Då vi under Juni månad framförallt kommer att arbeta med de för bikerkulturen viktiga JO-ärendena publicerar vi veckovis uppdateringar över utvecklingen i de för tillfället fyra aktuella ärendena. Flera andra ärenden avvaktar dokumentation för att kunna skrivas och insändas.
 • Payback Sverige erbjuder nu exklusiva Supportglas!

     Payback Sverige kan nu erbjuda en exklusiv serie med fem olika sorters Supportglas speciellt framtagna för Payback Sveriges räkning. Skaffa ett exklusivt, Paybackglas med ditt eget namn ingraverat!!!!! Eller varför inte ge bort ett Payback-glas i present? Företaget Design by Zassa har tagit fram en exklusiv utgåva av glas speciell för Payback Sverige vilka […]
 • Begäran om återremittering till Polisen inlämnad i Punisher MC:s julfestärende!

  We just want to be free to ride our machines without being hassled by the man Peter Fonda i filmen Wild Angels Payback Sverige har efter samrådan med anmälande parter kring JO-utredningen av polisens övervåld mot de civila festdeltagarna på Punisher MC:s julfest inlämnat en hemställan om återremitterande av ärendet till Polismyndigheten i Skåne.
 • Skottlossningen i Sölvesborg har ingenting med Sweden Rock-festivalen att göra!

  Den skottlossning på en gata i centrala Sölvesborg som ägde rum under natten har ingenting med Sweden Rock att skaffa. Ett antal tidningar samt TV 4-nyheterna har skildrat händelsen såsom skottlossningen ägde rum på festivalområdet vilket inte är korrekt och heller inte acceptabelt.
 • Information om nya och gamla JO-anmälningar!

  Under Juni månad kommer Payback Sverige att arbeta intensivt med fyra olika JO-anmälningar varav två är pågående fall där Polismyndigheterna nu inkommit med svar och två ärenden är helt nya. Payback Sveriges aktiviteter i form av skrifter på Nättidningen kommer därför självklart att minska. Nedan redogör vi lite kring läge och innehåll i de olika […]
 • Anmäl polisövergreppen på Chappen till Payback Sverige!

  Ett antal klubbar har redan hört av sig och meddelat Payback Sverige att de kommer att inkomma med anmälningar rörande polisens många olika systematiska kontroller i samband med “Till minne av Swedish Bike Meet” på High Chaparral som avhölls under helgen som gick. Uppmaning att inkomma med anmälningar till Payback!
 • Kostnaden för polisinsatsen på Chappen över 40 miljoner kronor!

  Swedish Bike Meet har enligt uppgift i media haft 1 600 besökare under årets arrangemang i helgen. Den beräknade intäkten stannar då vid 1 600 st x 500 =800 000 kr. Under 2011 besökte cirka 5000 träffen till en kostnad av 160 kr = 800 000. Arrangörerna har således fått in ungefär lika mycket i […]
 • Information om Ny mediastrategi och om Payback som Nordens bikerklubbforum!

  Polisen har vunnit kampen om opinionen! Det har under veckan skrivits om att en internationell klubb i ett internt dokument beskriver det fortlöpande skedet som att polisen vunnit kampen om opinionen genom att använda sig av medierna och därigenom lyckats skrämma upp såväl allmänhet, byråkrater och politiker. Och att förföljelserna mot kulturen bara är början […]
 • Bikerklimatet hårdnar alltmer i grannländerna: Väst- och skyltförbud, maffiaparagrafer, förbud mot ryggmärken på fester och förbud mot klubbar!

  Läget har under den senaste tiden hårdnat gentemot bikerkulturen i våra grannländer. Oroväckande förslag och direkta förbud har lagts eller införts varför man på goda grunder kan utgå från att striden hårdnar och att det är dags för ökat engagemang och klara ställningstaganden från klubbar och enskilda personer inom kulturen. Stand up for your rights! […]
 • Lagstödsgenomgång,Information och Instruktioner inför Chappen m.fl evenemang!

  Information om polisens lagstöd för olika åtgärder Med anledning av att Polismyndigheterna enligt egna uppgifter förbereder en massiv polisbevakning av kommande helgs arrangemang “Till Minne av Swedish Bike Meet” vill Payback Sverige passa på att i förväg informera och instruera besökarna. Vi går i inlägget nedan igenom vad polisen har och inte har för lagstöd […]
 • Viktig information angående Polismans legitimeringsskyldighet!

  Inför Swedish Bikemeet den kommande helgen och den massiva polisinsatsen som proklamerats inför arrangemanget har Payback Sverige för avsikt att publicera information av vikt under veckan. Vi börjar med att titta på en aktuell fråga: Måste polisen legitimera sig vid förfrågan? Härvid kollar vi vad Polisförordningen säger, vad JO uttalat i frågan samt avger en direkt […]
 • Hur man som klubb eller enskild person stödjer Payback Sveriges verksamhet!

  Enskilda personer Både enskilda bikers och bikerklubbar frågar ofta vad de kan göra för att hjälpa Payback Sverige. Som enskild person är det enklaste du kan göra att betala in medlemsavgiften och prata med dina vänenr och bekanta att även de betalar in och stödjer verksamheten. Enskilt medlemsskap kostar 200 kr/person och år. Bankgiro: 803-9851. […]
 • SMC besvarar Payback Sveriges fråga om klubbstatus

  SMC:s generalsekreterare Jesper Christiansen besvarade för SMC:s styrelses räkning under torsdagsförmiddagen Payback Sveriges frågeställning gällande klubbstatus. Anledningen att svaret inte publiceras förrän under lördagen står att söka i att vi varit på resande fot.
 • Förfrågan till SMC angående klubbstatus!

  Då SMC:s brev till arrangörerna av Trollhättans Biker Meet väckte fler frågor än det gav svar så har Payback Sverige skickat en direkt mejlförfrågan med önskan om klargörande och preciserande. Mejlbrevet är ställt till SMC:s generalsekreterare Jesper Christensen.
 • Återupprätta journalistiken eller överlåt den till apformerna i Big Brother!

  Återupprätta journalistiken eller överlåt den till apformerna i Big Brother En mycket allvarlig företeelse i ett samhälle är när ett lands journalister oförändrat och okritiskt återger myndigheternas uppgifter utan att vare sig kontrollera fakta, begära bevis för påståendena eller försöka ta reda på korrekta uppgifter. På sistone har svensk massmedia i en rad olika ärenden […]
 • Regeringen läser Payback!!

  Att myndigheter av olika slag läser Payback vet vi utefter den statistik vi har tillgång till rörande nättidningen. Men, intresset för vad som händer och sker kring Payback stannar inte där. När C-23bloggen nyligen publicerade en artikelserie i fem avdelningar om Payback drog även denna artikelserie till sig myndigheternas intresse och idag publicerar C-23 bloggen […]
 • Polisen hårt pressade även i Punisherärendet! Begär förlängd svarstid!

  Efter att Polismyndigheten självmant förlängde svarstiden i Wheel Legs-ärendet hos JO med tre veckor har nu samma skånska polismyndighet begärt ytterligare två veckor för att inkomma med svar i ärendet kring julfesten hos Punisher MC. Den 26 mars utgick meddelandet att JO inlett utredning i ärendet. Det innebär att polisen redan haft åtta veckor på […]
 • SMC:s brev till Trollhättans Biker Meet: SMC bojkottar inga klubbar som är SMC-anslutna

  SMC:s riksorganisation har nu avhållit styrelsemöte och författat ett brev till arrangörerna för Trollhättans Biker Meet. Det ursprunliga uttalandet ifrån SMC Väst att de bojkottade Trollhättans Biker Meet på grund av “fel klientel” bemöts inte i alls. Det felaktiga klientelet skulle enligt SMC Väst bestått av att en person från Bandidos MC antingen helt lagligt förtjänade […]
 • Danska polisrapporter är precis som svenska – Vetenskapligt nonsens!

  Danska polisrapporter om bikerkulturen är normalt sett inte Payback Sveriges uppgift att kommentera. I detta fallet gör vi dock ett undantag då rapporten uppvisar så tydliga likheter med den svenska polisens rapporter att kortfattade och övergripande kommentarer är av vikt för att peka ut märkliga likheter i arbetssättet mellan de nordiska ländernas polismyndigheter. När man […]