Info om myndigheternas fyra nya verktyg att ofreda bikers och anhöriga med!

Under den senaste tiden har det inkommit rapporter från olika klubbar spridda över Sverige om nya och nygamla former av trakasseringar och förföljelser utan någon form av lagstöd. Åtgärderna är ett direkt resultat av att den särskilda satsningen mot så kallad grov, organiserad brottslighet har utökats till att omfatta fler myndigheter. Myndigheter som polisen direkt kan påverka. I dessa ärenden är det svenskt bankväsende, försäkringsbolag och arbetsförmedlingen som nu på polisiär order blandas in för att störa och förstöra för bikers och bikerklubbar utan att ha erforderligt lagstöd bakom sig.

De former av förföljelser vi nu vill uppmärksamma avser:

– Tredubbling av klubbars ränteinbetalningssatser på klubbkåkar.

– Försäkringsbolag som vägrar teckna försäkringar på klubbkåkar för att hyrestagare eller ägare har kopplingar till så kallade kriminella organisationer.

– Kod 81 på arbetsförmedlingen vilket i korthet innebär att en person har ett kriminellt förflutet.

– Krogar som förbjuder personer som är medlemmar eller har nära anknytning till så kallade kriminella gäng. Vid en norrländsk festival vägrades inträda på grund av att en person var en så kallade känd bråkmakare vilket även i det fallet innebar anknytning till kriminellt gäng.

Payback arbetar med att få fram dokumentation, underlag samt med att få svar ifrån aktuella övervakningsorgan rörande deras syn på saken i de olika ärendena för att därefter kunna gå vidare under hösten med juridiska åtgärder.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin