• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • 1966, och före, skapade press och media i samarbete myten om de kriminella mc-gängen!

1966, och före, skapade press och media i samarbete myten om de kriminella mc-gängen!

Payback fortsätter att titta i historiens backspegel för att påvisa att den bild av bikerkriminalitet som presenteras av media inte har sitt ursprung i faktisk kriminalitet utan beror på andra saker och sammanhang. Idag citerar vi ur Stephen Lyngs och Mitchell L. Bracey JR:s artikel: Den enda procenten berövas gadden. Samtliga citat utgör referat ur Hunter S. Thompsons bok: Hells Angels: A strange and terrible saga. Läs för här uppenbaras många sanningar och tänk på att boken som citeras ur utkom redan 1966!


Sidan 110: “Hans empiriska redogörelse för myndigheternas kriminalisering av Hells Angels ger emellertid starkt stöd åt stämplingsteorin om avvikande beteende…När han försökte jämka ihop tidningsrapporterna med olika officiella dokument (som polisrapporter och utredningshandlingar) angående HA:s aktiviteter, upptäckte han ett mönster av förtäckt samarbete mellan media och brottsbekämpande instanser i konstruktionen av en officiell bild av “outlaw-bikerkonspirationen. Den historia som växer fram ur Thompsons data utgör ett klassiskt exempel på hur kulturellt motstånd kriminaliseras genom en stämplingsprocess”.

Sidan 112: “Även om Änglarnas utforskning av gränserna för den egna livsstilen förledde vissa klubbmedlemmar att begå smärre lagbrott, var de i sitt allmänna mönster av kriminella aktiviteter inte annorlunda än andra män från underklassen. Men deras subkulturella identitet och särpräglade stil gjorde dem till väl synliga måltavlor för polisiära åtgärder. Enligt Thompson utsattes Änglarna i samband med sina träffar rutinmässigt för polisens trafikkontroller, vilket ledde till åtskilliga åtal för mindre överträdelser som normalt skulle ignorerats.. Den primära effekten av denna praxis blev att brottsregister för klubbmedlemmar upprättades genom en process av selektiv lagtillämpning. Änglarna kanske inte bröt mot lagen oftare än andra motorcyklister, men de blev mycket oftare än den mera slätkammade majoriteten uppskrivna för de överträdelser de begick. Det kriminella mönster som utvecklades bland Änglarna under dessa år skapades alltså lika mycket genom den av polisen utövade sociala kontrollen som på grund av enskilda Änglars benägenhet för brott.”

Sidan 114: “Kombinationen av starkt ensidiga polisrapporter och pressens tendens till sensationsskapande resulterade i en i stor utsträckning uppdiktad bild av hotet från outlaws, vilken presenterades för en nationell läsekrets”.

Sidan 117: “Pressens kampanj för att påvisa den kriminella konspiration som bikers ansågs skyldiga till skapade jämte polisens razzior ett mönster av kriminalitet bland bikers, vilket annars inte skulle ha existerat”.

Källa: Artikeln “Den enda procenten berövas gadden: bikerstil och handeln med kulturellt motstånd”. Ur antologin: Olja, krom och manlig gemenskap, redaktör Ove Sernhede

Bok: Squaring the One Percent: Biker Style and the Selling of Cultural Resistance av Stephen Lyng and Mitchell L. Bracey JR

Bok: Hells Angels – A strange and terrible saga av Hunter S. Thompson. På svenska: Hells Angels: En hemsk och hisnande historia

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin