• Information: Ordföranden i Justitieutskottets fem förslag mot organiserad brottslighet

  Justitieutskottets ordförande, Morgan Johansson (S) och hans partikollega Elin Lundgren har idag publicerat en debattartikel i GD. Artikeln innehåller en fem konkreta förslag som kan vara viktiga att känna till.
 • Bikerkulturen strikes back! Payback och Outbreak MC anmäler väst- och klädförbud i krogmiljö till Europadomstolen!

  Paybacks Europadomstolsärende består av en mängd olika ärenden sammanförda till ett jättelikt ärende. Materialet är i det närmaste färdigt men inväntar två principiellt viktiga ärenden vilka väntas inkomma inom de närmaste veckorna.
 • Information om Brå:s utvärdering av satsningen mot “organiserad brottslighet”

  Brottsförebyggande Rådet (Brå) har fått i uppdrag av Rikspolisstyrelsen att utvärdera den myndighetsgemensamma satsningen mot så kallad grov, organiserad brottslighet. Brå uppger på en direkt förfrågan från Payback att rapporten är planerad att släppas i mitten av december 2011. För Paybacks del innebär det att julhelgsläsningen är räddad och att “vår” utvärdering av rapporten i […]
 • Om Norges strategi att bekämpa mc-klubbarna! Del 2

  Den tredje jämförande artikeln över de nordiska staternas strategi för att bekämpa mc-klubbarna berör Politiets bekjempelse av kriminelle MC-gjenger i perioden 2011 till 2015.
 • Om Norges strategi att bekämpa mc-klubbarna! Del 1

  Efter att ha studerat den Svenska strategin och Handlingsplanen för att bekämpa mc-klubbar i Sverige tar vi idag ett första grepp kring den norska strategin. Det gör vi genom att publicera de viktigaste detaljerna och styckena från: Polititihögskolen, Strategier for forebygging av organisert kriminalitet – med MC-gjenger som exempel. Foredrag av Tore Bjorgo, Professor i politivetenskap […]
 • Ett skakande dokument över den negativa särbehandlingen av bikerkulturen!

  Medan Payback slutför arbetet med Europadomstolsärendet hade jag tänkt att uppmärksamma karaktären av förföljelser mot bikerkulturen för att försöka åstadkomma en än större medvetenhet inom kulturen över vad som riskerar att komma skall om vi inte aktivt bekämpar all form av negativ särbehandling genom att sätta ner fötterna och proklamera att nu tar vi inte […]
 • Europadomstolsärendet omfattar nu 1 313 sidor och 233 bilagor!

  Payback Nordens Europadomstolsärende gällande de nordiska ländernas övergrepp mot bikerkulturens medlemmar omfattar nu 1 313 sidor 233 bilagor. 2 enskilda ärenden återstår vars material inte inkommer förrän senare. De 1 313 sidorna avser själva sakframställan och bilagor. Nu återstår under de närmaste två veckorna att rätta och förbättra texten. Numrera bilagor, författa en övergripande och […]
 • Thomas Möller vann i Kammarrätten!

  Understundom går det även för bikers att vinna principiellt viktiga rättsfall i Svenska domstolar. Det har visat sig tidigare de senaste åren då bikerkulturen avgått som segrare i fallet med en enskild bikerklubbsmedlems rätt att inneha vapentillstånd samt i åtta fall rörande västförbud. Det senaste rättsfallet avser Thomas Möllers rättighet att även fortsättningsvis erhålla sjukersättning […]
 • Polisen, inte regering eller riksdag, utformade polislag 20a! (husrannsakan i fordon)

  På riksdagens sida står följande att läsa: Riksdagen stiftar lagar och beslutar om skatter och om statens utgifter. Den granskar regeringen och myndigheterna och tar ställning till utrikespolitiken. Som underlag för riksdagens beslut ligger i de flesta fall förslag från regeringen.
 • Europadomstolsanmälan omfattar nu 774 sidor och 208 bilagor!

    Payback Nordens Europadomstolsanmälan mot de nordiska staterna fortsätter växa! Anmälan är nu uppe i totalt 774 sidor och 208 bilagor. Två större områden återstår samt en större komplettering i ett tidigare område som tillkommer senare i månaden. Arbetet fortsätter med sammanställningen fortsätter. Under tiden visa ert stöd för Payback genom att gå med som […]
 • Om bildandet av Payback Sverige, styrelsen och verksamhetsplanen!

  Varför har Payback Sverige ombildats till en ideell förening och en officiell riksorganisation för bikers rättigheter? Nättidningen Payback och Payback Sverige har tidigare drivits som en enskild firma vilket har begränsat verksamheten och försatt ägaren, mig personligen, i en utsatt och farlig sits. Vid händelse av förlust i en rättsförhandling riskerade jag att personligen bli […]
 • Paybacks Europadomstolsärende omfattar nu 605 sidor och 156 bilagor!

  Europadomstolsärendet växer och blir alltmer omfattande för varje vecka som går. Ärendet omfattar just nu – Nu 605 sidor och 156 bilagor! Och, fyra stora ämnesområden återstår varför anmälan kommer att svälla ännu mer. Och glöm inte att under tiden Payback arbetar med Europadomstolsärendet ta ett handtag för bikerkulturen genom att skriva på och att […]
 • JO granskar inte polisövergrepp gentemot biker! Ärendet prövas nu i Europadomstolen!

  Payback Sverige har som juridiskt ombud anmält polismyndigheten i Norrbotten, Kirunapolisen samt två enskilda polismän för de juridiska övergrepp som riktade sig mot en medlem i Iron Ore MC. JO har granskat handlingarna i målet och beslutat att vad som har framkommit i ärendet inte föranleder ytterligare åtgärder eller uttalanden från JO:s sida.
 • Payback-ärende beskrivs i två media!

  Två olika medier skriver idag om ett ärende som Payback Sverige driver såsom juridisk ombud för en enskild biker. I ärendet har en JO-anmälan företagits. Länkar till artiklarna: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=4774286  http://www.pitea-tidningen.se/pitea/artikel.aspx?ArticleId=6498227  
 • Europadomstolsärendet sväller! Nu 467 sidor och 115 bilagor!

  Payback Nordens Europadomstolsärend växer undan för undan allteftersom materialet samlas och färdigställts. I dagsläget omfattar anmälan 467 sidor och 115 bilagor. Då ett antal stora ämneskategorier återstår kommer utredningen att växa ännu mycket mer varför benämningen “Världens största brottskatalog över polismyndigheternas och de nordiska ländernas förövade övergrepp gentemot bikerkulturen” lär uppfyllas med råge! Läs även […]
 • Payback Sverige är nu officiellt en riksorganisation för bikers rättigheter!

                     Payback Sverige har nu ombildats till att vara en ideell förening, valt styrelse, antagit stadgar och erhållit organisationsnummer. Fler styrelseledamöter kan komma att tillsättas längre fram och det första årsmötet kommer att avhållas i början av 2013, då ett första något förlängt första verksamhetsår avslutats.
 • Payback till media: Syna Rikskriminalchefens bluff!

  Chefen för Rikskriminalpolisen och ordföranden i Operativa Rådet, Klas Friberg har under onsdagen hållit ett föreläsning på Trygghetskonferensen i Luleå. Då Friberg i och med sitt ordförandeskap för Operativa Rådet också är chef för den så kallade särskilda satsningen mot grov, organiserad brottslighet (GOB) är det ju i sig inte konstigt att han pekar ut […]
 • Ny JO-anmälan + Svenskt näringsliv pekar nu ut öststatsgrupper som hot!

  Parallellt med arbetet för att färdigställa EU-anmälan mot de nordiska staterna pågår den ordinarie Payback-verksamheten som vanligt. Denna vecka har det resulterat i en JO-anmälan av en polismyndighet och enskilda polismän för myndighetsövergrepp mot en biker. Det börjar bli en hel del graverande ärenden som ligger för beslut nu på JO-ämbetet där Payback är juridiskt […]
 • Europadomstolsärendet växer hela tiden! Nu 289 sidor och 60 bilagor!

  Världens största brottskatalog över statens och myndigheternas övergrepp mot bikerkulturen i Norden växer för varje vecka och blir allt större. Idag omfattar sammanställningen 289 sidor och 60 olika bilagor! Och, ärendet har ändå bara påbörjats. Väldigt mycket mer material ligger och väntar på att bli sammanställt och satt in i sin kontext i ärendets sakframställan!
 • Purken Jimmy “Västförbudet” Jansson får svar på tal från Eskilstuna-Kuriren!

  När media svänger i en fråga blir det  snopet för den som tidigare varit medias gullgosse och beretts närmast obegränsat mediautrymme för sina demoniserande och svepande uttalanden kring bikerkulturen och specifika klubbar. I Jimmy Janssons fall blir skillnaden och fallet särskilt stort då han ställt sig i en position såsom Västförbudets uppfinnare och redan i […]
 • Nytt vittnesmål från bikerkulturen om polisövergrepp!

  Detta är vad som hände mig, min svärson och dotter, 9 år, den 9/10 mellan kl 11.15 och 11.45 cirka 1 mil öster om Mullsjö mot Jönköping.
 • Uppdaterad! Payback försvarar västarna i Svenska Dagbladet och fyra ledare tar avstånd från västförbud!

  Payback får mediautrymme i Svenska Dagbladet idag för att försvara bikerkulturens rätt att bära väst. Rekordstort läsande av Paybacks pressmeddelande sedan västförbudsförslaget! Payback har skrivit en hel  del inlägg sedan Morgan Johansson lade fram förslaget om att förbjuda mc-västar i offentliga lokaler, märk väl att förbudet avser alla offentliga lokaler och inte bara krogmiljön. Artiklarna […]
 • SVD redovisar de politiska partiernas ståndpunkter i västförbudsfrågan!

  Svenska Dagbladet redovisar fortsättningsvis i sin artikelserie om västförbud de olika partiernas ståndpunkt i västförbudsfrågan. Positivt nog avvisar Vänsterpartiet och Folkpartiet kategoriskt ett västförbud. Bra, där! Problemet är bara att de representerar cirka 12 % av riksdagens röster tillsammans vilket gör att det kan konstateras föreligga en klar majoritet för ett förbud mot mc-västar! Länk […]
 • Justitieminister Beatrice Ask avvisar inte ett västförbud! Skriv på Paybacks namninsamling om du vill bikerkulturen skall fortleva!

  Idag följer Svenska Dagbladet upp gårdagens artikel om Morgan Johansson, ordförande i Justiteutskottets utspel om att utreda hur ett kommunalt västförbud skall kunna utformas samt uttalandet om att Ambitionen måste vara att de här grupperna upplöses.
 • Nu vill politikerna förbjuda mc-klubbarna! Skriv på Paybacks namninsamling!

  Socialdemokraterna tycks vilja bygga en ny framgångsvåg på orealistika och populistika utspel samt på att manövrera sig runt olika regelverk. Inte olikt vare sig Håkan Juholts beteenden i fråga om reseräkningar och bostadsersättningar och inte heller olikt polisens lagvidriga sätt att manövrera sig runt gällande domslut i västförbudsfrågan.
 • Payback svarar Per Sydvik och GP, ännu en gång!

  Den som arbetar för bikerkulturens upprättelse kommer osvikligt att utsättas för olika fomer av smutskastning. Det ingår så att säga som en bieefekt av jobbet! Alltför stora ekonomiska intressen står på spel för att olika parter bara skall låta personerna få vara ifred. Och, smutskastningen kommer med all säkerhet att bli än värre innan vår […]
 • Europadomstolsärendet växer hela tiden! Nu 143 sidor tjock!

  Payback arbetar frenetiskt med Europadomstolsärendet som hela tiden växer i omfång tack vare att ni där ute i Norden skickar in allt mer material. Och, stort tack för det, brödrar och systrar! För det är enbart genom att vi tillsammans kämpar för bikerkulturens lika rättigheter vi någonsin kan hoppas vinna kampen!
 • Hälsning från Bikerkulturen till Socialdemokraterna: Om du förbjuder yttrandefriheten i Sverige så står Europakonventionen åter!

  Under måndagen publicerades en artikel i Aftonbladet där flera olika Socialdemokratiska företrädare får komma till tals och ge sin syn på så kallade västförbud. Artikeln handlar om att Socialdemokraterna vill montera ner och begränsa den grundlagsskyddade yttrandefriheten i form av rätten att bära mc-väst i krogmiljö. Anledningen står att söka i att socialdemokraterna på kommunal […]
 • Payback en av flera “experter” som tillfrågats och uttalar sig i media!

  Paybacks arbete och verksamhet vinner steg för steg ökat gehör. I en artikel i dagens Sydsvenska Dagbladet förekommer Payback som en av flera “experter” som får uttala sig kring utgivningen av en bok om så kallade “gängkrig”. En bråkdel av vad jag anförde i saken publicerades men dock ännu ett steg på väg. Journalisterna Joakim […]
 • Måttet rågat! Nu startar Payback en “Namninsamling mot all form av negativ särbehandling av bikerkulturen!”

  Under onsdagen uttalade Robert Kalmendal, chef narkotika- och underrättelseenheten i Östergötland följande: “Samarbetet med krogarna är även en av våra uppgifter. Polisen kommer åka ut och ha samarbetssamtal med krogägare som får berätta om förhållandena på just sin krog. De ska känna att de har ett direkt stöd från polisen, berättar Robert Kalmendal. Krogägare ska […]