• På begäran: Ny Payback-grupp på Facebook!

  På fleras begäran startar vi nu upp en ny Facebookgrupp för Payback Sverige. Ett flertal personer har hört av sig och efterfrågat en grupp där man kan lägga till sina vänner varför vi nu hörsammat önskemålet. Gå med i gruppen och lägg till  era vänner så att Paybacks verksamhet och arbete för bikerkulturen får en […]
 • Information: Regeringen föreslår ny reglering för säkerhetskontroller vid domstolsförhandlingar!

  Regeringen har under fredagen skickat ut ett förslag om skärpt säkerhetskontroll på remiss till lagrådet. Uppdelningen mellan allmän och särskild säkerhetskontroll tas bort. Säkerhetskontroll i domstol får genomföras om en sådan kontroll behövs för att begränsa risken för att det i en domstols lokaler eller i andra lokaler som används vid domstolsförhandling begås brott som innebär […]
 • Göteborgs Biker Kultur skänkte pengar i TV!

  Göteborgs Biker Kultur, GBK, spred utmärkt goodwill för bikerkulturen när de under lördagen medverkade i TV och skänkte 25 000 kronor till Världens Flickor. Ett mycket lovvärt och behjärtansvärt initiativ! Bikerkulturen har under många år anordnat olika run och skänkt stora summor pengar till olika välgörande ändamål. Ett förhållande som närmast aldrig framgår ur den vinklade […]
 • Ännu en mc-kubbsmedlem får rätt mot Försäkringskassan!

  En del i den så kallade särskilda satsningen mot grov, organiserad brottslighet är myndigheternas kamp för att dra in alla former av sjukersättningar, bidrag, förmåner m.m från mc-klubbsmedlemmar. Under fredagen fick ännu en mc-klubbsmedlem rätt mot Försäkringskassan då Förvaltningsrätten underkände Försäkringskassans argument för en indragen sjukersättning. Mannen har diskbråck och nackbesvär sedan tidigt åttiotal. En […]
 • Maskerad polis dödade biker!

  En väldigt allvarlig händelse visar till fullo hur polisen avsiktligt undanhåller och manipulerar de väsentligaste fakta kring specifika händelser för att framställa sig själva i bättre dager. Jämför polisens pressmeddelande nedan med berättelsen om vad som verkligen inträffade under natten till söndagen den 11 december i samband med en mc-klubbsrazzia.
 • Polisen tvekar nu över lagligheten i fotografering och tar ställning emot en annan polismyndighet!!

  Idag rapporterar media om ett intressant rättsfall där Payback inte haft någon som helst del men som äger ett intresse i sakfrågan. I samband med en JO-anmälan rörande en insats med visitering och fotografering framförs från Rikspolisstyrelsen tveksamheter över lagligheten med fotografering av personer.
 • Information om signalspaning och Brå:s utvärdering av den särskilda satsningen mot organiserad brottslighet!

  Signalspaning Regeringen träffade idag en ramöverenskommelse med Socialdemokraterna att ge Rikskriminalen och Säpo tillgång till signalspaning i syfte att t.ex. kartlägga strategiska förhållanden avseende internationell terrorism och annan grov gränsöverskridande brottslighet som kan hota väsentliga nationella intressen.
 • Om Payback Sveriges funktion och framgångar!

  Payback i begynnelsen! Payback började så smått i maj 2009 omvandlingen till att bli en organisation för bikerkulturens rättigheter genom att då författa den första överklagan rörande kommunala västförbud i Eskilstuna. I snabb följd därefter författades liknande överklagan rörande västförbud i Luleå och Göteborg. Därefter dröjde det egentligen fram tills slutet av 2010 innan Payback […]
 • Uppdatering angående Europadomstolsärendet samt svar från postverket!!

  Enligt artikel 34 i Europakonventionen får ingen stat förhindra ett effektivt utövande av klagorätten till Europadomstolen. I den anmälan till Europadomstolen avseende de nordiska staternas ärende gör sig svenska staten sig skyldig till att förhindra och försena ärendet. Europadomstolsanmälan är färdigställd men två stycken principiellt viktiga ärenden återstår att infoga för att klagomålet skall vara […]
 • Presentation av Payback Sveriges styrelse och organisation!

   Nu presenterar vi för första gången hela Payback Sveriges organisation. En så välavvägd mix av personer från olika sorters mc-klubbar, inklusive personer som ej är anslutna till någon klubb, att polis och media framöver kommer att få det väldigt arbetssamt att med någon form av trovärdighet i behåll, koppla eller stigmatisera Payback Sverige!
 • Polislagens paragrafer om husrannsakan och kroppsvisitering i fickformat!

  Efter önskemål från bikers om ett enkelt dokument att ha i västen över polislagens paragrafer över husrannsakning (fordonsgenomsökning) och kroppsvisitering publicerar Payback de viktiga paragraferna 14, 19 och 20 i polislagen. Skriv ut och bär alltid med er i fickan eller västen för snabb tillgång i samband med rättsliga övergrepp! Polislagens paragrafer angående husrannsakan och […]
 • Medlemsuppmaning: Skicka namn och adress!

  Mot slutet av nästa vecka börjar Payback såsom informerades om vid uppstarten att sända ut tygmärke och välkomstbrev innehållande 2012 års verksamhetsplan till de som betalat medlemsavgiften. Vi har vid en genomgång av medlemmarna upptäckt att ett flertal personer inte uppgivit någon adress vid inbetalningen av medlemsavgiften varför vi nu publicerar en uppmaning: Ni som […]
 • Hells Angels MC Iceland stämmer Isländska staten för förtal!

  Hells Angels MC Iceland gör ett mycket vällovligt försök att stämma inrikesministern, landets polischef samt den Isländska staten för förtal i och med att klubben utpekas som ett organiserat brottssyndikat. I Sverige föreligger inte denna möjlighet. Payback prövade redan i början av 2009 att få till en prövning av begreppet kriminella mc-gängs laglighet genom en […]
 • Payback Sverige söker regionsombud!

  Payback Sverige söker nu klubbanslutna regionsombud med uppgift att informera om och propagera för Paybacks verksamhet ute i regionerna samt vara förbindelselänken lokalt mellan styrelsen och enskilda bikers och bikerklubbar i regionen. Ombuden skall vara intresserade av att på kontinuerlig och långsiktigt basis arbeta som regionsombud för Payback Sverige. Ni som är intresserade skicka ett mejl med […]
 • Polisen djupt bekymrad över JO-prövningen av masskontrollerna!

  Patrik Ahrlin, chef för kriminalunderrätelsetjänsten vid Ystadspolisen går i dagens Ystads Allehanda till attack mot mc-klubben Wheel Legs MC samt det juridiska ombudet Payback Sverige. Anklagelser om västarnas utformning, länkar på hemsidan samt kopplingar till en annan mc-klubb är det som Ahrlin försöker anföra för att blanda bort begreppen kring masskontrollen i samband med Österlen […]
 • Anmälan om armbrott på Hurricanes president nedlagd då poliserna skyddar varandra!

    Payback har i ett flertal artiklar tagit upp ett ärende med en olaga husrannsakan i mc-klubben Hurricanes MC:s lokaler där en polisman bröt armen på klubbens president. Ärendet kring misshandeln har nu lagts ner då internutredningen, trots en i detta fallet väldigt omfattande utredning, inte kunnat fastställa vem som gjort sig skyldig till övervåldet […]
 • Om Informatören Smidebrant och reportern Per Sydvik, Göteborgsposten! – Hällungen och Göteborgs ”Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet” – Del 6

  Om Informatören Smidebrant och reportern Per Sydvik, Göteborgsposten Hällungen och Göteborgs ”Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet” – Del 6 Per Sydvik är tillsammans med Lasse Wierup den journalister i Sverige som hårdast angripit bikerklubbarna och mest styvnackat och substanslöst påstått att olika klubbar är kriminella organisationer. Sydvik var också den som skrev mest och värst kring […]
 • Scanbikes Ledare om PAYBACK och ABATEs verksamhetsområden!

  Nedanstående Ledare, från Scanbike nr 6 2011, publiceras efter erforderligt tillstånd från Scanbike.  Ledare  En ledare bör ju innehålla ett visst mått av nyheter – och att bikervärlden länge har varit utsatt för en systematisk förföljelse från myndigheter och medias sida är väl knappast någon nyhet. Nytt däremot är att aldrig har vår kultur samlat så […]
 • Restaurangchef: Det finns inget lagstöd för att förhindra en person från att bära ett visst klädesplagg!

  En biker fick följande svar på utefter vilka grunder en restaurangägare nekade honom att ha en skjorta med ett klubbemblem på skjortfickan efter att ha mejlat över ett informationsblad från Payback Sverige över rättsläget kring väst- och klädförbud: Hej! Återkopplar enligt önskemål gällande diskussionen om kläder med tryck  på. Det är korrekt att yttrandefriheten är […]
 • ”Informatören och Hanteraren” – Hällungen och Göteborgs ”Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet” – Del 5

    ”Informatören och Hanteraren” Hällungen och Göteborgs ”Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet” – Del 5 Makthavare och andra potentater skall aldrig känna sig säkra bara för att Payback inte skriver i olika ärenden. Vissa saker tar väldigt lång tid att få fram dokumentation och information ikring. Det innebär dock inte att ärendena är färdiga eller nedlagda. […]
 • JO utreder Payback och Wheel Legs MC:s anmälan över masskontroll!

  JO har beslutat att granska och utreda ärendet  kring masskontrollen på Wheel Legs MC i samband med Österlen Rumle Run den 28 maj 2011. Polismyndigheten skall ha inkommit med svar senast den 27 januari 2012.
 • Fängelse istället för samhällstjänst för att personen vistas i bikermiljön!

  En man som uppges tillhöra “kretsarna” kring mc-klubben Red Devils MC döms till fängelse för misshandel. En sak som normalt sett inte hade skrivits om i Payback då ärendet så långt vare sig är övergripande eller principiellt intressant.
 • Skriv under “Namninsamlingen mot all form av negativ särbehandling av bikerkulturen!”

  Låt oss alla dra vårt strå till stacken genom att skriva på “Namninsamlingen mot alla form av negativ särbehandling av bikerkulturen”! Uppmana även era vänner, brödrar och systrar att skriva på! För det är bara igenom förenade krafter och insatser vi kommer att kunna stoppa förföljelserna och trakasserierna mot bikerkulturen. Länk till Namninsamlingen: http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=5917
 • Om mc-väst under rättsförhandlingar

  Vi fortsätter att gräva i Paybacks arkiv och granskar idag Bärandet av mc-väst under rättsförhandling. Saken har varit föremål för två prövningar av JO. Dnr: 105-1998 samt Dnr: 2693-2008. Vi börjar med sammanfattningen för de som bara snabbt vill ta del av utgången så kan de som vill läsa argumenteringen därefter göra så:
 • Om mc-väst för besökande på anstalt!

  Denna veckan har vi grävt lite i Paybacks mycket omfattande arkiv gällande bikerrelaterade ärenden och granskat vad som gäller för västanvändande på lite andra lokaler än krogar och offentliga lokaler. Vi skall titta på JO-beslut rörande mc-väst för besökande på anstalt och vid rättegångsförhandlingar, i två olika inlägg.
 • Polisen börjar tveka om det lagliga i västförbud på krogen!

  I en artikel i Vestmanlands Läns Tidning under fredagen verkar polisens självsäkerhet ha undergrävts avseende det lagliga i ett västförbud på privata krogar. Tidningen uppger att det redan finns en överenskommelse mellan polisen och krogarna om att inte släppa in folk med mc-väst. Ett faktum som inte krogägaren vill bekräfta: “och när vice närpolischef Per […]
 • Paybacks fria “Informationsmaterial kring bikerkulturen” nu uppdaterat!

  Payback Sverige har sammanställt ett stort “Informationsmaterial kring bikerkulturen” som består av nio olika artiklar. Materialet har tidigare skickats till Justitieutskottets och Riksdagens samtliga ledamöter. Materialet är fritt att använda och länka till då syftet är att ge allmänhet och media tillgång till korrekt information. Direktlänken till materialet är: http://www.payback.name/wp-content/uploads/paybackinformationsmaterial.pdf Informationsmaterialet har liksom klubbskylten, som […]
 • Kombinerad Händelseanmälan och Fullmakt!

  Nu förenklar vi förfarandet kring anmälningar av all form av negativ särbehandling av bikerkulturen. Vi har tagit fram en kombinerad Händelseanmälan och Fullmakt i samma dokument som tillsammans innehåller all dokumentation i ett enskilt ärende för att Payback Sverige ska kunna driva ärendet juridiskt. En länk till dokumentet kommer även att placeras permanent under “Medlem”ssidan […]
 • Om Handlingsplan, debattartikel och infiltratörer!

  Polisen och de övriga samverkande myndigheterna i den så kallade särskilda satsningen mot organiserad brottslighet fortsätter sin kamp mot olika konstellationer via media. Idag publicerade återigen Justitieutskottets ordförande Morgan Johansson sin artikel om en spetsorganisation för polisen, en annan artikel om Handlingsplanen i Östergötland samt en ny artikel om kvällens Uppdrag Gransknings program, TV 1 […]
 • Information: Ordföranden i Justitieutskottets fem förslag mot organiserad brottslighet

  Justitieutskottets ordförande, Morgan Johansson (S) och hans partikollega Elin Lundgren har idag publicerat en debattartikel i GD. Artikeln innehåller en fem konkreta förslag som kan vara viktiga att känna till.