• Nu föreslår SD förbud mot deltagande i “kriminella organisationer”!

  I tider för debatter kring stora samhällsproblem träder alltid populistiska organisationer fram och vill synas och märkas för att vinna röster eller sympatier. Det är därför knappast förvånande att Sverigedemokraterna i samband med dagens riksdagsdebatt kring skottdåden i Malmö försöker plocka enkla poäng genom att lansera en handlingsplan mot organiserad brottslighet.
 • Regeringskansliet bekräftar att informationen kring Paybacks hemställan om remissyttranden meddelats departementen!

  Då det inte finns några villkor förknippade med vilka organisationer som kan komma ifråga som  remissinstans hemställde Payback Sverige nyligen att komma ifråga  i alla ärenden som berör negativ särbehandling av bikerkulturen, bikerklubbar eller enskilda klubbmedlemmar. Fredrik Ahlén, Expeditionschef på Regeringskansliet har nu bekräftat att informationen om Payback Sveriges hemställan om att framöver komma ifråga […]
 • Payback Sveriges Premium Supporter-certikat färdiga och skickas under torsdagen!

  Det Premium Supporter-certikatet som Payback Sverige belönar de bikerklubbar, enskilda personer och företag som betalar in mist 1 000 kr/år i medlemsavgift eller gåva är nu färdiga och kommer idag, torsdag, att skickas till de som inbetalt Premium-summan! Se ytterligare information under medlemssidan: http://www.payback.name/?page_id=4288 PremiumSupportsidan: http://www.payback.name/?page_id=5095
 • Komplett information kring Payback Sveriges Europadomstolsärenden!

        Då Payback Sveriges och Payback Nordens Europadomstolsärenden har ifrågasatts om de ens existerar redovisar väljer vi nu att lägga fram komplett information om ärendena!
 • Payback Sverige startar Sponsorgrupp!

  Payback Sverige inför nu ett nytt verktyg i avsikt att skapa ekonomiska förutsättningar för den fortsatta verksamheten riktad mot all form av negativ särbehandling av bikerkulturen. Vi låter Payback Sveriges ordinarie medarbetare, Anna Hylander berätta:  Jag fick i uppdrag av Payback Sverige att skapa en grupp som arbetar med supporters/sponsorer. Ideén var att vi skulle […]
 • Namninsamling mot västförbud som nästa steg mot riksdagsförslaget om västförbud!

  Payback Sverige drar nu igång en “Namninsamling mot västförbud i offentlig lokal och restaurang”. Namninsamlingen kommer efter avslut den 14 mars att skickas tillsammans med ett informationsbrev till samtliga riksdagspartier före omröstningen i frågan den 29 mars i riksdagen. Skriv på Namninsamlingen och visa att nu är det nog!  Tipsa och övertala också alla dina […]
 • Information till Konstitutionsutskottet inför riksdagsbeslut om västförbud i privat såväl som offentlig miljö!

  Nu närmar sig på allvar tiden för riksdagsbeslutet om ett eventuellt införande av västförbud i såväl privat som offentlig miljö.  Som ett första, av tre, steg i kampen för bikervärldens rätt att även framledes bära väst  har nu Payback Sverige skickat ett informationsdokument till Konstitutionsutskottet inför KU:s kommande beredning av ärendet den 21 och 28 februari […]
 • Regeringsförslag om betydligt utökade övervakningsmöjligheter!

  Regeringen överlämnade under fredagen en proposition till riksdagen med förslag till nya och moderniserade regler när det gäller brottsbekämpande myndigheters tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation. Regeringen har samtidigt också beslutat att det inom ramen för en offentlig utredning ska övervägas om det av rättssäkerhetsskäl finns behov av att offentliga ombud medverkar vid beslut om […]
 • Information om möjligheten till månadsvis Payback-support!

  Payback Sveriges ordinarie medarbetare Anna Hylander har tittat runt på olika alternativ utefter önskemål om spontansupport, månadsvis support och betalnummersupport och avlägger nedanstående  första rapport. Mer information senare om betalnummer, Paypal, sms-support m.m kommer senare. Månadssupport via bank  Har man Nordea som bank finns det något som heter x-tra spar och man hittar det under […]
 • Mejl med information har nu översänts till TV:s samhällsredaktioner!

  Ett mejl med information om dokumentationen i ärendet samt om Händelseförloppet i 30 punkter kring Polisövergreppen i samband med Punisher MC:s julfest har nu avsänts. Mejlet som uppmanar TV-redaktionerna att ta upp och granska hela ärendet har skickats till redaktionerna för Veckans brott, Agenda, Uppdrag Granskning, SVT Debatt samt Kvällsöppet. Ärendet har ju tidigare lagts […]
 • JO-anmälan av Polisövergreppen kring Punisher MC:s julfest nu fritt fram för media att granska!

  Ärendet kring polisövergreppen kring Punisher MC:s julfest är nu fritt fram att granska för media. JO-anmälan, med tillhörande dokumentation, som gjorts av Payback Sverige på uppdrag av Punisher MC och 26 festdeltagare har tilldelats diarienummer: 586-2012. Handläggare på JO-ämbetet är Peter Lidman. JO-anmälan ställdes direkt till Peter Lidman, då han även är handläggare i JO-granskningen […]
 • Öppet brev från Thomas Möller!

                                           ÖPPET BREV                                                               2012-02-08 Detta är […]
 • Payback Sveriges Premium-certikat nu skickat till tryckning!

  Payback Sveriges Premiumcertifikat är nu färdigdesignat och skickat till tryckning. Beräknad trycktid 7-10 arbetsdagar. Därefter levereras dokumentet omedelbart till de klubbar och privatpersoner som valt att inbetala 1 000 kr i Premium-medlemsavgift. Se: http://www.payback.name/?page_id=5095
 • Svar till GT!

  Dummerjönsarnas parad fortsätter i media. Olika aktörer försöker ånyo skaffa sig en välvillig position hos polismyndigheterna genom att försöka blanda bort korten kring polisens kapitala misslyckande kring Malmöskjutningarna genom att försöka dra in mc-klubbarna i saken. Idag är det GT och Peter Bodis som kopplar olika former av smutsiga  grepp. Bodis börjar med att prata om […]
 • Till polis och media: Sluta demonisera mc-klubbarna och börja gräva fakta och jobba brottsbekämpande!

                Polisen har under de senaste åren tillförts historiska resurser. 3 500 fler poliser och ett antal miljarder har tillförts polisväsendet.   Resultatet av satsningen är dock djupt nedslående. Brottsuppklarningsprocenten minskar alltmer även om polisen försöker blåsa upp statistiken genom att avskriva alltfler fall och därigenom förstora upp uppklarningsprocenten. […]
 • Stöd Payback – Stöd dig själv!

  Stöd Payback – Stöd dig själv! Payback Sverige är inte en mans verk. Payback Sverige är inte heller frukten av styrelsens och Paybacks övriga medarbetares arbete. Payback Sverige är hela bikerkulturens egen organisation som vi tillsammans bygger som en front mot all form av negativ särbehandling från myndigheter, media, polis och politiker!
 • Frågeställningar till Polismyndigheten i Skåne

  Payback Sverige skickade ett Öppet brev med frågeställningar till de två enskilda polismän som uttalat sig kring JO-utredningen av masskontrollerna kring Wheel Legs MC:s Österlen Rumble Run för publicering i Ystads Allehanda. Då Ystads Allehanda mejlat att de inte kommer att upplåta vare sig redaktionellt utrymme eller insändarplats för vidare belysning av detta ämne har vi […]
 • Payback publicerar artikel på Sveriges största debattforum om obligatorisk kamera på polishjälmar och polisfordon!!

  Payback Sverige har i avsikt att få ut informationen till allmänheten om de många övergrepp som polismyndigheterna förövade i samband med insatsen mot Punisher MC:s julfest publicerat en artikel på Sveriges största debattforum – Newsmill. Artikeln är upplagd så att den del innehåller direkt information omkring polisövergreppen och även lägger förslag om monterande av kameror […]
 • Korrekt information om rättsläget avseende västförbud i privat och offentlig miljö!

  Västförbud i kommunal regi! Felaktig information har på sistone spridits vad som avser västförbud i såväl offentlig som privat miljö varför Payback Sverige här vill ge bikervärlden den korrekta bilden över läget.
 • Information: Paybacks Sveriges arbetsmetoder och uppnådda resultat nedvärderas och kritiseras inifrån kulturen!

  Payback Sverige är van vid att få kritik från parter utanför bikervärlden. Det är en helt annan sak när kritiken kommer inifrån kulturen. Vi kommer inte här att bemöta kritiken då vi inte vill sänka oss till samma låga nivå och då det är ett främmande fenomen inom kulturen att dryfta saker offentligt.
 • Sanningen om villkoren gällande remissinstanser – Direkt från Regeringen!

  “Det finns inga speciella krav för hur man blir remissinstans” Det har alltför länge florerat rykten och felaktiga fakta kring villkoren för organisationer att bli upptagna såsom remissinstans för kommande lagförslag varför Payback Sverige nu valt att gå till botten med saken och plockat fram fakta i saken direkt från källan, Regeringen.
 • Det grövsta och mest väldokumenterade fallet i svensk bikerhistoria nu JO-anmält!

  Dokumentation Det fall som Payback tidigare skrivit om där polismyndigheten i Skåne bland väldigt många andra övergrepp även förorsakade hjärtstillestånd hos en biker i samband med en julfest hos Punisher MC är nu JO-anmält med Payback Sverige som juridiskt ombud! Fallet som måste vara det överlägset mest väldokumenterade fallet rörande polisiära övergrepp gentemot bikerkulturen består […]
 • Payback Sverige försvarar rätten till valfria fönsterprydnader i klubbhus!!??

  Eskilstuna kommun försöker förbjuda fönsterprydnader i klubbhus! I Eskilstuna kommun har länge förts en infekterad kamp rörande två olika former av ärenden gentemot en specifik mc-klubb. Först försökte kommunen förbjuda mc-västar i krogmiljön. Ett ärende som överklagades av en enskild kommunmedborgare såsom lagen kräver men som drevs och skrevs av Payback Sverige. Ärendet fördes ända […]
 • Riksåklagaren söker prejudikat inom bikerkulturen för ny praxis kring grovt vapenbrott!

  Även i nedanstående refererade fall bör påpekas att Payback Sverige inte på något sätt varit inblandad i processen.  Riksåklagaren söker prejudikat i Högsta Domstolen Riksåklagaren har beslut att överklaga och begära prövningstillstånd i ett ärende rörande vapenbrott hos en person med mc-koppling. Personen har anfört såsom skäl för vapeninnehav att han förvarat vapen i hemmet […]
 • Information om kommande vapenlagstiftning och Polismyndigheterna fick bakläxa!

  Regeringen skickade under fredagen över ett förslag till ny vapenlagstiftning till Lagrådet för yttrande. Förslaget innehåller bland annat följande punkter:
 • Olycklig prejudicerande och särbehandlande dom för bikerkulturen!

  Till att börja med vill vi påpeka att Payback Sverige inte haft någonting med nedanstående rättsfall att skaffa men då fallet pekar på ett väldigt väsentligt problem är det ändå av yttersta vikt att skriva om.
 • Nya tygmärkespriser!

  Payback Sverige har under veckan varit offentligt inaktiva vilket beror på att vi under veckan arbetat intensivt med att färdigställa två för framtiden mycket viktiga rättsfall för bikerkulturen, vilka kommer att redovisas under kommande vecka. Nya tygmärkespriser  Payback Sverige gick under föregående vecka ut med erbjudande om två olika former av klubbmedlemsskap. Ett Premiummedlemskap för 1000 […]
 • Brå svarar Payback Sverige att västförbud inte är en fråga för BRÅ!

  Bakgrund Efter att den lokala Brå-organisationen i Norrköping lagt ett förslag om att “alla symboler som står i strid mot kommunens demokratiska värderingar skulle förbjudas inom kommunens verksamheter” skrev Payback Sverige ett mejlbrev till Brottsförebyggande Rådet centralt.
 • Payback publicerade debattartikel i Norrköpings Tidningar (NT)!

  Med anledning av torsdagens förslag från den lokala Brå-organisationen i Norrköping om västförbud inom kommunens verksamhet publicerade Payback Sverige idag en debattartikel i Norrköpings Tidningar (NT). Länk till Payback-artikeln “MC-västar är här för att stanna!” http://www.nt.se/debatt/default.aspx?articleid=7422643 Länk till Brå-utspelet: http://www.nt.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=7413038 We´ll stand the ground & We won´t back down!
 • Recension av bikerboken ”E DE NATT?? av Lisa Bäckbrant

  Jag fick en tunn bok i min hand och öppnade den utan att veta vad jag hade att förvänta mig. Författaren var okänd för mig och bokens titel: E De Natt gav snarare fler frågor än svar. Men boken fångade mig från första stund. Den handlar om en bikertjej som besöker bikerfester, kör hoj, campar, förälskar […]