Vredens galla över media, kommuner, myndigheter och polis! Del 2

Del 2 fortsätter direkt där del 1 slutade:

Vidare, med vilken rätt överträder och struntar ni fullständigt i de pressetiska reglerna och publicerar namn och bild på mc-klubbsmedlemmar tillsammans med exempelvis inkomstuppgifter, bostadsort med mera så personerna blir än enklare att identifiera. Det är inte straffbart att vara medlem i någon mc-klubb. Det är därför inte heller ett verktyg som kan underbyggas med att utgöra någon form av vare sig brottsbekämpning eller ett led i en kamp mot organiserad brottslighet.

Avtjänat straff = Sonat sitt brott

Av vilken anledning fortfar ni med att publicera bikers brottsregister efter avtjänat straff? I Sverige och andra uppgivna demokratiska statsbildningar lever vi efter principen att när en person avtjänat sitt straff ska han också ha ansetts sonat sitt brott. Med vilken rätt sätter ni er över den rådande rättsprincipen och publicerar upprepade gånger personers brottsregister. De brott ni ständigt hänger över bikers har de redan sonat i motsats till exempelvis polisanställda som närmast aldrig riskerar att åtalas ens oavsett begånget brott och därvid inte heller någonsin kan sägas ha avtjänat och sonat sina brott.

Om polisens störa och förstöra taktik

Polisen har länge ansett sig ha full rätt att trakassera och förfölja bikerklubbar utan att behöva redovisa något som helst lagstöd. De har under många år hänvisat till nolltolerans och på senare allt mer till en så kallad störa och förstöra taktik. Om media, som frekvent skrivit om dessa polisiära företeelser, gjort sitt jobb och ställt konkreta frågor om vilket lagrum polisen har att hänvisa till såsom lagstöd för åtgärderna hade åtgärderna för länge sedan kunnat upphöra då sådant lagstöd självklart inte föreligger! Media har dock valt att stå vid sidan om och bara återge polisens uttalanden i sådana ärenden utan att någonsin ifrågasätta lagstödet.

Polisen har under ovanstående paroller helt ofredat kunnat iscensätta systematiska förföljelser i form av ideliga kontroller av fordon och person med bikertillhörighet. Frekventa razzior och husrannsakningar hos intressanta mc-klubbar som i vissa fall underbyggs i efterhand utefter vilka fynd som görs i samband med razziorna men oftast både före och efter aktionen saknat all form av lagstöd och utgjort olaga åtgärder. Uppräkningen kan hålla på närmast för alltid men det är inte detta inläggs syfte.

Riktiga män lärde sig i förskolan att inte slå tjejer eller de som var mindre

Polisen har under det senaste halvåret också iscensatt i två fall oerhört brutala razzior som är föremål för JO-utredningar i skrivande stund. En av åtgärderna avsåg en julfest hos Punisher MC och en annan en jubileumsfest hos Bandidos. Bägge aktionerna saknade fullständigt lagstöd och hade som gemensamma nämnare omfattande och brutalt våld från polisens sida. Inte bara emot mc-klubbsmedlemmar utan även gentemot många inbjudna vänner och festdeltagare som normalt sett inte bevistar mc-fester. Många av de drabbade var kvinnor vilket inte hindrade maskerade poliser från att släpa dem längre stycken längs marken, pepparspreja och tvinga dem att sitta utomhus i flera timmar i närmast nollgradigt väder iklädda bara blusar och linnen. Redan i förskolan lärde sig riktiga män att man slår inte på de mindre och försvarslösa och aldrig på tjejer. Helt tydligt fick polisen inte sådana moralvärderingar i sig då de utan urskiljning slår och sparkar på både kvinnor och män medan de själva står med hotande och hetsade hundar och maskingevär för att hålla personerna i schack. Att inte tidningarna tagit tag i dessa övergrepp kan bara förklaras av en enda sak. De saknar fullständigt intresse för både rättssäkerhet och för bikers lika rättigheter såsom varande medborgare. Det hittills närmast incestuösa samarbetet mellan media och polis, där allt polisen gör kan tillåtas passera oavsett om åtgärderna har lagstöd eller ej och där polisens version får massmedialt utrymme utan att motsvarande utrymme erbjuds motparten, bikerkulturen, strider i varje enskilt fall mot de pressetiska reglerna.

Orsak och konsekvenssamband

Även när det gäller bikers och inte bara anhöriga måste vi dock ställa de viktiga frågorna: Har ni massmediarepresentanter och polisanställda någonsin funderat över att personerna ni kriminaliserar och förstör framtiden för är vanliga människor med hus, lägenhet, barn, kvinnor? Att de är vanliga hederliga människor med vanliga, hederliga arbeten? Förstår ni media egentligen vad ni gör mot dessa bikers när ni publicerar deras namn, bild och andra uppgifter bara för att tjäna några futtiga extrakronor på att sälja lösnummer? Att ni oavsett om personerna har något brottsregister, faktiskt sonat sina brott och därmed inte längre ska pekas ut såsom brottslingar mer att ni genom personernas medlemskap allena kriminaliserar dem i allmänhetens ögon? För ett medlemskap som är helt lagligt enligt såväl grundlag som Europakonventionen?

Förstår ni polisanställda i sin tur vad ni gör när ni kontaktar arbetsgivare och pratar om att personerna är kriminella och/eller medlemmar i så kallade kriminella gäng? Eller när ni kontaktar skolperonal och berättar om olika bikers helt legala rätt att vara medlemmar i en bikerklubb? Förstår ni vad det får för konsekvenser för den enskilda personen ifråga? Att han om han sparkas kommer att bära avskedsanledningen med sig i pappren i resten av sitt liv vilket direkt kommer att förhindra nya anställningar? Och, att ni därigenom lämnar personer utan något som helst annat val än att skaffa sig en försörjning genom den svarta marknaden? Är ni kapabla att inse dessa konsekvenser av ert handlande? Förstår ni att det föreligger ett direkt samband mellan er handling och konsekvenserna för offret, bikern?

Länk till del 1 i serien:
http://www.payback.name/?p=7095

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin