• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Polishögskolans undervisningsmaterial visar att polisversionen om bikerkriminalitet skrevs före mc-klubbsetableringarna!

Polishögskolans undervisningsmaterial visar att polisversionen om bikerkriminalitet skrevs före mc-klubbsetableringarna!

Så kallade experter på mc-klubbar brukar hänvisa till att alla bikerförföljelser startade med det s.k mc-kriget vilket inte alls är korrekt. MC-förföljelserna startade med att den suspekta canadensiske journalisten och författaren Yves Lavingne tillsammans med FBI-anställda och representanter för Canadensiska polisen åkte runt till Sveriges Polismyndigheter på föreläsnings- och materialutdelningsturné under 1989. Materialet som därvid fick en snabb spridning till polisen i Sverige blev grundläggande för den demoniseringskampanj mot mc-klubbarna som därvid startades upp. Materialet innefattade information om polisens arbetssätt i Staterna och Canada utefter den så kallade nolltoleransprincipen, begreppsförklaringar och märkesbetydelser samt om vilka brottstyper mc-klubbarna utövade. Uppgifter som redan från början var felaktiga och som därefter aldrig ifrågasatts eller omtolkats.

Payback Sverige har i sitt arkiv tillgång till sex olika arbeten vilka samtliga använts såsom undervisningsmaterial på Polishögskolan från 1991 och som helt författats utefter Lavignes felaktiga uppgifter. Genom att läsa igenom dessa arbeten får man en klar bild av vad som senare skulle följa. Vilka brottstyper mc-klubbarna skulle lastas för samt vilka metoder som skulle komma att användas av polisen i avsikt att trakassera och förfölja bikerklubbarna. I dessa rapporter döljer sig nämligen den verkliga och ursprunliga sanningen om stigmatiseringen och kriminaliseringen av bikerklubbarna samt bevisen för att kriminalitetstyperna bestämdes av polisen innan många klubbar ens etablerat sig i Sverige!

Såsom journalister och massmedieföretag står det självklart media fritt att begära ut nedanstående specificerade offentliga handlingar och omrevidera historien om bikerkulturen i Sverige och framförallt granska vad som kom först – bikerklubbarnas påstådda kriminalitet eller polisens påståenden om klubbarnas kriminalitet. Ni kommer att bli förvånade och upplysta…

Hells Angels och andra ”outlawklubbar”, Författare: C.I.A.O, Oktober 1991

Hells Angels och dess anknytning till Malmöregionen, Anonyma författare, Specialarbete, Vårterminen 1993

HD-klubbar i Stockholmsområdet, Författare: The Man, Specialarbete, Vårterminen 1993

Outlawklubbar i Stockholms Län. Författare: Jörgen Källström, Catharina Thorstensson, Specialarbete, Höstterminen 1995

MC-gängsgrupen i Västerort Stockholms län, Författare Amanda Streijffert, Specialarbete, Vårterminen 1997

Gäng bland intagna på Kriminalvårdsanstalt, Kriminalinspektör Per Jaldung Rikskriminalpolisen, Specialarbete 1998

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin