Vredens galla över media, kommuner, myndigheter och polis! Del 1

Jag har blivit varse att det är människors liv jag skriver om. Livsöden är inte oberörbara men kräver en särskild omsorg. En medmänsklig varsamhet är på sin plats. Det etiska ansvaret människor emellan måste alltid utgå ifrån respekten för individens integritet. Ur doktorsavhandlingen Vagabond MC : Gemenskap, manlighet och marginalitet – Stig Grundvall

Tillägnad media: Att överträda sitt juridiska och etiska mandat!

Därför, att jag är biker och bikers är mitt folk gör det mig också heligt förbannad när jag ser det bokstavligt talat barbariska svineri som idag drabbar bikerkulturen och dess medlemmar. För det är vårt liv ni spottar på! Det är vår tro ni skändar! Det är allt vi är och står för ni så djupt kränker, föraktar och drar i smutsen.

Ni ser inte alls till helhetsbilden och inser därför inte heller vidden av era handlingar. Att spåren av era gärningar inte stannar här utan leder vidare, långt, långt vidare. För det är inte bara vi bikers som drabbas. Det är till nästan lika delar våra barn, fruar, tjejer och släktingar som ni utlämnar, våldtar och offentligt lynchar i press och media. Ty när ni med namn, bild och bostadsdorter utelämnar oss utlämnar ni även dem till allmänhetens spott, spe och mobbpatruller!

Har ni en enda gång ens skänkt den minsta lilla tanke åt det faktum att ni fördärvar dessa fullständigt oskyldiga människors rykte, liv och leverne inte bara idag, här och nu, utan i många fall kanske för all framtid. Att ni tar in dem och likställer dessa anhöriga med oss och därmed gör dem till lika delar av den orättfärdiga stämplings- och stigmatiseringsprocess ni driver gentemot bikerkulturen. En process som därför skördat horder av oskyldiga, civila offer där ni, media, har iklätt er rollen av militära ingenjörstrupper som bokstavligen bereder sig väg genom att urskiljningslöst hugga ner allt och alla i dess väg.

Är ni så till den grad i avsaknad av all form av mänskliga känslor att ni överhuvudtaget inte begriper och ej heller kan sätta er in i vilken tragedi som drabbar dessa människor eller vilka oreparabla skador ni dem åsamkar? Förstår ni inte eller vill ni helt enkelt inte förstå?

Hatet, mot de som våldtar ”mitt folk”, och förgriper sig på alla de som genom släkt och vänskap nära bikers levande är, utgör samtidigt det bränsle som driver Paybacks arbete framåt. Det som näringsger och dagligen göder och på-nytt-föder vårt skrivande och agerande för bikers rättigheter. För dessa mediala övergrepp har ni ingen som helst rätt att begå. Vare sig juridiskt eller moraliskt. Ni har genom dessa handlingar passerat och gått långt över gränsen för vad människor har rätt att företa sig gentemot subkulturer, medborgare eller medmänniskor. Och, för detta saknar ni all form av befogenhet och inte heller har någon gett er mandat för att exekutera mediala folkmord! Ty inget politiskt parti har haft massmedial lynchning eller offentlig medborgaruthängning på vare sig agendan, något valmanifest eller enskilt partiprogram och än mindre finns det legalt stöd eller stöd i de pressetiska reglerna för era mediala lynchkampanjer varför ni för dessa kampanjer utan vare sig folkets mandat, stöd eller röst! Ty dessa kampanjer och reportage om bikers och bikerklubbar utgör ingenting annat än förtal och ärekränkning i, inte i dess renaste, utan i dess allra lägsta och smutsigaste form!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin