Samlad vittnesbörd om polisens olaga hot och otillåtna påverkan!

Payback Sverige har under de senaste veckorna publicerat sex olika inlägg i en serie om polismyndigheternas olaga hot och otillåtna påverkan i olika ärenden med anknytning till bikerkulturen. Tar man ett och ett inlägg för sig så framstår kanske de polisära övergreppen för en ovetande allmänhet såsom en tillfällighet men lägger man dem tillsammans så framträder en bild med systematiska och omfattande övergrepp riktade mot en och samma miljö- bikerkulturen. Och, då kan inte heller polisens olika former av olaga hot och påtryckningar bortförklaras.

Två av inläggen består av källor som inte velat framträda med namn för att inte riskera än fler repressalier. Ett av dessa vittnesmål inkom i oktober 2009 och ett mitt under pågående reportageserie i år 2012. Självklart förtar det något av trovärdigheten av inläggen men då media oftast publicerar och godtar anonyma poliskällor, och sådana källor aldrig skulle riskera repressalier, så bedömer vi det likväl vara av största vikt att i nuläget publicera anonyma vittnesmål då det i längden kan leda till att fler personer verkligen vågar höra av sig till oss och berätta om olika övergreppsarter från polismyndigheternas sida.

Fastighetsägare vittnar om polismyndigheternas olaga hot
http://www.payback.name/?p=6943

Polisen bombhotar nyhetsredaktion! Om polisens olaga hot med bikeranknytning!
http://www.payback.name/?p=6963

Polisen använder bevakningskostnader som medel för otillåten påverkan och olaga hot!
http://www.payback.name/?p=6969

Polisen sänker festivalers bevakningskostnader som tack för infört västförbud! Om polisens otillåtna påverkan och olaga hot
http://www.payback.name/?p=6983

Krogägare vittnar om polisens olaga hot och otillåtna påverkan
http://www.payback.name/?p=7043

Om polisens olaga hot och otillåtna påverkan av media
http://www.payback.name/?p=7067

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin