• PremiumSupportsidan för 2013 nu publicerad!

  PremiumSupportsidan 2013 nu publicerad Anslutningen av klubbar såsom Premiummedlemmar har varit mycket god under de fjorton dagar som möjligheten att inbetala medlemsavgift för 2013 varit öppen! Vi tackar för förtroendet och hoppas att många fler klubbar väljer att ansluta sig och stödja Payback Sveriges verksamhet och arbete mot negativ särbehandling så vi kan agera med […]
 • Svar på Stadsbyggnadsnämndens Yttrande till JO inlämnat! Polisanmälningar mot västförbuden fortsatt under utredning!

  Angående JO-utredningen mot Eskilstuna Kommuns Stadsbyggnadsnämnd Payback Sverige är juridiskt ombud i tre olika ärenden som är föremål för utredning hos JO. Ett ärende berör polisövergreppen i samband med julfesten hos Punisher MC för inbjudna vänner. Ett andra ärende berör legaliteten för polisen att väldigt frekvent under sex års tid trakassera och kontrollera en enskild klubbmedlem. Ett tredje berör ärendet […]
 • Busted Knuckles ordnar Payback-försäljning på Telge Choppers Vinterfest på lördag!

  Lördagen den 1 december håller Telge Choppers MC en “Vinterfest”. Payback Sveriges officiella supportartikelförsäljare kommer att vara på plats och förutom sina egna produkter även sälja Payback Sveriges produkter. Busted Knuckles kommer att: –  Sälja Payback Sveriges hojdekaler –  Sälja Payback Sveriges bildekal –  Sälja Payback Sveriges tygmärken till medlemspris och till icke medlemspris –  Ordna med och ta […]
 • Polismyndigheten i Västmanland sekretessbelägger lagstridigt JO-svar!

    JO prövar inte polisens olaga åsiktsregistrering vid Payback Resistance Run! Det solklara rättsövergreppet med åsiktsregistrering som tongivande element i samband med Payback Resistance Run föranleder ingen prövning av JO efter att polisen inkommit med sitt svar. Payback Sverige och Advokatbyrån Salmi & Partners har inte kunnat ta del av Polisens svar varför inte kontrollen […]
 • Payback Sverige uppmanar klubbar och enskilda att kolla om de utsatts för olaglig övervakning, registrering m.m!

  Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden har till uppgift att kontrollera registrering och tvångsmedelsanvändning Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden har till uppgift att på begäran av enskild eller person kontrollera om han eller hon har utsatts för hemliga tvångsmedel eller har varit föremål för polisens personuppgiftsbehandling och om tvångsmedelsanvändningen och därmed sammanhängande verksamhet eller om personuppgiftsbehandlingen har skett i enlighet […]
 • Datainspektionen fastslår att polisen bryter mot lagen samt polisiärt metodfel vid registrering av personer!

  Datainspektionen förelägger Polismyndigheter att åtgärda metodfel i samband med personregistrering Datainspektionen kritiserar polisen i Jämtlands Län samt Polisen i Västmanlands län på fem respektive sju punkter samt förelägger polismyndigheterna att senast den 15 februari 2013 vidtagit åtgärder och införa rutiner för att säkerställa att polismyndigheterna fortsättningsvis inte agerar i strid med gällande lag. Polismyndigheterna ska […]
 • Polisen gör sig skyldig till grundlagsbrott genom försvårande av distribution av Hells Angels-box!

  Grundläggande fakta rörande brott mot Yttrandefriheten och/eller Tryckfriheten Yttrandefriheten och Tryckfriheten är två av de starkaste och mest grundläggande rättigheter som medborgarna i varje land äger. Skyddet uttrycks mycket starkt i såväl grundlagen som i Europakonventionen. Grundlagsskyddet består i att ingen myndighet eller andra organ får ställa upp eller verka för eller försöka hindra tillverkning eller distribution av […]
 • Guillou och G W Persson bekräftar att polisen bojkottar journalister som inte skriver som polisen vill!

  Veckans brott den 13 november, del 5/10 2012, innehöll bland annat ett högintressant samtal mellan författaren och journalisten Jan Guillou samt kriminoligiprofessorn Leif G W Persson. Samtalet utspann sig mycket omkring kriminalreportrar och symbiosen mellan media och polis. Det som Payback Sverige hela tiden hävdat, nämligen att polisen vägrar ge media material om de inte skriver […]
 • Västbärande handlar om frihet – Massiv polisnärvaro är en maktsignal!

  Såsom vi utlovade under gårdagen återkommer vi till artikeln med Rikskriminalens mc-expert, Lars Öjelinds uttalanden. Öjelind uttalade apropå filmning i rättssal följande: Det är rent stötande och menar att det på samma sätt som en våst kan upplevas som en maktsignal. Västbärande is a way of life för bikers och ingen maktsignal
 • Tragisk MC & Payback Sverige slår tillbaka i Kungsbackas största tidning!

  Vi uttalade tidigare att det viktigaste resultatet av den utlysta presskonferensen var att vi tack vare det greppet tog oss in i matchen och därigenom skapade möjligheter framöver att kunna komma till tals i ärendet så inte polisens och kommunens påståenden får stå oemotsagda. Speciellt viktigt är det för Tragisk MC och dess enskilda medlemmar […]
 • Polisen kränkt av namnpublicering och filmning!

  Polisen i form av Rikskriminalens främste mc-klubbsexpert, Lars Öjelind, uttalar sig kring företeelsen att filma och lägga ut namn på poliser och myndighetspersoner på internet. Han säger i en artikel i Svenska Dagbladet följande: Det är rent stötande och menar att det på samma sätt som en våst kan upplevas som en maktsignal. Man kränker […]
 • Guillou, Kriminologer och Forskare djupt kritiska till Wierups journalistik och Megaboken!

  Payback Sverigehar tidigare publicerat en intervjuartikel där två kriminologer och en forskare uttalade sig väldigt kritiskt till Lasse Wierups journalistik. Länk till artikeln bifogas nedan. Nu sållar sig Jan Guillou till denna skara genom ett mycket skarpt uttalande i Aftonbladet. Att Gullou syftar på den bok om den patologiska lögnaren Mega som Lasse Wierup skrev […]
 • Rättsligt efterspel + utvärdering av ärendet kring Tragisk MC:s klubblokal! Del 4/4

  I det sista inlägget i serien kring inledningen av ärendet kring Tragisk MC:s uppsägning av klubblokalen kommer vi att redogöra för vår sidas syn på utfallet kring presskonferensen samt om hur ärendet ämnas driva vidare framöver. Självklart kommer ärendet även framöver att uppdateras på Payback efterhand som det fortlöper.
 • Den fulla sanningen kring uppsägningen av Tragisk MC:s klubblokal! Del 3/4

  Vi fortsätter rapporteringen kring Kungsbacka Kommuns uppsägning av Tragisk MC:s klubblokal utefter polisens inrådan och information. Idag publicerar vi de dokument som författats av Tragisk MC rörande sin plats i bikerkulturen, Tragisk MC:s syn på saken samt hur ärendet initierats, vad som framgår i uppsägningen samt hur uppsägningen egentligen gick till.
 • Tidningsartikel + Payback Sveriges skrivelse i ärendet kring Tragisk MC:s klubblokal! Del 2/4

  Vi fortsätter rapporteringen kring ärendet gällande Kungsbacka kommuns uppsägning av Tragisk MC:s klubblokal med att återge Payback Sveriges inställning i frågan samt länk till en artikel publicerad i Kungsbackas största tidning, Norra Halland, idag fredag. Då ärendet berör två saker, dels den juridiska aspekten och dels påståenden om en kriminell mc-miljö bemöter Payback bägge sakerna […]
 • Det direkta resultatet av Tragisk MC:s och Payback Sveriges presskonferens! Del 1/4

  Tragisk MC:s och Payback Sveriges inbjudan till presskonferens kommer att utvärderas och informeras i fyra olika inlägg som kommer att publiceras under fredagen och lördagen. Det omedelbara och direkta resultatet av initiativet kan tas del av via nedanstående länk. Inslaget kring ärendet finns mellan 9.54 minuter in i programmet och 12.46. Tragisk MC:s talesman Bengt-Gunnar […]
 • Samtliga frisläppta för “mc-attacken i Smedby”!

  Det medialt väldigt uppmärksammade fallet kring den så kallade “mc-attacken i Smedby” fick som första rättsliga resultat att samtliga tidigare häktade personer idag försattes på fri fot! Dagens besked innebär med största sannolikhet också att ingen kommer att dömas för grovt rån. Sanslöst oproportionell mediabevakning och säkerhetskontroll! Det kan konstateras att den mediala bevakningen i […]
 • Rikskriminalen backar ytterligare om mc-klubbar i den Nationella Lägesbildsrapporten!

  Payback Sverige har under de senaste åren fört en intensiv kampanj mot polisens uttalande om kriminella mc-klubbar. Vi har ävem vunnit direkta rättsfall där frågan varit avgörande och där Rikskriminalen skickat fram sin främsta så kallade mc-gängsexpert, Lars Öjelind, att föra polismyndigheternas talan. Kampen har haft tre otvetydiga resultat: 1. Vi har vunnit rättsfallen och få fastslaget att […]
 • Fritt fram att betala medlemsavgift till Payback Sverige för 2013!

  Då flera klubbar och enskilda personer inbetalt medlemsavgift och Premium-medlemskap för 2013 börjar vi nu istället att registrera alla inkommande avgifter såsom medlemsbetalning för 2013. Det innebär att det nu är fritt fram att betala medlemsavgift för 2013!
 • Resultatet av skräckpropagandan mot bikers: Ingen vågar stannar och hjälpa omkullkörd motorcyklist!

  Det absurda resultatet av den mediala skräckpropagandan mot bikers kan direkt avläsas i samband med att en mc-förare körde omkull och blev liggande mitt i en korsning. Ingen stannade för att se hur föraren klarat sig eller för att tillse att han fick erforderlig hjälp. Istället blev han “nästan” påkörd”, enligt ett vittne som iakttagit olyckan […]
 • Påminnelse till media om presskonferensen i ärendet kring Kungsbacka Kommuns uppsägning av Tragisk MC:s hyreskontrakt!

  Med anledning av att presskonferensen gällande Kungsbacka Kommuns uppsägning av Tragisk MC:s klubblokal utlystes redan den 1 November och för att därför inte riskera att evenemanget fallit i glömska går vi härmed ut med en påminnelse och en förnyad inbjudan till veckans presskonferens. Tragisk MC och Payback Sverige inbjuder media till presskonferens Tragisk MC och Payback Sverige hälsar […]
 • Danska kriminologen Joi Bay om bikerkriminalitet, polistaktik och polisens arbetsmetoder!

  Den mycket ansedda danska kriminologen Joi Bay, som för övrigt framlevt sex år inom bikerkulturen och därmed förstår bikerkulturen inifrån, har bland annat skrivit om olika bikerkulturella företeelser. Vi ska här citera en del av vad Joi Bai egentligen uttalat:
 • Sweden Rock får betala maxnota från polisen och överklagar beslutet!

  Polisen har nu beslutat att Sweden Rock Festival ska betala maxnota för polisbevakningen under festivalen 2012. Polisens bevkaningskostander innebär att arrangörer informeras i förskott om en beräknad bevakningskostnad som inte får överskridas när den slutliga polisnotan fastställs.
 • Polisen ljuger om vapenanvändning för att få igenom närmast allomfattande telefonavlyssning!

  Tullen och Polisen överlämnade den 30 oktober en rapport om 2012 år vapenbeslag under till regeringen vilket fick Svenska Dagbladet att skriva en uppföljande artikel.
 • MYCKET VIKTIGT! Fem fall av västförbud, person- och föreningsförbud polisanmälda i unikt samarbete!

  Europadomstolsärenda om västförbud nedlagda! Europadomstolsärendena om västförbud i privat och offentlig regi är nedlagda. Orsaken är att Europadomstolen bedömer att de nationella rättsmedlen inte var uttömda. Inga vidare komentarer eller utefter vilken grund ärendena bedöms vara ofullständigt isensatta har lämnats från Europadomstolen.
 • Eskilstuna kommun besvarade inte JO:s frågor! Åläggs att inkomma med förnyat yttrande!

  Eskilstuna kommun, och i detta ärendet specifikt Stadsbyggnadsnämnden fortsätter att uppvisa ett totalt förakt för lag, ordning och myndigheter. Stadsbyggnadsnämnden skulle senast den 12 november inkommt med ett fullödigt svar till JO rörande orsaken till att nämnden i strid med Förvaltningslagen inte utförde rätttidsprövning av inkommen inhibitionsbegäran och överklagande och därefter skickade dokumenten vidare till […]
 • Tragisk MC och Payback Sverige inbjuder media till presskonferens!

  Svar från kommun och polis på tidigare inbjudan till offentlig paneldebatt Ulrika Granfors, Fastighetschef i Kungsbacka kommun, har mejlledes meddelat följande rörande tidigare inbjudan till paneldebatt kring uppsägningen av Tragisk MC:s klubblokal: Vi har enligt reglerna i Jordabalken meddelat föreningen att vi inte kommer att förlänga hyresavtalet. Vi har inte för avsikt att delta i […]
 • Busted Knuckles säljer Payback-artiklar hos Side By Side MC, Årsunda, lördagen den 3 november!!

  Payback Sveriges ordinarie supporterartikelförsäljare, Busted Knuckles, kommer lördagen den 3 november att vara på Side By Side MC, Årsunda och sälja Payback supportartiklar såsom tygmärken och hoj- och bildekaler. Det går även bra att på plats lösa alla former av medlemskap samt förhandbetala och beställa supportglas eller jättetygmärken. Busted Knuckles kommer även att vara på […]
 • JO utreder inte polisinsatsen vid Chappen! Polisens dokumentation utgallrad!

  JO har beslutat att inte inleda någon utredning rörande polisinsatsen vid High Chaparral i samband med arrangemanget “Till minne av Swedish Bike Meet”. I beslutet står följande: Handlingar rörande polisinsatsen har infodrats och granskats.
 • Payback-advokat står upp för bikers rättigheter!

  Reprisering av äldre inlägg är ibland berättigade då de kan tillföra mycken kunskap och därvid förtjäna förnyad publicitet. En av Payback Sveriges sex samarbetsadvokater, Anders Lindstrand, framträdde i april 2012 i radiointervjuer där han verkligen fick ut sitt budskap och stod upp för bikers rättigheter på ett högst förtjänstfullt sätt och samtidigt angrep polismyndigheternas arbetsmetoder mot […]