• Payback Sverige presenterar fakta omkring lobbyistanklagelser!

  Payback Sverige beskylls med jämna mellanrum av dels GP och dels Lasse Wierup för att vara lobbyister för en specifik mc-klubb. Att det är just de två nämnda aktörerna som påstår detta är ju ingen tillfällighet då de under en lång tid varit de mest polisvänliga  aktörerna på marknaden. Man skulle ju kunna kalla dem […]
 • G W Persson står upp för Hells Angels MC:s rätt att ge sin syn på klubben och dess verksamhet!

  Polisen i Västmanland, i sedvanligt samarbete med Lasse Wierup, har fört en kampanj mot Hells Angels MC-boxen “The True Story”. En kampanj som fått till resultat att ett antal stora aktörer inte längre säljer boxen. Uppfriskande är då att Leif G W Persson i gårdagens “Veckans Brott”, efter 1.14 i klippet, rekommenderar två deckare och just […]
 • F.d Rikspolischef avslår polisbegäran om hemlig avlyssning mot grova vapenbrott!

  Före detta Rikspolischen och samt ordförande i Högsta Förvaltningsdomstolen 2007-2011, Sten Heckscher överlämnade idag till regeringen betänkandet Avlyssning mot grova vapenbrott? (SOU 2012:85). Bakgrund Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation innebär att innehållet i till exempel telefonsamtal, e-post, SMS och telefax avlyssnas i syfte att utreda ett brott. För att denna metod ska få användas krävs (utom […]
 • Debatten om kriminalisering fortsätter och Payback Sverige rättar faktafelen!

  En för bikers väldigt intressant debatt har under de senaste dagarna uppstått i Blekinge Läns Tidning (BLT). Sylvia Asklöf Fortell inledde debatten genom att angripa Sverigedemokraternas kriminaliseringsmotion som Payback Sverige tidigare skrivit om. I dagens BLT fick hon mothugg från en Stellan Lundin varpå hon också svarade direkt i tidningen. Vi tittar på varje enskild artikel […]
 • Info: Reformerad polisutbildning + civilanställda kan få polisbefogenheter!

  Reformerad polisutbildning Polisen ska refomeras. Regeringen har gett Rikspolisstyrelsen i uppdrag att utveckla polisens grundutbildning. All grundutbildning ska fortsättningsvis bedrivas som uppdragsutbildning vid universitet eller högskola. Uppdraget vad gäller grundutbildningen ska genomföras skyndsamt och resultaten redovisas i en rapport till regeringen senast den 31 december 2013.
 • Info: Regeringens skrotar utredningsförslaget om slopade polisbevakningskostnader och begär ny utredning!

  Regeringen beställde en utredning kring polisens bevakningskostander som leddes av förre rikspolischefen Björn Eriksson. Utredningen föreslog att helt slopa notorna för idrottsaktiebolagen.
 • I 86 % av fallen är hemliga tvångsmedel värdelöst som brottsbekämpning!

  Tillstånden till hemlig avlyssning och övervakning ökade under 2011 med 65 procent. Regeringen anför dock att jämförelsen haltar då redovinsningsmetoden ändrats. Teleavlyssning och teleövervakning har tidigare redovisats som ett enda ärende även i de fall tillståndet avsett flera teleadresser. I redovisningen för 2011 registreras varje adress som ett tillstånd när det gäller samma person och […]
 • Payback Sveriges TV-debatter: Kortfakta med inbyggd analys!

    Det finns så mycket att säga och analysera kring de två TV-debatter som Payback  Sverige deltog i att vi valt ett lite annorlunda koncept att presentera vår utvärdering denna gång. Vi delar upp den i två bitar: Debatterna och debatternas aktörer samt Kortfakta kring debattämnena. Det blir betydligt mer snabb- och lättläst info med detta […]
 • Gone But Not Forgotten

  Det tycks att ju äldre vi blir ju fler av våra bikerbrödrar kör vidare mot andra mer fjärran highways där vi alla en dag kommer att samlas och fortsätta att köra våra hojar. Saknaden av alla de bikers man känt och som inte längre finns med oss och ibland oss inspirerade till denna text och […]
 • Klubbmedlem = Brottsling? Ett äldre inlägg i dagens debatt kring kriminalisering!

  I ett annat sammanhang skrev undertecknad nedanstående artikel år 2000 som publicerades i Scanbike. Att allting går igen och kommer tillbaka kan lätt konstateras vid genomläsning av denna artikel då den avsåg just ett förslag kriminaliserande av deltagande i eller stöd till föreningar: Klubbmedlem = Brottsling?                                   Scanbike nr 3/2000 Ja, detta kan mycket väl bli […]
 • Caroline Szyber (KD) okunnig rörande fakta kring tidigare utredningar om legaldefinition eller deltagande i eller stöd till “kriminell organisation”!

  Kristdemokraten Caroline Szyber föreslår att det ska utredas ett förbud mot deltagande i alternativt stöd för/i/till så kallade kriminella organisationer. Anledningen är enligt Szyber att saken inte tidigare utretts. Faktum är dock att saken tidigare utretts utefter en motion som lagts av, just det, Kristedemokraterna vilket tydligt framgår ur nedanstående länkar. Likaså vill Szyber inte heller […]
 • Inlägg från Tragisk MC!

  Till Kungsbacka kommun och alla dess invånare Jag har idag med glädje mottagit beskedet om att göra om hela processen, angående vräkningen av Tragisk MC .Detta bevisar två saker, det är nog alla överens om. För det första, att vi har haft rätt i sak hela tiden, och att kommunens agerande vållat mycket förbittring, bland […]
 • Info om sanslös SD:s motion mot organiserad brottslighet!

  Det finns yttterligare en motion riktad mot organiserad brottslighet som lagts fram för riksdagen 2012/13. Förslaget kommer från Sverigedemokraterna och har beteckningen 2012/13: Ju288. Motionen innehåller helt häpnadsväckande förslag som skulle upphäva närmast all form av rättssäkerhet varför den verkligen bör genomläsas av alla! Motionstexten lyder som följer:
 • Information om Kriminaliseringsförslaget från Kalla Fakta-debatten!

  Denna veckan har vi tänkt titta på de aktuella förslag om att kriminalisera organisationer, titta på olika fakta som dels framkom ur debatterna i Kalla Fakta och i TV4 Nyhetsmorgon, fakta som inte framkom i debatten samt djupare analysera aktuella debatter samt titta på vem som verkligen är den bakomliggande aktören som styr marionettdockorna. Vi börjar […]
 • Kungsbacka Kommun tvingas fatta nytt överklagningsbart uppsägningsbeslut rörande Tragisk MC:s lokal!

  Payback Sverige och Tragisk MC har i ärendet kring Kungsbacka Kommuns uppsägningen av Tragisk MC:s klubllokal anlitat advokatbyrån Salmi & Partners. Advokat Ismo Salmi har, utefter samråd med Payback Sverige och Tragisk MC, ifrågasatt lagligheten samt befogenheten i att Kungsbacka Kommuns Fastighetschef Ulrika Granfors på eget bevåg utan att i förväg informera nämnden fattar ett […]
 • Payback Sverige bjuder in till årsmöte den 30 mars 2013!

  Payback Sverige kommer att avhålla årsmöte den 30 mars 2013. Plats: Vipers MC Norrköpings lokaler på adressen Sjötullsgatan 3 i Norrköping. Tid: 17.00
 • Helt oproportionell och ounderbyggd razzia mot Hells Angels MC, Norrköping!

  Polisen slog vid 04.30-tiden i natt till mot Hells Angels MC:s i Norrköpings lokaler. Ett 20-tal tungt beväpnade poliser bröt utan att i förväg identifiera sig sönder dörren till lokalen och tog sig in. Väl inne fortsatte polisstyrkan med att vandalisera inredningen, bortföra personer samt beslagta datorer, dokument samt en större mängd sprit och öl. […]
 • En analys av förbuden mot Hells Angels MC i Tyskland! Social Rasism!

  Historiska förbud och försök till förbud Hamburg 1983 förbjöds Hells Angels MC att bära klubbsymboler öppet inom Hamburgs stadsgränser. Beslutet fattades av politiker med anledning av att medlemmar i HAMC Hamburg var misstänkta för brott. Dessa medlemmar åtalades för brott och HAMC Hamburg åtalades som grupp för att vara en kriminell organisation enligt §129 i […]
 • Payback Sverige i tre olika TV-forum under ett dygn!

  Payback Sverige har lyckats framföra sin syn i kriminaliseringsdebatten  kring mc-klubbar i tre  olika TV-program och sändningar och samtidigt både tagit sig in i debatten och spridit information om Payback Sveriges arbete och verksamhet. Payback har under det senaste dygnet fått mediatid i såväl debatten i TV 4:s Kalla Fakta, medverkat i TV 4:s Nyhetsmorgon […]
 • Faktasamling inför Kalla Fakta-programmet på onsdagskvällen!

  Inför onsdagskvällens Kalla Faktaprogram som ligger till grund för en efterdebatt kring frågan om samhället ska kunna eller bör förbjuda mc-klubbar är det av hänsyn till vikten av allsidig nyhetsrapportering av största betydelse att publicera fakta kring olika sakförhållanden. Vi väljer därför att länka till nedanstående artiklar:
 • Payback Sverige medverkar i direktsänd TV-debatt onsdag kväll!

  Kalla Fakta på TV 4, onsdag 21.30, uppges handla om Hells Angels MC. I programmet medverkar även Payback Sveriges advokat Anders Lindstrand via en intervju. Direkt efter programmet följer därefter en direktsänd debatt på TV 4 News kl 21.55. Debatten har som tema huruvida mc-klubbar ska kunna/borde förbjudas. Payback Sverige har blivit inbjudna till debatten […]
 • Rikskriminalen och Säpo får tillgång till signalspaning!

  Från 1 januari i år kommer Säpo och Rikskriminalpolisen att få ta del av och beställa Försvarets Radioanstalts, FRAs, signalspaning. De regler och förbehåll som gäller för andra myndigheter kommer att gälla även när polisen vill använda signalspaning från FRA. För att de ska få hämta in uppgifter gäller syften som att till exempel kartlägga terrorism eller annan […]
 • Ännu ett steg mot Polissstaten! Media Markt viker sig och slutar sälja HA-box! Bojkotta Media Markt!

  Polisen har flyttat fram ställningarna yttterligare ett steg. Inte nog med att de som Guillou och G W Persson styr media och journalister genom att stänga ner kritiska röster från nyhetsflödet vilket kan tas del av genom nedanstående länk till intervjuinslaget. Nu har de även förmått den veka hemelektronikkedjan Media Markt att dra in en […]
 • Info: Författningsförslag om en sammanhållen polismyndighet

  Payback har tidigare berättat om förslaget om en sammanhållen polismyndighet. I uppdraget ingick även för kommittén att lägga fram vilka konkreta lagförslag som behövs för genomförandet vilket skedde i veckan och vilka kan tas del av via nedanstående länkar. Kvarstående arbete för kommittén är att redovisa utredningens resultat gällande frågan om ett fristående organ ska […]
 • PremiumSupportsidan för 2013 nu publicerad!

  PremiumSupportsidan 2013 nu publicerad Anslutningen av klubbar såsom Premiummedlemmar har varit mycket god under de fjorton dagar som möjligheten att inbetala medlemsavgift för 2013 varit öppen! Vi tackar för förtroendet och hoppas att många fler klubbar väljer att ansluta sig och stödja Payback Sveriges verksamhet och arbete mot negativ särbehandling så vi kan agera med […]
 • Svar på Stadsbyggnadsnämndens Yttrande till JO inlämnat! Polisanmälningar mot västförbuden fortsatt under utredning!

  Angående JO-utredningen mot Eskilstuna Kommuns Stadsbyggnadsnämnd Payback Sverige är juridiskt ombud i tre olika ärenden som är föremål för utredning hos JO. Ett ärende berör polisövergreppen i samband med julfesten hos Punisher MC för inbjudna vänner. Ett andra ärende berör legaliteten för polisen att väldigt frekvent under sex års tid trakassera och kontrollera en enskild klubbmedlem. Ett tredje berör ärendet […]
 • Busted Knuckles ordnar Payback-försäljning på Telge Choppers Vinterfest på lördag!

  Lördagen den 1 december håller Telge Choppers MC en “Vinterfest”. Payback Sveriges officiella supportartikelförsäljare kommer att vara på plats och förutom sina egna produkter även sälja Payback Sveriges produkter. Busted Knuckles kommer att: –  Sälja Payback Sveriges hojdekaler –  Sälja Payback Sveriges bildekal –  Sälja Payback Sveriges tygmärken till medlemspris och till icke medlemspris –  Ordna med och ta […]
 • Polismyndigheten i Västmanland sekretessbelägger lagstridigt JO-svar!

    JO prövar inte polisens olaga åsiktsregistrering vid Payback Resistance Run! Det solklara rättsövergreppet med åsiktsregistrering som tongivande element i samband med Payback Resistance Run föranleder ingen prövning av JO efter att polisen inkommit med sitt svar. Payback Sverige och Advokatbyrån Salmi & Partners har inte kunnat ta del av Polisens svar varför inte kontrollen […]
 • Payback Sverige uppmanar klubbar och enskilda att kolla om de utsatts för olaglig övervakning, registrering m.m!

  Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden har till uppgift att kontrollera registrering och tvångsmedelsanvändning Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden har till uppgift att på begäran av enskild eller person kontrollera om han eller hon har utsatts för hemliga tvångsmedel eller har varit föremål för polisens personuppgiftsbehandling och om tvångsmedelsanvändningen och därmed sammanhängande verksamhet eller om personuppgiftsbehandlingen har skett i enlighet […]