• Polisens spjutspets mot organiserad brottslighet – Nova-gruppen i Stockholm! Se, lär och dela!

  Filmen ovan behöver knappast någon ytterligare kommentar från Payback Sveriges sida. Vi konstaterar bara att den skildrar Nova-gruppen i Stockholm, Svenskt Polisväsendes spjutspetsorganisation mot organiserad brottslighet… Var och en får bedöma gruppens seriositet.
 • MC-klubbsfastighet nu på regeringens bord efter att ha lamslagit Karlstads Kommuns verksamhet!

  Payback-ärende nu på regeringens bord! Karlstads Kommuns ogiltiga uppsägning av Hells Angels MC:s klubblokal, där motparten officiellt är Solstadens Motorsport AB, vållar Karlstads Kommun allt större bekymmer. Nu åker Kommunalrådet Per-Samuel Nisser till Stockholm för att lägga ärendet på regeringens bord visavi justitieminster Beatrice Ask. Kommunen tvingades anlita extern advokatbyrå efter att ärendet blockerat verksamheten!
 • I bästa fall en polisiär avsiktsförklaring att styra svenskt rättsväsende. I värsta fall ett bevis för polisens olaga påverkan av rättsväsendet!

  Om Polisens samverkan med Åklagarmyndigheten och Domstolsverket Vi presenterade tidigare en lista över Polismyndigheternas 24 externa samverkanspartners. En lista som innehöll en hel del överraskande namn såsom Media och SMC exempelvis. Listan innehöll även Åklagarmyndigheten och Domstolsverket vilket i sig inte behöver vara misstänkt då Polis och Åklagare har ett självklart samarbete vid brottutredningar och […]
 • SkånePolisen fortsätter att ljuga och bedra! Nu anmäld för bedrägeri och osant intygande!

    Bakgrund Att polisen är en kriminell organisation som systematiskt ställer sig över lagen och bryter mot lagen framgår allt tydligare. Ett patetiskt räddningsförsök under gårdagen där polisen fortsätter hävda att de har inga fler register än registret över romer som förresten inte är ett register över romer även om det bara upptar romer är […]
 • Bevis:Polisen bryter planerat, uppsåtligt och systematiskt mot lagen när de utövar störa och förstöra-taktiken mot bikers!

  Polisen bryter planerat och uppsåtligen mot lagen! Polismyndigheterna har en taktik som uppsåtligt och systematiskt bryter mot lagen när det gäller de tätt knutna företeelserna att kontrollera och registrera bikers utefter medverkan och deltagande i olika bikerevenemang. Ur dokumentet ovan liksom ur de publicerade bilderna härrörande till artikeln om Rikspolichefens lögner om bikerregistret framgår tydligt […]
 • Rikspolischefen råljuger! Bikerregistret finns och här är bevisen för att registreringen sker på olaglig grund och i samband med kontroller!

      Rikspolichefen: Det finns inte några fler register! Rikspolischefen uttalade sig under förra veckan enligt följande:  Han berättar att det inte finns några fler register. – Inga som bygger på enbart känsliga personuppgifter, säger Svenson. Men då ljuger rikspolischefen 1!
 • Krönika av författaren och dokumentärfilmaren Renzo Aneröd!

  I det allra första numret av Nättidningen Payback som publicerades hade vi äran att ha Renzo Aneröd, författare och dokumentärfilmare, som krönikör. Vi publicerar här nedan hans text som alla borde läsa! Krönika av Renzo Aneröd
 • Vinter

  Vinter Då är den här! Den för bikern hatade tiden. Tiden där temperaturen sjunker ner till minus grader, vinden kyler oss vart vi än går. Tiden då vi tvingas ställa undan våra hojar i 5 – 6 månader.
 • Katastrofrapport från Australien! Värre än den värsta skräckfilm!

    Uppdatering från Australien! Vi publicerar här nedan en uppdatering och en specificering över vad som händer i Queensland, Australien och vad de nya “Bikie-laws” där under egentligen innebär.
 • Tyskland år 1938? Del 4/4

    I Payback 3/2009 publicerade vi ytterligare en artikel rörande just bikerförföljelserna och dess symptomata likheter med judeförföljelsen. Som ett tillfälligt avslut på speglingen av bikerklubbsförbuden i Australien med deras yrkesförbud, specialfängelser och förbud mot misshagliga organisationer, publicerar vi här en kort skrivelse från signaturen Lotte: Tyskland år 1938? Jag kommer körande i min bil på […]
 • I en nära framtid! Del 3/4

    2009 publicerade undertecknad följande skrivelse i Nättidningen. Artikeln kunde då sägas vara uppsåtligt, dramatiskt överdriven för att väcka uppmärksamhet och medvetenhet bland bikers rörande de förföljelser och trakasserier som förekom riktade mot bikers. Efter parlamentsbeslutet i Australien om förbud mot bikerklubbar och speciella bikerfängelser verkar dock utvecklingen ha kommit ikapp oss varför vi återigen […]
 • Australien! Första arresteringarna utefter bikerklubbsförbudet och bikers börjar lämna in emblem!!??

  Första arresteringarna utefter den nya bikerklagsstiftningen i Queensland Oroväckande nyheter för bikerkulturen når oss än en gång från Australien. De första arresteringarna har nu ägt rum utefter de bikerklubbsförbuden som Queenslands parlament klubbade igenom under veckan. Två medlemmar från Odins MC arresterades efter att ha befunnit sig i klubbhuset. En av de platser som upptas […]
 • Två rättsvidriga och unika fenomen möjliggör bikerklubbsförbudet i Australien! Del 2/4

  Bikerklubbarna i Australien kommer att överklaga parlamentsbeslutet Queensland, Australien har klubbat igenom ett förbud mot mc-klubbar där 26 st bikerklubbar förbjuds att verka utefter en lista. Listan på klubbarna har i sin tur fastställs utefter hemligt underrättelsematerial. Ett helt rättsvididrigt förfarande. Nåväl, klubbarna kommer i förening att överklaga beslutet så fort någon anklagas utefter förordningen. Bra där!! […]
 • Australien förbjuder 26 mc-klubbar! Unite & Fight! Del 1/4

  Förbud mot 26 bikerklubbar klubbat med vittgående internationella konsekvenser! Under onsdags morgonen klubbade Queensland, Australien igenom en lag som gör att 26 olika bikerklubbar förklaras såsom kriminella organisationer och därigenom även förbjuds tillträde till klubblokaler samt att umgås mer än 2 personer i taget. Klubbarna kommer även att förbjudas att rekrytera eller promota klubbarna. Motorcyklarna kan komma att […]
 • Bikers är vanliga män som kör hoj!

  Bikers lever inte på sjukpenning – De jobbar och sliter i samma utsträckning som vanligt folk! Kristdemokraternas partiledare och tillika socialminister Göran Hägglund stod nyligen i samband med en direktsänd TV-debatt och pratade om kriminella mc-gäng där medlemmarna lever på sjukpenning. Hägglund hade, som vanligt när det gäller bikers, inte några fakta eller bevis att luta sig […]
 • Polisen bryter återigen mot lagen och vägrar lämna ut husrannsakningsprotokoll!

  Vad lagen säger angående protokoll vid husrannsakan Polisen kan genomföra husrannsakan utefter paragrafer i Polislag 1984:387 eller utefter Rättegångsbalken 1942:740 Polislagen stadgar följande i 27.e paragrafen:
 • Tre tunga aktörers nedgörande kritik av fantasyförfattaren och Expressenjournalisten Lasse Wierup!

  Expressen! Ännu ett nedköp för fantasyförfattaren Lasse Wierup Lasse Wierup har gått en vandrat på en hela tiden sluttande väg under de senaste åren. Böckerna säljer allt sämre och anställningarna går i en ständigt nedåtgående spriral. Från DN, över den mest oseriösa TV-produktionen TV 4 och numer till skandalblaskan Expressen där han sedan en tid tillbaka […]
 • Motion 2 av intresse under riksdagsåret 2013/14. Ett Sverigedemokratiskt självmål!

  Motion 2 – Ett Sverigedemokratiskt självmål! Motion 2 av intrese för bikerkulturen då politiker, media och polis mot all forskning och utan anledning valt att räkna in mc-klubbar under organiserad brottslighet står Sverigedemokraterna. Motionen är en skakande läsning som för tankarna långt tillbaka i tiden och kan inte kategoriseras som någonting annat än ett Sverigedemokratiskt […]
 • Motion 1 av intresse under riksdagsåret 2013/14

    Bakgrund Två motioner som lagts under motionstiden är av intresse för bikerkulturen då de avser så kallad organiserad brottslighet vilket politiker, media och polis felaktigt kategoriserar mc-klubar under. Utan bevis, utan anledning och framförallt på grund av olika egenintressen vilka vi inte ska utveckla här då dessa två artiklar ska spegla motionerna i sig.
 • Engångserbjudande till klubbar som ej är medlemmar i Payback Sverige!

  Specialerbjudande till klubbar som ej är medemmar i Payback Sverige! Som en del i en värvningskampanj för att få in fler och nya medlemmar ger nu Payback Sverige alla mc-klubbar som ännu inte är medlemmar ett specialerbjudande. Gå med under oktober månad och bli medlem fram till och med den 31 december 2014. Då det under årets sista månader […]
 • Polisen är den mest kriminella organisationen i Sverige och ställer sig systematiskt över lagen!

   Systemhotande brottslighet Vad skulle ni kalla en organisation som – Bombhotar en mediaredaktion? – Styr landets mediarapportering? – För register över hela grupper av människor utan att brottsmistankar eller lagstöd föreligger? – Stoppar och kontrollerar grupper av personer utan någon form av lagstöd? – Inleder och fortsätter trakasseringar och förföljelser av en hel grupp av människor utan att en enda […]
 • Smutsigt och olagligt! Ett vittnesmål samt Sanningen bakom polisens tillslag mot mc-klubbar!

  Polisens version ställd mot verkligheten En färdigindoktinerad allmänhet matas full med polisens versioner om olika tillslag mot mc-klubbar och media återger alltför okritiskt polisens berättelser utan att ifrågasätta eller efterhöra med de utsatta. För sanningen bakom tillslagen är en helt annan och mycket dyster historia. En verklighet som präglas av grovt våld, övergrepp, (inte bara mot bikers […]
 • En rättsskandal är ett faktum! Hurricanes MC vägras skadestånd för felaktigt beslagtagen alkohol!

    Den mest absurda historien kring ett polistillslag har avslutats Den helt osannolika historien kring ett felaktigt tillslag mot en Hurricanes MC, som resulterade i att polisen bröt armen på klubbens dåvarande president samt felaktigt beslagtog klubbens alkoholförråd har inte drivits juridiskt av Payback men vi har i ett flertal artiklar skildrat den absurda och […]
 • Skriv på Namninsamlingen: Vi kräver att en oberoende granskningskommission utreder lagligheten i polisregistren!

  Skriv på Namninsamlingen för granskning av polisregistren! Det har nu skapats en namninsamling till stöd för att en oberoende granskningskommission ska utreda lagligheten i polisregistren. Vi uppmanar alla att på ett korrekt sätt underteckna namninsamlingen samt att se till att allt och alla ni känner också gör det. Namninsamlingen har bara effekt om tusen och […]
 • G W Persson bekräftar förekomsten av bikerregister! Beviskedjan komplett för att bikers olagligt registreras!

  Bakgrund Payback Sverige har under den senaste tiden, när debatten kring registrering av romer rasat som värst i media, lagt upp olika former av bevis för att bikers systematiskt och olagligt kontrolleras. Vi har också visat att polisen äger speciella formulär för registreringen samt att registreringen är systematisk på det sätt att registrering inte sker genom lagliga […]
 • Kronofogden utmäter och Tinget återlämnar fordon! Dags att ifrågasätta fogdetrakasserierna mot bikers!

  Bakgrund Polisen stoppade en man på motorcykel och beslagtog hojen eftersom mannen hade skulder till kronofogden. Fordonet utmättes trots att mannen inte var registrerad ägare till fordonet vilket en klubbroder istället var. Ägaren väckte talan vid tinget och hävdade att han hade bättre rätt till motorcykeln utefter utsökningsbalken. Staten bestred yrkandet och hävdade att den registrerade ägaren […]
 • Uppdaterad! Polisens registrering av bikers bryter mot Polisdatalagen!

    Genomgång och analys rörande legaliteten kring polisens registrering av bikers Efter att under förra veckan fört diskussioner med ansvarig myndighet samt avvaktat vad mediadrevet skulle komma fram till angående polisens olaga register har vi nu tänkt gå till botten med saken och analysera vad polisen uttalat, vad myndigheten skriver samt sätta uttalanden mot vad […]
 • Polisen försökte utverka förbud för entreprenörer att få tillträde till LKAB-område som ett led i kampen mot organiserad brottslighet!

     LKAB försökte införa ett samtyckesavtal För fjorton dagar sedan ungefär krävde helt plötsligt LKAB att alla entreprenörer och deras anställda skulle skriva på ett samtyckesavtal för att få tillträde till LKAB:s område. Genom att undertekna samtyckesavtalet  gav den enskilde LKAB rätten att genom ett annat företag, göra en bakgrundskontroll på personen för att se om […]
 • Busted Knuckles säljer Payback-artiklar hos Crazy Wolf MC under lördagen!

    Busted Knuckles säljer Payback-artiklar hos Crazy Wolf MC under lördagen! Under Lördagen den 28 september är Busted Knuckles, Payback Sveriges officiella supportartikelförsäljare på plats hos Crazy Wolf MC i Nyköping och säljer egna produkter och Payback Sveriges supportartiklar. Vad kan ni köpa eller teckna för Payback-artiklar hos Busted Knuckles?
 • Klubbloggor är heliga och vanhelgas inte för medialt trams!

  Minimal Minds strikes again! Ett osedvanligt patetiskt försök att misstänkliggöra en mc-klubb för olaga hot har ägt rum i Karlstad. En klisterlapp med en bild på ett kommunalråd iförd en klubbväst användes medialt för att försöka få det att framstå som att en klubb skulle ha hotat personen. Alltihop är bara ett feltänkt och desperat försök av […]