• Polisens åsiktsregistrering och trafikkaosskapande kontroll vid Payback-runet nu JO-anmäld!

  Polisens trafikkaosskapande kontroll innehållande i första hand åsiktsregistrering av Payback Resistance runets deltagare samt brott mot yttrande, mötes- samt föreningsfriheten har nu anmälts till JO för prövning av legaliteten. Kontrollen som ägde rum endast 1 km får mål företogs som klart framgår ur bildmaterialet längs en hårt trafikerad väg vilket fick till resusltat att en mängd […]
 • Regeringen hemligstämplar SÄPOs resultaträkning utan möjlighet att överklaga beslutet!

  Dagens Nyheter (DN) har i en rad artiklar granskat Säkerhetspolisen, Säpos, verksamhet. DN har bland annat legat bakom avslöjandena om att Säpo betalde fem miljoner kronor för en “James Bond-fest”; att de under flertalet år misskött sin bokföring samt återkrävt för stora momssummor från Skatteverket. DN ville därefter gå vidare med sin granskning av myndigheten och […]
 • Ni som inbetalt utan att ange adress – Var vänlig mejla kompletterande uppgifter!

  De senaste dagarna har det inkommit en hel del inbetalningar som saknar adressuppgifter. Det finns även 3 st som inbetalt tidigare under 2012 utan att ange adress. Ni som saknar medlemsmaterial eller vet med er att ni inte angivit adress – skicka era uppgifter till: peter@payback.name. En del avgifter tycks avse medlemsavgift 2013. Var vänliga skriv “Medlemsavgift […]
 • Fler polislögner ikring Sweden Rock Festivalen!

  Faktabakgrund rörande polisens bevakningskostnader kring Sweden Rock Festivalen Polisen fattade under januari månad ett beslut om att Sweden Rock inte behövde betala för bevakningskostnader i samband med avhållandet av rockfestivalen. Till saken hör att Sölvesborgs kommun tidigare i frågan varit mycket tillmötesgående då de fattade ett kommunalt beslut att inte detaljplanera festivalområdet i avsikt att […]
 • 21 kr i beslag efter 3,4 miljoners myndighetsinsats mot mc-fest!

  Big House Crew-fest På lördagen avhölls i Göteborg en BHC-fest (Big House Crew) fest i göteborg i Hells Angels MC:s lokaler. Festen utgör ett medel att samla in pengar till klubbens fängslade medlemmar och anhöriga och har avhållts under längre tid. Festerna brukar vara väldigt välbesökta av många olika klubbar varför det är direkt felaktigt att såsom […]
 • Nytt patetiskt försök från polisen att smutskasta Sweden Rock och bikerkulturen!

  Det är uppriktigt synd om Blekingepolisens Kommenderingschef Jan Hansson. Hansson vill verkligen göra karriär och leka med de stora grabbarna och därvid hjälpa till med att håva in mer pengar och personella resurser för att bekämpa en icke förekommande organiserad brottslighet ibland mc-klubbar. Flera tidigare försök har slutat utan resultat men nu verkar Hansson ha […]
 • Generellt gällande lagstiftning och regler omkring utvisning av utländska bikers!

  Utvisning av biker med klubbtillhörighet Ett ämne som alltmer aktualiserats det senaste året runtom i de nordiska länderna är utvisning av utländska bikers som kommit till annat land för att deltaga i olika former av mc-evenemang. Det är därför av vikt att redovisa vad JO beslutat och kommit fram till vid en tidigare JO-prövning i […]
 • Det Paybackdrivna tavelärendet i Eskilstuna nu föremål för JO-utredning!

    Det är av yttersta vikt att varje försök att inskränka och/eller begränsa bikerkulturen rättigheter att använda kulturens symboler bemöts direkt och tas strid för. Vi har lagstadgad rätt att använda våra olika symboler precis på samma sätt som en golfklubb eller en rotartyförening. Lagen gör ingen som helst skillnad på loggornas utseende! I nämnda ärende är […]
 • För femte gången fastslår JO att Polisen inte äger rätt att tvångsfotografera personer!

  En av Payback Sveriges viktigaste uppgifter är att informera om alla ärenden av funktion och betydelse för det fortsatta arbetet mot negativ särbehandling av bikerkulturen. Ett nytt JO-beslut från den 25 september är därför av vikt att informera ikring då det berör hela landets bikerkultur. JO har ännu en gång tagit ställning för att Polismyndigheterna […]
 • Slutredovisning från Hurricanes MC i beslagsärende m.m! En helt absurd och surrealistisk redogörelse!!

  http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyheterna_boras?title=tv4nyheterna_boras_09_33&videoid=2222883 nyheterna_boras?title=greps_av_misstag&videoid=2111832 Vi kommer här att presentera alla dom turer som varit kring, och framförallt efter att Boråspolisen gjorde ett tillslag i en grannlokal till vår lokal och till följd av det även ett tillslag i Hurricanes MC:s lokal. Döm själva hur polis och åklagare har hanterat våra skattemedel efter att ha läst nedanstående. Med […]
 • Hög tid att betala medlemsavgiften 2012!

    Nu går snart sista tåget för alla som i framtiden vill kunna säga att jag var med redan från starten. Jag har stött Payback Sverige hela vägen. Året lider mot sitt slut och det är därför hög tid för både klubbar och enskilda personer som vill bli medlemmar redan under första verksamhetsåret att inbetala medlemsavgiften. Välkomna!
 • Med “Lögnens olidliga lätthet” recenseras Megaboken i GP!

  Chefredaktör/PO recenserar bok! Yrsa Stenius är en välmeriterad tidningspublicist. Hon har exemplvis varit chefredaktör för Arbetarbladet och Aftonbladet och inte minst har hon upprätthållit befattningen som Pressombudsman (PO). En befattning där hon ådrog sig så skarp kritik från Expressen att sedermera Expressen vägrade att kommunicera med PO vilket fick en mängd journalister och publicister att […]
 • Info: Polisen får resursförstärkning + Regeringsförslag om ny polisorganisation

  Polisens resurser under 2013 Regeringen föreslår att Polisen får ytterligare 360 miljoner kronor för nästa budgetår vilket innebär att polisen har 20,5 miljarder kronor till sitt förfogande under nästkommande år. Anslaget beräknas öka med ytterligare 10 miljoner kronor från och med 2014, 40 miljoner kronor från och med 2015 och 50 miljoner kronor från och […]
 • Krogägare JO-anmäler Eskisltuna Kommun + Payback Sveriges konsekvensanalys!

  Eskilstuna Kommun och Jimmy Jansson har ännu en gång överträtt lag och befogenhet. Eskilstuna Kommun har redan tidigare framstått som en närmast laglös kommun där ärenden kring västförbud, skyltförbud, tavelförbud, handlingsplaner mot så kallad organiserad brottslighet med juridiskt alltför långtgående förslag varit återkommande element. Denna gången har kommunalrådet Jimmy Jansson offentligt uppmanat kommuninvånarna att bojkotta […]
 • Nykvarn besvarar Payback Sveriges Öppna brev!

  Nykvarns kommunalråd Bob Wåhlberg (NP) har inkommit med ett svar på Payback Sveriges Öppna brev rörande kommunens köp av den fastighet Vagos MC hyr.
 • Payback Sverige dementerar Wierups uppgifter om polisens undercoververksamhet!

  Att sanningshalten och nyhetsvärdet i TV 4-nyheterna drastiskt skulle sjunka av att Lasse Wierup trädde in som kriminalreporter förstod vi redan vid tidpunkten för aviserandet av faktumet. Men att det skulle bli så oseriöst som i tisdags kom ändå som en överraskning. Wierup gick i tisdags genom ett reportage ut och hävdade att hela polisens undercoververksamhet […]
 • Rikskriminalen och Säpo föreslås få rikta signalspaning!

  Regeringen föreslår i en proposition (förslag från regeringen) som överlämnades till riksdagen den 18 september att Säpo och Rikskriminalpolisen ska få rätt att inrikta signalspaning. Inhämtning av uppgifter ska få ske för de syften som redan nu är tillåtna i signalspaningslagen, till exempel för att kartlägga strategiska förhållanden avseende internationell terrorism och annan gränsöverskridande brottslighet […]
 • Polisens Chappen-kontroller och oproportionerliga insats nu JO-anmäld!

  Payback Sverige har nu sammanställt och till JO insänt de från olika klubbar inkommande anmälningsunderlaget rörande polisens kontrollformer och oproportionerliga polisinsats i samband med evenemanget Till minne av Swedish Bike Meet den 1-3 juni 2012. Anmälan avser de många kränkande formerna av kontroller och direkta åsiktsregistreringar polisen utsatte i första hand de besökande ryggmärkesklubbarnas medlemmar […]
 • Köp bikerkocken Manges kokböcker!

      “Mange” B Bauer har lyckats med konststycket att utkomma med två stycken kokböcker. Böckerna är inte bara fyllda med läckra recept. Det är också gott om insprängd humor mellan pärmarna. För som han själv uttrycker det: Mange B är en konstig typ, men varför vara en kopia? Jag är hellre ett orginal… Och, det […]
 • Kroka Bikers MC söker ny klubblokal!

  Kroka Bikers MC drabbades för ett tag sedan av en tragedi i form av en nedbrunnen klubblokal. Klubben söker nu ny lokal. Lokalen ska vara från 80 kvm och uppåt belägen någonstans mellan Varberg och Falkenberg. Gärna så nära Falkenberg som möjligt. Vatten och avlopp är ett krav. Utseende är inte så viktiggt men lokalen […]
 • Paybacks “Jättemärken” har landat och skickas i helgen!

  Payback Sveriges “Jättemärken” har nu leverarerats och postas till de som förhandsbetalt märkena i helgen. OBS! De är betydligt mörkare blå i verkligheten. Jättemärkena mäter ungefär 27 cm på höjden och förskottsbetalas genom att insätta 275 kr på bankgiro: 803-9851. När orderstocken nått 10 st skickas en beställning till leverantören varefter det tar 3-4 veckor […]
 • Bandidos MC tar strid för besittningsrätten i hyresnämnden!

  Huddinge kommun köpte utan lagstöd i april 2012 en lokal som hyrdes av Bandidos MC. För att en kommun ska ha laglig rätt att köpa en fastighet krävs ett allmänintresse i inledande skede vilket betingas exempelvis betingas av att kommunen har ett behov av fastigheten för kommunal verksamhet eller beslutade planer på att använda fastigheten till ett […]
 • Recension av Helvetet inifrån! “Megaboken”

  Vi har nu genomläst boken Helvetet inifrån: Femton år i Sveriges största brottsorganisation av Daniel Olsson och Lasse Wierup. Det första som slår en är ju att epitet boken lanserats som är falsk. Detta är nämligen ingen faktabok! Det är en skönlitterär roman av närmast fiktionkaraktär.
 • Info: Ekobrottmyndigheten omvandlas til en rikstäckande kriminalunderrättelsetjänst!

  Regeringen har givit Ekobrottsmyndigheten i uppdrag att skapa en rikstäckande kriminalunderrättelsetjänst inom Ekobrottsområdet. Ekobrottsmyndigheten får samtidigt ett nationellt ansvar för Ekobrottsbekämpningen från och med den 1 juli 2013. Satsningar görs också för att myndigheten ska kunna bygga upp en rikstäckande kriminalunderrättelsetjänst på ekobrottsområdet vilket förbättrar möjligheterna att spåra och säkra vinster från kriminella verksamheter.
 • Om GP:s incestuösa samarbete med Polismyndigheterna i Mega-affären m.fl ärenden!!

  Det är ingen tillfällighet att det är just en reporter från Göteborgs-Posten (GP) som tillsammans med Lasse Wierup författat det skönlitterära verket (läs: underhållningsroman) Helvetet inifrån om den förkastlige “Mega”. Det är bara reportern som inte är den normala av orsaker vi här ska titta lite närmare på.
 • LT skriver sakligt om Payback Sveriges Öppna brev

  LT skriver idag om Payback Sveriges Öppna brev gällande Nykvarns kommuns köp av fastigheten som Vagos MC hyr. LT publicerar en del av texten i det öppna brevet och harockså hört av sig till kommunalrådet som lovar svar så fort han hinner. Ett bra reportage utan någon form av misstänkliggörande. Sakligt och allsidigt (två parter […]
 • Kriminologer och forskare öppet kritiska till Wierups journalistik!

  Är Lasse Wierup expert på organiserad brottslighet? Payback Sverige lovade tidigare i veckan att återkomma med tunga experters omdömen rörande Lasse Wierups journalistik vilket vi härmed gör.
 • Varning och meddelande från Rebels MC!

  Information från Rebels MC Payback har tidigare rapporterat om att en internationell mc-klubb spårade en falsk facebookgrupp, som olovligt använder klubbens namn, tillbaka till polisen i Västerås, troligen polisens mc-samordning. Klubben ifråga, Rebels MC, vill nu varna alla bikers för att ansluta sig till denna falska grupp. Gruppen utger sig falskeligen för att representera Rebels MC […]
 • Öppet brev till Nykvarn Kommuns kommunalråd rörande köp av mc-fastighet!

  I linje med vår nya strategi att genom Öppna brev ställa olika former av makthavare inför konkreta frågor och därigenom även påvisa för landets journalistkår hur de kan och bör förfara gentemot makthavare har idag Payback Sverige skickat nedanstående Öppna brev till Kommunalrådet i Nykvarns kommun Bob Wåhlberg (NP). Brevet berör det ständigt aktuella ämnet […]
 • Tv4 anställer Wierup som nyhetskommentator och kriminalreporter!

  Vi skrev tidigare om det mycket kraftigt vinklade, okritiska, lögnfulla och partiska inslaget i TV 4:s Nyhetsmorgon i slutet av förra veckan. Lasse Wierup och Daniel Olsson fick då ta upp plats för ett föra en privat reklamkampanj för en kommande bok bestående av ett vittnesmål från en polisinformatören Mega som själv och tillsammans med sin hustru lurat och bedragit […]