• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Kungsbacka Kommun tvingas fatta nytt överklagningsbart uppsägningsbeslut rörande Tragisk MC:s lokal!

Kungsbacka Kommun tvingas fatta nytt överklagningsbart uppsägningsbeslut rörande Tragisk MC:s lokal!

Payback Sverige och Tragisk MC har i ärendet kring Kungsbacka Kommuns uppsägningen av Tragisk MC:s klubllokal anlitat advokatbyrån Salmi & Partners. Advokat Ismo Salmi har, utefter samråd med Payback Sverige och Tragisk MC, ifrågasatt lagligheten samt befogenheten i att Kungsbacka Kommuns Fastighetschef Ulrika Granfors på eget bevåg utan att i förväg informera nämnden fattar ett tjänstemannabeslut i ärendet.

Kungsbackas Kommunjurist Anna Renhberg har nu svarat följande:

Ulrika Granfors har bett mig besvara ditt mejl.

Kommunens inställning är att uppsägningen är ett verkställighetsbeslut och att Ulrika Granfors har haft behörighet att utföra detta genom sin tjänsteställning i förvaltningen. Verkställighetsbeslut är inte beslut i kommunallagens mening och är därför inte överklagbara.

Kommunen har dock inget intresse att föra en tvist beträffande behörigheten för fastighetschef att säga upp hyresavtal. Nämnden för Service kommer därför att behandla ärendet och besluta om att göra en ny uppsägning, som ersätter den av dina huvudmän ifrågasatta uppsägningen. Nämndens beslut kan överklagas genom laglighetsprövning.

Payback Sveriges kommentar

Jurist Anna Renhbergs skrivning innebär att komunen kommer att fatta ett nytt beslut i ärendet kring Tragisk MC:s klubblokal. Ett beslut som därefter kan överklagas och framtvinga en laglighetsprövning av uppsägningen och dess orsaker. Det tidigare beslutet var ett tjänstemannabeslut som inte kunde överklagas i sak.

Kommunen medger självklart inte fullt ut att det första beslutet tagits på oalglig grund men att de backar och inte vill ha en tvist i ärendet talar sitt tydliga språk. Och, nu får vi till ett nytt beslut som därvid dels försenar hela processen med att försöka vräka Tragisk MC från sina klubblokaler och dels en möjlighet till laglighetsprövning av uppsägningen utanför hyresnämnden dit ärendet självklart också kommer att drivas vid behov!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin