I 86 % av fallen är hemliga tvångsmedel värdelöst som brottsbekämpning!

Tillstånden till hemlig avlyssning och övervakning ökade under 2011 med 65 procent. Regeringen anför dock att jämförelsen haltar då redovinsningsmetoden ändrats. Teleavlyssning och teleövervakning har tidigare redovisats som ett enda ärende även i de fall tillståndet avsett flera teleadresser. I redovisningen för 2011 registreras varje adress som ett tillstånd när det gäller samma person och förundersökning.

Konkreta siffror rörande övervakning och avlyssning

Avlyssning och övervakning riktades mot 2040 personer under 2011 vilket innebar en ökning med 17 procent under 2011 jämfört med 2010.

4 199 tillstånd till teleavlyssning godkändes. Dessa tillstånd användes som hjälpmedel i:
– Spaning i 19 %
– Förhör 16 %
– Bevis i rättegång 14 %
– Väcka åtal 13 %
– Frihetsberövande 12 %
– För tillstånd till andra tvångsmedel 8 %
– För att frihetsberöva andra 7 %
– För att avföra misstankar mot person 4 % (105 personer)

Payback Sveriges kommentar

Siffrorna ger underlag för att konstatera att avlyssning och övervakning i första hand är ett verktyg för att kartlägga vem som känner vem. Det vill säga att avlyssning och övervakning som för övrigt är oerhört dyr framförallt har en funktion i underrrättelsesammanhang för att oalgligt kunna åsiktsregistrera personer och i övrigt är ett kostsamt, mycket integritetskränkande instrument samt ställt i proprtion till det integritetskränkande inslaget även är ett väldigt ineffektivt instrument.

Endast i 14 % av fallen har uppgifter framkommit som kunnat användas i brottsbekämpande syfte det vill säga som ett försök att lagföra personer. Undersökningen ger dock inte underlag för att kunna säga vare sig i hur många fall de uppgifter som framkommit haft avgörande betydelse i en rättegång för att person fällts och ej heller för om det är mer eller mindre ovidkommande uppgifter som framkommit. Slutsatsen är dock att i 86 % av fallen har inget framkommit som givit underlag för att kunna användas för att lagföra personer vilket torde vara det viktigaste syftet med övervakningen och avlyssningen!

Artikellänk:
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/osaker-okning-av-avlyssning_7751200.svd

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin