• Fakta bygger på forskning medan påståenden bara är påståenden!

  Forskningen fastslår att klubbarna inte är kriminella När det gäller begrepp som “Kriminella MC-gäng” finns det trots alla skriverier endast två stycken på oberoende forskning byggda underlag att tillgå i Sverige.
 • Payback Western Run manifesterar mot polisens nedläggning av Swedish Bike Meet!

    Manifestation mot nedläggningen av Swedish Bike Meet! Nu är det klart med det första regionala Payback-runet. Payback Western Run kommer att gå av stapeln den 1 juni 2013 hos Trollbikers MC i Trollhättan. Runet har fått sitt namn av två orsaker. Dels att det arrangeras i västra Sverige men framförallt som en manifestation mot […]
 • Information: Fångombudsmannen (FO) ersätter Fångarnas Riksorganisation!

  Fångombudsmannen FRIO – Fångarnas Riksintressorganisation läggs ned och ersätts av en Fångombudsman med uppgiften att företräda, bevaka och tillvarata människors rättigheter. Fångombudsmannen kommer bland annat att hjälpa till med tolkning av lagar och förordningar, utformningar av JO-anmälningar samt överklaganden m.m. Såsom Fångombudsman har utsetts Michael Gajditza, jurist med mångårig erfarenhet av att driva mål mot Kriminalvården […]
 • Wierup & GP fortsätter glorifierandet av “Mega den omoraliske”!

  GP:s reporter Daniel Olsson har tillsammans med Lasse Wierup gett ut en bok med titeln: Helvetet inifrån: Femton år i Sveriges största brottorganisation.
 • Hells Angels stämmer USA, utrikesministern och Homeland Securitys chef!

  Hells Angels MC stämmer USA vid en federal domstol i Washington för att landet systemtiskt vägrar klubbens medlemmar inresevisum enbart utefter medlemsskap och utan att företa individbaserad utredning och pröva hurvuvida den enskilde medlemmen har för avsikt att delta i någon illegal aktivitet under sin vistelse i landet.
 • Nya Payback-dekaler till försäljning!

  Payback Sverige tog fram nya dekalsorter som premiärsåldes med stor succé under Payback Resistance Run.
 • Nu går det att boka Payback Supportförsäljning på klubben! Busted Knuckles officiell Supportförsäljare!

  Företaget Busted Knuckles är välkänt ibland landets bikerklubbar då de årligen brukar vara ute och sälja från 35 helger och uppåt på olika evenmang och fester. Payback Sverige och Busted Knuckles har nu slutit en överenskommelse utefter nedanstående premisser:
 • Payback Resistance Run blir ett årligt run!

  På mångas begäran, efter årets succé, har Warriors MC och Payback Sverige nu överenskommit om att permanenta Payback Resistance Run och avhålla runet vid samma tid och på samma plats framöver. Payback Resistance Run hos Warriors MC blir därmed det årliga officiella Payback Runet. Orsaken att Payback Resistance Run permanentas till att arrangeras hos Warriors […]
 • RättsPM om polisingripande vid mc-run från en av Sveriges främsta advokatbyråer!

  Payback Sverige har givit en av Sveriges främsta advokatbyråer, Salmi & Partners, uppdraget att upprätta ett RättsPM om polisens möjligheter till ingripande i samband med mc-run. RättsPM:et kan sägas ta ett djupare grepp om polisens möjligheter till ingripande och lägger även tyngd på vad lagen säger när det gäller så kallade mc-run. Avsikten är att […]
 • Bildcollage från Payback Resistance Run 2012!

        
 • Rapport från Payback Resistance Run 2012!

  Stort tack till Warriors MC och de frivilliga krafterna! Payback Resistance Run 2012 gick av stapeln i lördags. Vi vill börja med att rikta ett stort och mycket varmt tack till Warriors MC för ett fantastiskt iscensatt och genomfört run!! Ett mycket uppskattat intiativ och allt var till yttersta belåtenhet!
 • Stand up for your rights! Unite & Fight! Kom och kör Payback Resistance Run!

      I morgon lördag går det första Payback Resistance Run av stapeln och vi hoppas att så många som möjligt tar chansen att stå upp för sina rättigheter och protesterar mot alla former av trakasserier, förföljelser och negativa särbehandlingar som drabbar bikerkollektivet! Låt oss tillsammans slåss för våra rättigheter. Unite & Fight! Läs nedanstående länkade artikel: Nu […]
 • Ny och Komplett info om Payback Resistance Run!

  Lördagen den 18 augusti körs det första Payback Resistance Run. Det enda runet som har som syfte att direkt stå upp för bikers rättigheter samt protestera mot alla orättvisor och alla olagligheter som drabbar bikerkulturen!
 • Svar från American Motorcycle Association angående 1 %-ursprunget!

  Efter att vi fått tipset från den norska bikern, rörande den text som stod att läsa i en bok om att American Motorcycle Association (AMA) inte kunde dokumentera att deras uttalanden låg bakom 1 %-begreppets uppkomst, beslöt Payback att gå till botten med saken och mejlade AMA direkt. Vi har nu fått svar och även […]
 • Nu står vi upp för våra fri- och rättigheter samt protesterar mot förföljelserna!

  Payback Sveriges Resistance Run går av stapeln lördagen den 18 augusti. Resistance Runet är ett evenemang som startats uteslutande för att stå upp för våra fri- och rättigheter samt för att visa motstånd och protestera mot alla former av negativ särbehandling som drabbar bikerkollektivet. Är du tillfreds eller anser du myndigheterna förföljelser gått för långt […]
 • Viktig info: Köp, hyr, belåna och försäkra fastigheter i enskilds namn och ej i klubbens!

  Payback Sverige har tittat på vad som gäller avseende försäkring, lån och hyra av fastighet. Vi har därvid läst lagtexter varit i kontakt med de myndigheter och institutioner som har till uppgift att utöva tillsyn i ärendena och kommit fram till nedanstående slutsatser:
 • Positiv mediarapportering om ryggmärkesklubb!

  Ibland blir man positivt överraskad när det gäller mediarapportering kring ryggmärkesklubbar men det är tyvärr alltför sällan. Andra former av mc-klubbar och deras arrangemang speglas ofta positivt i media men det ger ju ingen positiv effekt för bikerkulturen. Desto större anledning att uppmärksamma de få allsidiga och goda reportage som är positiva.
 • Ersättning för frihetsberövande och oskälig handläggningstid enligt lag, domslut och Europakonvention!

  Payback Sverige har inte som uppgift att driva ärenden om enskilda bikers rätt till ersättning, för frihetsberövande och ej heller ärenden som innefattar oskälig handläggningstid av ärende innan de leder till rättegång, då de inte handlar om en negativ särbehandling på grund av bikertillhörighet utan istället är ärenden där den drabbade begär ersättning enligt regelverk. Vi […]
 • AMA kan inte verifiera sanninghalten bakom 1 %-begreppets uppkomst!

  Vi fick ett tips från en norsk biker om att det i boken Dulaney, William L. (November 2005), “A Brief History of “Outlaw” Motorcycle Clubs”, International Journal of Motorcycle Studies, framgår att American Motorcycle organisation inte kan dokumentera förekomsten av att ett uttalande från organisationen gav upphov till 1 %-beteckningen. I boken står nedanstående:
 • Paybacks material är fritt att använda för bikers!

  Allt material som publicerats i Nättidningen Payback eller som förekommer på webbplatsen www.payback.name är copyrightskyddat. Materialet får endast användas efter överenskommelse med utgivaren! Alla överträdelser beivras! Fritt fram att använda för bikerklubbar och bikers under villkor För bikers och bikerklubbar gäller inte ovanstående copyrightskydd. Det innebär att allt material som finns på Payback är fritt fram att använda, skriva ut […]
 • Lägg upp pressmeddelanden, viktig info samt lufta era åsikter på Payback!

  Payback-organisationernas nättidning tillhör hela bikerkollektivet! Det innebär att när ni har något ni snabbt vill ha ut info kring; klubbstatus, när ni vill efterlysa stulna hojar; när ni vill lufta era åsikter om något som handlar om bikerkulturen eller när ni vill göra genmälen, lägga upp presmeddelanden och ge er version av vad som sägs i […]
 • Polisman och ordningsvakts skyldighet att legitimera sig!

  Ytterligare ett inlägg om en polismans skyldighet att legitimera sig är av största vikt att reprisera till förmån för en hela tiden ökande läsarskara. Måste polisen legitimera sig vid förfrågan? Payback har kollat på vad Polisförordningen säger, vad JO uttalat i frågan samt avger en direkt slutsats i frågan.
 • Vad polisen får och inte får göra i samband med kontroller!

  Payback publicerade ett specialframtaget dokument i samband med Till minne av Swedish Bike Meet på Chappen i juni. Då det hela tiden tillkommer nya läsare och även för att friska upp minnet publicerar vi nu återigen information om vad polisen får och inte får göra i samband med kontroller. Längst ned i artikeln publiceras texten […]
 • “Material som cirkulerade i pressen kom från ett fåtal poliskällor i Sverige och Kanada!”

  Payback väljer idag att citera ur en artikel i tidningen journalisten från 1998 som påvisar att journalister för några år sedan hade en betydligt mer sansad och nyanserad bild av mc-klubbarna än idag. Utdraget pekar också på ett antal faktorer vi i inom bikerkulturen länge försökt få dagens journalister att förstå och arbeta utefter. Nämligen: […]
 • 1966, och före, skapade press och media i samarbete myten om de kriminella mc-gängen!

  Payback fortsätter att titta i historiens backspegel för att påvisa att den bild av bikerkriminalitet som presenteras av media inte har sitt ursprung i faktisk kriminalitet utan beror på andra saker och sammanhang. Idag citerar vi ur Stephen Lyngs och Mitchell L. Bracey JR:s artikel: Den enda procenten berövas gadden. Samtliga citat utgör referat ur Hunter […]
 • Info om myndigheternas fyra nya verktyg att ofreda bikers och anhöriga med!

  Under den senaste tiden har det inkommit rapporter från olika klubbar spridda över Sverige om nya och nygamla former av trakasseringar och förföljelser utan någon form av lagstöd. Åtgärderna är ett direkt resultat av att den särskilda satsningen mot så kallad grov, organiserad brottslighet har utökats till att omfatta fler myndigheter. Myndigheter som polisen direkt […]
 • Vredens galla över media, kommuner, myndigheter och polis! Del 3

  Här följer den tredje och avslutande delen i serien. För den som vill läsa hela artikeln utan uppehåll föreslås att scrolla ner till detta inläggs slut. Efter den streckade linjen har alla delarna lagts upp i en enda oavbruten artikel.   Polislagen och Svea Rikes Lag ger, om särskilda omständigheter är för handen, stöd åt kroppsvisitationer, legitimationskontroller, […]
 • Fakta, nyanser och besinning kring Bastards MC:s Piteåetablering! Replik till Piteå-tidningen!

  Trinity MC, Piteå blev för en kort tid sedan en del i Bastards MC och bildade ett nytt chapter i Piteå. Ingen konstigt med det. Men nu försöker media, polis och Lasse Wierup i ohelig och sedvanlig allians att misstänkliggöra klubben utan någon som helst konkret anledning. Se: http://www.pitea-tidningen.se/nyheter/senaste_nytt/artikel.aspx?ArticleId=7051378 
 • Hoj stulen i Otta, Gudbrandsdalen! Håll ögonen öppna!

  Ovanstående hoj blev nyligen stulen vid Selsverket i Otta,  Gudbrandsdalen i Oppland i Norge. Regnr: DK 5650 och uplysningar kan lämnas på telnr: 0047 95 91 43 88 Håll ögonen öppna!