Information om Kriminaliseringsförslaget från Kalla Fakta-debatten!

Denna veckan har vi tänkt titta på de aktuella förslag om att kriminalisera organisationer, titta på olika fakta som dels framkom ur debatterna i Kalla Fakta och i TV4 Nyhetsmorgon, fakta som inte framkom i debatten samt djupare analysera aktuella debatter samt titta på vem som verkligen är den bakomliggande aktören som styr marionettdockorna. Vi börjar med att titta på ett av de aktuella förslagens utformning:

I onsdagens Kalla Fakta debatt framgick att Billy Gustafsson (S) som medverkade i debatten lagt en motion omkring ”kriminella gäng”.

Motionen ifråga har beteckningen 2012/13: Ju265 och innehållet är:

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av ett åtgärdsprogram mot organiserad brottslighet med bred förankring i riksdagen och om att utreda möjligheten till förbud mot kriminella gäng.

Motivering

Regelverk har skärpts och de rättsvårdande myndigheterna har förstärkt sina insatser mot den organiserade brottsligheten. Men det har uppenbarligen inte varit tillräckligt.

Det har framgått på senare tid, inte minst i mitt eget län, Östergötland. Norrköping och Linköping har drabbats av de kriminella gängens strider och framfart i övrigt.

En del kriminella uppträder helt öppet. De markerar sin närvaro med både klädsel och skyltar. De utmanar och provocerar både allmänhet och framför allt polis och andra rättsvårdande myndigheter. Inte minst därför måste de bekämpas kraftfullt.

Åtgärder har vidtagits men mer måste göras. Det går, det visar bland annat erfarenheter från andra länder. Bland de hårdaste lagarna finns i Kanada, där man vad jag förstår har förbjudit vissa typer av kriminella gäng. I vårt grannland Danmark inleddes för några år sedan operation ”Al Capone”. Syftet var att mobilisera samhällets alla resurser för att göra tillvaron så svår som möjligt för framför allt mc-gängen. Erfarenheterna är så här långt positiva.

Människors tilltro till rättssamhället kräver ytterligare insatser mot den organiserade brottsligheten.

Det är önskvärt med en bred parlamentarisk samsyn om åtgärderna mot den organiserade brottsligheten.

Mot denna bakgrund är det angeläget med ett starkt åtgärdsprogram mot denna brottslighet med en bred förankring i riksdagen samtidigt som möjligheten till förbud av kriminella gäng utreds.

Länk till motionen:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Kriminella-gang_H002Ju265/?text=true

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin