• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Info: Regeringens skrotar utredningsförslaget om slopade polisbevakningskostnader och begär ny utredning!

Info: Regeringens skrotar utredningsförslaget om slopade polisbevakningskostnader och begär ny utredning!

payback_Support12_v3

Regeringen beställde en utredning kring polisens bevakningskostander som leddes av förre rikspolischefen Björn Eriksson. Utredningen föreslog att helt slopa notorna för idrottsaktiebolagen.

Regeringen har nu tillsatt en ny utredning under ledning av justitierådet Bo Svensson som senast den 30 april 2013 ska presentera sin syn på idrottsklubbarnas polisnotor. Nya bestämmelser kommer därför inte heller att kunna tillämpas förrän under 2014.

Regeringen skriver: Av ordningslagen framgår att den som i vinstsyfte anordnar till exempel en fotbollsmatch eller en festival ska ersätta polismyndighetens kostnader för att hålla ordning vid tillställningen. Ersättningsskyldigheten gäller inte allmännyttiga ideella föreningar.

En utredare ges nu i uppdrag att överväga hur ersättningsskyldigheten bör utformas för att kostnadsansvaret ska begränsas för de anordnare som idag är betalningsskyldiga. I uppdraget ingår inte att föreslå några ytterligare undantag från ersättningsskyldigheten, det finns alltså inte några planer på att helt befria så kallad idrottsaktiebolag från kostnadsansvar.

AIK Och Djurgården uppger till TT att det är möjligt att man går tillbaka till att driva elitverksamheten i den ideela föreningen om man inte slipper kostanden för polisbevakningen.

Payback Sveriges kommentar

Regeringen verkar i och med beslutet att tillsätta en förnyad utredning inte ha fått önskat svar ifrån den första utredningen trots att utrednigsuppdraget gick till en före detta Rikspolischef. Därför tillsätts en ny utredning som för regeringens del kanske kommer till önskat resultat att Polisen kan fortsätta debitera kostnader utefter eget välbefinnande.

Saken är ju så mycket större än bara idrottsföreningarnas bevakningskostnader. Polisen har satt i system att bruka bevakningskostnaderna som ett medel att försöka stänga ner oönskad verksamhet såsom Till minne av Swedish Bike Meet på chappen som är ett minne blott utefter en helt sanslöst oproportionell polisinsats under sommarens evenemang. En kostnad som självklart inte arrangörerna kunde betala.

Ytterligare ett exempel är Sweden Rock Festivalens bevakningskostnader som utefter att festivalen först vägrat införa västförbud, vägrat att medialt stigmatisera den välskötta mc-campingen och därefter vägrar att betala polisbevakningen är i fokus för polisen.

Ett tredje exempel är sommarens stadsfestivaler i Norrbotten där de arrangörer som införde väst- och personförbud mot personer i föreningar fick halverade polisbevakningskostnader. Kostnaderna är med andra ord inte rättvisa och satta utefter nödvändigheten utan betingas utefter polisens olika former av önskemål. De är med andra ord olaga hot- och påtryckningsmedel för en polismyndighet som på allt fler områden sätter sig över allt vad lag och ordning heter i Sverige och därför bör polisen bevakningskostnader också avskaffas. Nu!

Länk till Regeringens uttalande samt till utredningsdirektiven i högerspalten:
http://www.regeringen.se/sb/d/16692/a/205918

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin