Payback Sveriges TV-debatter: Kortfakta med inbyggd analys!

org_brott

 

Det finns så mycket att säga och analysera kring de två TV-debatter som Payback  Sverige deltog i att vi valt ett lite annorlunda koncept att presentera vår utvärdering denna gång. Vi delar upp den i två bitar: Debatterna och debatternas aktörer samt Kortfakta kring debattämnena. Det blir betydligt mer snabb- och lättläst info med detta redovisningssätt:

Debatterna och debatternas aktörer

Kalla Faktaprogrammet

Ett mycket hårt vinklat program med ett klart syfte: Att bilda underlag för en debatt ikring och om möjligt för ett kommande förbud mot mc-klubbar. Hela inslaget bar Wierups touch och anslag och fakta och allsidighet haltade ytterst betänkligt stundom. Enda ljuspunkten var Payback Sveriges Advokat Anders Lindstrand som trots ovetande om att en intervju skulle äga rum från TV 4:s sida vid det avtalade mötet med bravur besvarade Kalla Faktas frågor.

Kalla Fakta Studiodebatt

Debattens upplägg gick ut på att två olika sidor skulle debattera mot varandra vilket märktes redan i förrummen. Jag och advokat Ismo Salmi parkerades i ett rum medan de övriga debattörerna inväntade debatten på ett helt annat ställe avskilda från oss. Lite av uppdelningen vid rättegångsförhandlingar där de anklagade hålls isär från målsägarna.

Ett annat tveksamt inslag var att debatten delades upp i två perioder med en från bikerlägret i varje period ställd mot vars två kombattanter. Varför inte helt enkelt två mot två hela tiden?

TV 4 Nyhetsmorgon

Personligen blev jag uppringd på tåget upp till Stockholm och fick förfrågan om jag även ville representera Payback Sverige i TV 4 Nyhetsmogon. Då jag ändå skulle vara på plats i Stockholm tackade jag ja då det gav mer mediatid för bikerkulturens sak. Jag frågade också speciellt vem som skulle mer delta i debatten och fick som svar att det var bara jag och Caroline Szyber från KD.

Väl inkommen i Studion strax innan sändningarna började kom även Lasse Wierup inspringande och kastar sig ner på en stol!?? Således en uppenbar lögn från TV 4 rörande vilka som skulle delta i debatten! Strax innan programmets avslut, så fort kameran lämnat Wierup, sprintar han fort ut ur studion och försvinner…

Lennart Ekdal

I huvudsak helt korrekt. Chockades dock liksom övriga debattörer av det faktum som framlades att det tyska förbudet mot mc-klubbar är en kvarleva frtån tredje rikets lagstiftning varpå han efter att ha återhämtat sig tvingade in debatten på annat spår.

Billy Gustafsson (S)

Poängterade mycket klart att i hans framlagda förslag förekom inte Hells Angels MC överhuvudtaget utan motionen avsåg bara att han ville ha till stånd en utredning rörande ett förbud mot så kallade kriminella organisationer. I övrigt framstod Gustafsson som en försiktig herre och orolig medborgare som vare sig var särskilt insatt men heller inte påstod allt för mycket osanna saker.

Caroline Szyber

Visade sig vara okunnig både om att hennes egen regering avvisat att införa EU:s defintion av en så kallad kriminell organisation som andra former av legaldefinitioner över sådana organisationer. Vidare var hon okunnig om att deltagande i och stöd för/i/till sådan organisation också varit föremål för en statlig utredning som avvisat kriminalisering. Var också helt ovetande om att Tyskland använt sig av nazi-tysklands lagstiftning för att kunna genomdriva ett förbud mot mc-klubbar. Allt detta trots att hon har en utbildning såsom jurist i botten. Svagt och aggressivt uppträdande när saken kom till tals i TV 4 Nyhetsmorgon.

Aktuella tidpunkter i Kalla Fakta Studioprogram: 04.30, 05.40, 06.10, 07.10 samt efter 04.40 i TV 4 Nyhetsmorgon.

http://www.tv4.se/kalla-fakta/klipp/kalla-fakta-studio-2247523

http://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/bor-hells-angels-forbjudas-2247632

Länkar til ldokumenten kring legaldefinitionen och den tidigare kriminaliseringsutredningen återfinns i slutet av artikeln

Sven-Erik Alhem

F.d överåklagare Sven-Erik Alhem var en positiv överraskning i debatten. Tanken från Kalla Faktas sida var självklart att Alhem skulle stå för den intellektuella delen av motståndet mot bikerkulturens företrädare. Ack, som de bedrog sig. Alhem betonade genom hela debatten att det var enskilda individer som begick brotten och som ska arbetas emot. Han uttryckte mycket klart och tydligt att det var fel av polisen att inte komma till studion och ta debatten och bemöta anklagelserna om trakasseringar från bikersidan. (17.00 in i Kalla Faktas studiodebatt)

Sist men inte minst uttryckte Alhem att det var ett svaghetstecken från statens sida att man behöver försöka komma åt något genom lagstiftning som man borde kunna komma åt genom den vanliga brottsbekämpande verksamheten!

Mycket bra uttryckt och ett klart beröm för att Alhem hela tiden talade om enskilda personer och betonade rättssäkerhet.

Aktuella tidpunkter i Kalla Fakta Studiopogram: 17.00, 21.38:
http://www.tv4.se/kalla-fakta/klipp/kalla-fakta-studio-2247523

Lasse Wierup

Framstod som ett litet bortskämt barn när han för första gången blev offentligt emotsagd i en debatt. Han klarade helt enkelt inte av uppgiften att inte få framstå som den allenakunniga ”experten” i TV. Hånflin, tystnad och högljutt avbrytande tillhörde några av de dåliga sidorna som han uppvisade.

Polisen

Polisen ville inte delta i debatten kring Kalla Fakta för att: de inte ville medverka till att förstora en kriminell organisation enligt EU:s defintion. När de var inbjudna till presskonferensen kring Tragisk MC:s vräkning svarade de istället att de inte deltog för att debatten blev en form av pajkastning och ordvrängning.

Helt tydligt är att Polisen inte vågar debattera dessa frågor i sak då de inte klarar faktadebatten. Ställda mot väggen i två olika rätttsförhandlingar lyckades de inte komma upp med mer bevis för klubbarnas kriminalitet än att de begagnade uttrycket såsom ett allmänt språkbruk samt att kriminella mc-gäng var något de valt att kalla klubbarna. Samma argument inför någon miljon tv-tittare hade ställt dem väldigt nakna mitt i en studio och obarmhärtigt gjort att pengar och resurser för att jaga mc-klubbar framöver hade strypts med omedelbar verkan. Det är sanningen och det är därför polisen inte tar debatten och ingenting annat!

Ismo Salmi

Gjorde ett klart, tydligt och mycket berömvärt framträdande som starkt och klart gynnade bikerkulturens sak. Betonade polisens trakasseringar samt att ingen mc-klubb någonsin fällts för och fastslagits vara en kriminell organisation samt poängterade även han den enskilda kriminaliteten som förekommer inom bikerkulturen såväl som inom andra kulturer. Mycket bra arbetat!

Kortfakta kring debattämnena

Domstolsbeslut

Domstolar i Spanien, Holland (Tyskland) Belgien, USA, Schweiz och Canada har fastslagit att HA inte är en kriminell organisation.

Förbud mot mc-klubbar i Europa

I motsats till vad såväl Wierup, i TV samt i olika artiklar påstår, och även Caroline Szyber uttalar i TV, så finns det inget förbud i något som helst Europeiskt land förutom i Tyskland.

Ingen morddömd i Hells Angels

Till trots för den snurra som gick i Kalla Fakta-programmet kvarstår fakta: Ingen Hells Angels-medlem i Sverige är dömd för mord under deras tid som medlemmar i klubben.

 Legaldefinition 

I Regeringens proposition, 2007/08:144, Sveriges antagande av rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet.
avslog regeringen Rikspolisstyrelsens önskan om införande av en legaldefinition på grundval av:  För att man då undviker den av Sveriges advokatsamfund kritiserade vägen att behöva kriminalisera någons deltagande i en kriminell organisation utan att samtidigt uppställa krav på att en konkret straffbar gärning har begåtts inom ramen för organisationens verksamhet.

Se länkar i slutet av artikeln till aktuella dokument

Kriminaliseringsutredningen

I SOU 2000:88, ”Organiserad brottslighet, hets mot folkgrupp, hets mot homosexuella m.m den s.k kriminaliseringsutredningen,  Sidan 87: ”Det finns inga belägg för att brottsligheten är organiserad i den meningen att brotten skulle begås för mc-klubbarnas räkning eller på order uppifrån. Brotten begås av en eller flera medlemmar för egen räkning, ibland i samarbete med personer utanför mc-miljön”.

Se länkar i slutet av artikeln till aktuella dokument

Rikskriminalens främste mc-expert

Lars Öjelind och Rikskriminalen tvingades i två rättsprocesser lägga fram de bevis de hade i sak för att mc-klubbar var kriminella organisationer. I Förvaltningsrätten blev svaret: Begreppet kriminella mc-gäng har begagnats genom ett allmänt språkbruk.

I Kammarrätten prövade polisen en ny variant: Vad myndigheten valt att kalla kriminella mc-gäng

I Aftonbladet den 10 oktober 2013 säger samma Öjelind: Inom polisen pratar vi enbart om kriminella individer inom sammanslutningar.
http://www.payback.name/?p=7615

Mega – Mytomana gangstrar

Guillou, Veckans Brott 13 november:  Det är sista skriket nu att den ena kriminalreportern efter den andra slår sina påsar ihop med en mytoman gangster och skriver nån sorts hyllningsversion av denna påstådda gangsters liv.
http://www.payback.name/?p=8511

Länkar:

http://www.tv4.se/kalla-fakta/klipp/kalla-fakta-studio-2247523

http://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/bor-hells-angels-forbjudas-2247632

http://www.norrahalland.se/component/content/article/37-artiklar/2629-tragisk-mc-tog-emot-hells-angels.html

Legaldefinition

Proposition rörande Rambeslut om organiserad brottslighet:
http://www.government.se/content/1/c6/10/39/70/ac1b5087.pdf

Promemoria rörande Rambeslut om organiserad brottslighet:
http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/62/36/d52d2869.pdf

Kriminalisera deltagande i eller stöd för/i/till organisation

Motionen:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Ovriga-dokument/Ovrigt-dokument/Enskilds-deltagande-i-organise_GM02K253/?text=true

Utredningsuppdraget:
http://www.regeringen.se/content/1/c4/06/15/5b43eadc.pdf

Utredningens betänkande:
http://www.regeringen.se/content/1/c4/06/15/b6a1e1ee.pdf

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin